Vytisknout tuto stránku

Podpis memoranda s MZV ČR otevírá studentům dveře do diplomacie

pátek, 02 červen 2017 17:40

Státní tajemník MZV ČR Petr Gajdušek a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima podepsali 23. listopadu Karolinu Memorandum o spolupráci mezi MZV ČR a Univerzitou Karlovou. Díky tomu budou mít studenti Univerzity Karlovy větší možnosti stáží na ministerstvu zahraničí i na některém ze zastupitelských úřadů České republiky v cizině.

Dle možností a kapacit ministerstva budou moci studenti Univerzity Karlovy zažádat o absolvování odborných stáží v pražském ústředí MZV ČR i na zastupitelských úřadech v zahraničí. Memorandum zahrnuje též oblast výzkumu a expertízy v oblastech společného zájmu a další formy spolupráce podle vzájemné dohody.

Za koordinaci spolupráce bude na straně MZV ČR zodpovídat Diplomatická akademie. „Právě Diplomatická akademie je hlavní vstupní branou do diplomatických služeb České republiky. Každý rok hledáme kvalitní a dobře jazykově vybavené uchazeče, se zájmem o politické dění, ekonomii či mezinárodní právo, schopné zvládat náročnou a odpovědnou práci v zahraničí. Při výběrovém řízení je ceněna zejména znalost mimoevropských jazyků, jako jsou čínština, korejština nebo farsí,“ komentoval novou užší formu spolupráce státní tajemník MZV Petr Gajdušek. Ocenil také, že studenti Univerzity Karlovy získají větší přehled o tom, jak práce diplomatů vypadá v praxi.

„Podpis memoranda pomůže studentům Univerzity Karlovy významně nahlédnout pod pokličku diplomatických služeb a navíc rozšíří možnosti spolupráce akademických pracovníků a studentů se zahraničními vědecko-výzkumnými pracovišti a univerzitami. Univerzita Karlova dlouhodobě spolupracuje se zahraničními partnery a v poslední době uzavřela řadu dohod o spolupráci se zahraničními univerzitami v Evropě, ve Spojených státech amerických, v Izraeli, Japonsku, Koreji či Číně. Univerzita má zájem na tom, aby její absolventi byli všestranně připraveni pro svoji další profesní dráhu na co nejvyšší úrovni,“ doplnil rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.

Autor: red.
Foto: Vladimír Šigut