Vytisknout tuto stránku

V překladatelské soutěži nejlépe uspěla studentka češtiny z Bulharska

pátek, 22 květen 2020 19:32

Slavnostní zakončení 5. ročníku Mezinárodní konference zahraničních studentů češtiny – překladatelské soutěže letos vzhledem k pandemii koronaviru proběhlo v pondělí 18. května on-line. Soutěž organizoval Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK) ve spolupráci s Evropskou komisí, Místní kanceláří Generálního ředitelství pro překlady v Praze.

56811279_2226231950766783_1416

Do překladatelské soutěže se přihlásilo 75 studentů z 20 pracovišť a 14 zemí (Argentiny, Bulharska, České republiky, Číny, Egypta, Francie, Itálie, Japonska, Jižní Koreje, Maďarska, Makedonie, Polska, Slovinska a Srbska). Studenti překládali z 18 zdrojových jazyků. Porota, v níž zasedli profesionální překladatelé Evropské komise Lenka Čápová, Vítězslav Zemánek a Jan Faber, ocenila celkem 20 překladů.

Na prvních třech místech se umístili:

1. místo:

Gergana Dragoeva

Univerzita sv. Klimenta Ochridského v Sofii

2. místo:

Michał Patycki

Slezská univerzita Katovice

3. místo:

Natalia Khonskaya

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy

Cenu poroty získali:

Barbara Świerk - Varšavská univerzita

Bence Bolla - Univerzita L. E. v Budapešti

Zhanh Qixin - Pekingská univerzita

14 studentů obdrželo čestná uznání.

Vyhlášení výsledků předcházel pozdrav mladým bohemistům doc. RNDr. Karla Olivy, Dr., jazykovědce a dlouholetého ředitele Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, poznámky k soutěžním překladům, tipy a triky pro začínající překladatele připravil Mgr. Jan Faber, překladatel Evropské komise, a o dobrodružství překladu promluvila PhDr. Blanka Stárková, překladatelka a rozhlasová redaktorka Českého rozhlasu.

Výsledky překladatelské soutěže vyhlásili Mgr. Marie Poláčková, vedoucí studijního střediska ÚJOP UK Praha-Albertov, a Filip Noubel, šéfredaktor portálu Global Voices, který byl zdrojem soutěžního textu.

Závěrečné slovo patřilo PhDr. Daně Hůlkové Nývltové, Ph. D., ředitelce ÚJOP UK, pod jejíž záštitou se soutěž konala.

Autor: redakce
Foto: archiv ÚJOP UK