Obrazem: Poklepání základního kamene Kampusu Albertov

pondělí, 18. říjen 2021

Odklepnuto! Zástupci Univerzity Karlovy, hlavního města Prahy a Vlády ČR na slavnostním ceremoniálu poklepali základní kámen Kampusu Albertov. Ten bude určen pro výuková a vědecká pracoviště Matematicko-fyzikální fakulty, Přírodovědecké fakulty a 1. lékařské fakulty UK. Studenty a vědce by měl nový kampus přivítat v akademickém roce 2026/2027. Ceremoniál navazuje na vydání územního rozhodnutí, jež Kampus Albertov obdržel v letošních letních měsících. Slavnostní akce se zúčastnili rektor UK Tomáš Zima a děkani jmenovaných fakult: Jiří Zima z PřF UK, Martin Vokurka z 1. LF UK a Mirko Rokyta z MFF UK.

VS1 7526

Kampus Albertov bude obsahovat dva hlavní objekty – Biocentrum a Globcentrum; vizualizace jsou k vidění na webu kampusu. Centra jsou koncipována jako místa excelentního vysokoškolského vzdělávání všech stupňů, která by měla vytvořit inspirativní prostředí a odpovídající podmínky pro studenty a odborníky nejenom z celého Česka, ale i ze zahraničí. Výše předpokládaných nákladů činí 7,811 miliardy korun, z čehož náklady na vlastní stavbu Biocentra jsou 3,297 miliardy a Globcentra 2,288 miliardy korun. Zbývající částka zahrnuje vybavení, přístroje, náklady na revitalizaci okolí a jiné související práce a činnosti.

VS1 8006VS1 8003

„Dostavba kampusu na Albertově je aktuálně nejdůležitějším projektem Univerzity Karlovy. Jedná se o bezkonkurenčně největší investici českého státu a největší výstavbu UK v centru hlavního města Prahy za posledních sto let. Před několika měsíci jsme obdrželi velice důležité územní rozhodnutí, díky němuž dnes můžeme slavnostně celou stavbu zahájit. Pevně věřím, že bude dodržen harmonogram a kampus bude dostavěn v roce 2025, aby o rok později mohl přivítat studenty a vědecké pracovníky“, uvedl rektor Zima.

VS1 7564

„Investice do vzdělání jsou investicemi správnými a nezbytnými. Chytří lidé, kteří umějí používat vlastní kritické myšlení, jsou pro naši společnost zcela zásadní. A Univerzita Karlova již více než 670 let pomáhá tomu, aby u nás takoví lidé žili. To je poslání jen těžko penězi vyčíslitelné. Jednoduše je však vyčíslitelná částka 2,4 mld. Kč, která na výstavbu Kampusu Albertov půjde z českého Národního plánu obnovy. Pouze obtížně si dovedu představit lepší využití evropských peněz, než je tento velkolepý projekt UK“, sdělila Marie Bílková, náměstkyně ministryně financí.

„Samotná realizace bude výzvou nejen pro Univerzitu Karlovu ale i pro Masarykovu univerzitu v Brně, jelikož výstavba všech tří objektů, z nichž dva jsou v gesci Univerzity Karlovy, v rámci zástavby univerzitních areálů zajistí významné navýšení kapacit pro výuku několika tisíc studentů a prostředí se špičkovou kvalitou pro tisíce akademických pracovníků. Všechny tři akce budou realizovány z finančních zdrojů Národního plánu obnovy. Jedná se o obrovskou příležitost, jak využít prostředky z Evropy na inovativní projekty s vysokou přidanou hodnotou v České republice,“ komentovala Zuzana Matušková, náměstkyně ministerstva školství.

VS1 7580VS1 7637

„Evropská unie přispěje ke stavbě Biocentra částkou přibližně 2,7 miliardy korun, což jsou v podstatě celé náklady na jeho stavbu bez DPH. Stavba kampusu na Albertově je jedním ze stěžejních projektů financovaných z Národního plánu obnovy, který čerpá ze speciálního evropského fondu na podporu hospodářského oživení po pandemii. Jsme rádi, že se Evropská unie může na této významné investici do české vědy podílet, “ řekla přítomným Dana Kovaříková, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR.

„Rozvoj Albertova má moji plnou podporu. Je to významné místo Dvojky s bohatou historií a jsem ráda, že i s budoucností. Jako starostka Prahy 2 mám na starosti školství a dělám vše pro to, aby se u nás skvěle studovalo. Byli to právě studenti, kteří zde na Albertově odstartovali sametovou revoluci, a na to nesmíme zapomínat. Je dobře, že jejich další generace bude mít v novém Kampusu moderní zázemí srovnatelné s evropskými univerzitami. O důvod víc, prodloužit si mládí studiem v krásné Praze,“ doplnila Jana Černochová (ODS), starostka Prahy 2.

VS1 7682VS1 7714

Budovy Biocentra a Globcentra by se dle předpokladů měly studentům a vědcům otevřít v roce 2026 (dostavba v prosinci 2025, zahájení výuky v září 2026). Biocentrum se bude věnovat poznávání živých systémů pro potřeby lidského zdraví, nových biotechnologií a ochrany biodiverzity. Výzkum v Globcentru bude zaměřen na jednotlivé aspekty globálních změn. Jde například o dynamiku klimatických změn planety, změny rozšíření organismů, přírodní ohrožení rizika nebo dynamiku šíření živočišných druhů i vegetace.

VS1 7879

Autor: redakce
Foto: Vladimír Šigut

Sdílejte článek: