Displaying items by tag: Anežka Kuzmičová

„Jeden ze členů komise řekl, že jsem si mazaně vymyslela projekt o radosti z něčeho, co většina z nás dělá většinu dne – a o čem by si každý přál, aby to bavilo i jeho děti,“ říká Anežka Kuzmičová, vůbec první držitelka společenskovědně a humanitně zaměřeného ERC grantu na Univerzitě Karlově.

"One of the panel members made everybody chuckle during the interview when he said that I had cleverly designed a project on the joys of what most of us do most of the day," says Anežka Kuzmičová. She has won a prestigious ERC Starting Grant.