Vytisknout tuto stránku

Zodpověděli jsme přes stovku dotazů aneb Ptejte se knihovny

úterý, 02 září 2014 17:57

V polovině února letošního roku se Knihovna FF UK připojila k projektu s názvem Ptejte se knihovny. Cílem této služby, která v mnoha státech celého světa funguje již řadu let, je poskytnout široké veřejnosti odpovědi na stručné konkrétní dotazy v podobě faktografických či bibliografických informací. Jeho organizátorem zpravidla bývá národní knihovna té které země. Koordinátorem projektu v tuzemsku je již 10 let Národní knihovna České republiky.

lenka_michalkova_zmKnihovna FF UK je jednou z mála univerzitních knihoven v ČR zapojených do projektu a garantuje odpovědi na dotazy z humanitních oborů, které nejsou vždy dostatečně informačně zabezpečené ve fondech jiných knihoven. Mezi tyto disciplíny patří filozofie a náboženství, historie, etnografie a oblast filologie (bohemistika, slavistika, anglistika, germanistika, romanistika atd.) včetně orientálních jazyků a fonetiky. „V meziroční statistice zodpovězených dotazů jsme se vyhoupli téměř okamžitě po připojení k projektu na čtvrté místo, které si stále držíme, a patříme tak mezi nejdotazovanější knihovny. Stojíme hned za tradičními subjekty – Národní knihovnou České republiky, Moravskou zemskou knihovnou v Brně a Městskou knihovnou v Praze,“ říká Mgr. Lenka Michálková, asistentka ředitelky Knihovny FF UK.

Přestože knihovnice očekávaly nápor odborných dotazů, převážnou většinu uživatelů zajímají spíše nejrůznější jazykové jevy v češtině, jako jsou např. původ jmen a příjmení, gramatika, psaní čárek, velkých a malých písmen, významy slov a podobně. „Opakovaně musíme tazatele upozorňovat, že jsme knihovníci, nikoli odborníci na český jazyk, a že můžeme poskytnout jenom informace, které nalezneme v tištěných nebo elektronických zdrojích dostupných ve fondech knihoven fakulty nebo na internetu,“ doplňuje Lenka Michálková.

helena_dewetterova_zmK běžné práci patří vyhledávání odborné literatury na dané téma či hledání významů méně známých přísloví a slov. „Lahůdkou pro naše kolegy knihovníky z oborových knihoven fakulty byly požadavky na vyhledání faktografické literatury o venkovském životě v jižních Čechách ve 30. letech 20. století, dále dotaz, odkud pramenil negativní vztah Karla Havlíčka Borovského k jezuitům, či kde všude v ČR pobývala Božena Němcová,“ vyjmenovává příklady dotazů knihovnice PhDr. Helena Dewetterová.

Knihovníci ale dokážou doporučit i literaturu o povstání v koncentračních táborech nebo o britské politice ve vztahu k ČSR ve 30. letech minulého století. Dotazující už také například zajímalo, jaké doklady byly potřeba k sňatku v roce 1850, od jakého věku byla v polovině 19. století plnoletost či co znamená „duchovní obnova formou večeřadla“.

„Setkali jsme se i s některými kuriózními požadavky, jako byly žádosti o výklad snu či prosba o korekturu svatebního oznámení. Museli jsme odmítnout i prosby o posouzení správnosti výkladu právního textu či formulace dotazu pro referendum,“ popisuje Helena Dewetterová.  

Na vybrané odpovědi je možné se podívat do archivu dotazů na internetové adrese www.ptejteseknihovny.cz/archiv/dotazy-podle-knihoven. Někteří tazatelé se vracejí a používají službu Ptejte se knihovny opakovaně, z čehož lze usuzovat, že jsou s prací odborníků z Knihovny Filozofické fakulty UK spokojeni.

Národní knihovna nyní pracuje na nových webových stránkách, protože internetové rozhraní služby je již zastaralé. A vzhledem k tomu, že Filozofická fakulta UK během relativně krátkého působení v rámci projektu nasbírala hodně zkušeností, byli její zástupci přizváni ke konzultacím ohledně nové podoby služby Ptejte se knihovny. Modernější verze webových stránek by měla být realizována do konce roku 2014.

Autor: red.
Foto: archiv FF UK