Zlomeniny lopatky - cena pro tlustou knihu o tenké kosti

Wednesday, 07 December 2022 08:14

Deset let práce, 22 kapitol, více než 1600 rtg snímků, klinických fotografií a kreseb, dílo označené za prioritní a zcela originální: Scapular Fractures / Zlomeniny lopatky. Knihu tvůrců z 1. lékařské fakulty UK nedávno ocenila i Německá společnost pro úrazovou chirurgii – Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU). 

prof. Bartoníček archiv JB upVýjimečná učebnice přinášející nejmodernější postupy v diagnostice a léčbě poranění lopatky čerpá z dlouholetých zkušeností čtyřčlenného mezinárodního týmu autorů. Že jde vskutku o mimořádné dílo, dokazuje i fakt, že v říjnu 2022 – při příležitosti 100. výročí svého založení – ocenila DGU jeho anglickou verzi Stromeyer-Probstovou medailí (na fotografii vpravo prof. Jan Bartoníček, který cenu za tvůrčí kolektiv přebíral). Medaile je každoročně udělována autorům vynikající knižní publikace z oblasti traumatologie, publikované v německém, anglickém nebo francouzském jazyce. Pozoruhodné je, že medaile putovala do rukou jiných než německých či rakouských autorů vůbec poprvé! A teprve podruhé byla odměněná kniha napsaná v angličtině.

To Česká společnost pro ortopedii a traumatologii udělila její skoro o rok starší české „sestře“ Chlumského cenu, určenou pro nejlepší monografii vydanou v ČR, zaměřenou na ortopedii a traumatologii.

Zjistit něco ze zákulisí tvorby „tlusté knihy o tenké kosti“ – právě tak svá dítka sami autoři „oslovují“ – se vydala redaktorka magazínu Forum do Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty UK; zde se polovina tvůrčího týmu sešla po přednášce u podvečerní kávy…   

001

Zapomenutá kost

„Zlomeniny lopatky byly dlouho opomíjeny, léčily se především konzervativně a operační léčba se začala prosazovat až v posledních dvaceti letech,“ odpovídá docent Ondřej Naňka, přednosta Anatomického ústavu 1. LF UK na dotaz, čím si právě lopatka získala jeho pozornost. A pro znalé problematiky upřesňuje: „Asi svou složitostí osifikace (osifikace, též kostnatění, je přeměna chrupavky či vaziva na kost) během prenatálního vývoje, kdy se na jejím základu podílí více buněčných populací. Postnatálně je lopatka osifikována jen málo a řada jejích částí je ještě chrupavčitá. Právě poměrně komplikovaná přestavba v kost přináší v rtg či CT hodnocení řadu úskalí při odlišování toho co je norma, a co již třeba zlomenina.“

Autorský tým Zlomeniny lopatky kromě docenta Naňky tvořili profesor Jan Bartoníček a docent Michal Tuček z Kliniky ortopedie 1. LF UK a ÚVN, a v případě anglické verze – Scapular Fractures – i významný britský ortopéd Christopher Colton, emeritní profesor University of Nottingham. Obě verze knihy, česká a anglická, jsou výsledkem dlouholeté mezioborové spolupráce mezi ortopedy a anatomy, tedy – jak se shodují obě strany: „Osvědčeného postupu přinášejícího své ovoce.“

0006 0005 0007 0019

Jeden z největších světových souborů

„Mohlo by se zdát, že napsat knihu o zlomeninách lopatky je pošetilý nápad. Nejedná se totiž o příliš časté poranění, které se po dlouhá desetiletí léčilo pouze konzervativně. Ostatně i u nás na klinice operujeme v průměru jednu lopatku za měsíc. V posledním desetiletí se však přístup k diagnostice a léčbě zlomenin lopatky výrazně změnil. Do realizace knihy jsme se pustili po více jak patnácti letech práce, protože jsme zjistili, že dosud publikované informace jsou kontroverzní a v řadě aspektů se rozcházejí s našimi zkušenostmi,“ vysvětluje Jan Bartoníček. 

009Vznik moderní učebnice by nebyl možný bez nových anatomických poznatků a rozvoje radiodiagnostiky, především CT včetně takzvaných 3D CT rekonstrukcí. Ty umožnily získat dokonalou představu o anatomii zlomeniny. Na jejich základě se lze rozhodnout o způsobu léčby a v případě operace i o nejvhodnějším operačním postupu, což standardní rtg snímky neumožňovaly.

„Psaní knihy předcházela analýza veškeré dostupné literatury, více jak 900 pramenů.  Hlavní však byly naše vlastní zkušenosti a výsledky. Náš soubor 519 dospělých pacientů – z toho 150 operovaných – je druhý největší na světě. A soubor 39 dětských pacientů dokonce vůbec největší!,“ upřesňuje Ondřej Naňka.

Průkopnické dílo

Zatímco příprava české verze Lopatek zabrala autorům skoro deset let, její anglická verze následovala za pouhých čtrnáct měsíců, obě vznikly v nakladatelství Maxdorf. „Komplexní učebnice zabývající se zlomeninami lopatky nebyla do této doby publikována v domácí, ani světové literatuře. Nabízela se tak jedinečná možnost být první a pro nás to byla výzva. Navíc, český trh je velmi omezený, když se jedná o tak úzkou problematiku. Anglická verze by nebyla možná bez pomoci našeho kolegy a přítele profesora Christiana Coltona, který se již dříve podílel na anglické mutaci knihy profesora Vlčka věnované analýze kosterních pozůstatků Karla IV.,“ vysvětluje profesor Bartoníček. Společně tak vzniklo dílo, které lze považovat za prioritní, soudě dle velmi pozitivních ohlasů předních ortopedů z Evropy i USA. 

kajkčj
Zlomeniny lopatky
 / Scapular Fractures


Ve 22 kapitolách se čtenář seznámí s  historií léčby zlomenin lopatky, její anatomií, epidemiologií zlomenin, radiologickým vyšetřením, klasifikacemi, metodami léčby, operačními přístupy, operační technikou a to jak u dospělých, tak u dětí. Součástí knihy je i rozsáhlý atlas jednotlivých přístupů dokumentujících operační postupy i výsledky léčby. Téměř 650 stránek zahrnuje kromě textu více než 1600 rtg snímků, fotografií a kreseb.
Vydalo nakladatelství Maxdorf

„Musím přiznat, že se mi po více než deseti letech, kdy skončila lopatková éra, dosti ulevilo a konečně jsem mohl pořádně uklidit pracovnu,“ usmívá se profesor Bartoníček, autor řady původních studií s klinickou i anatomickou tématikou, jehož koníčkem je kromě klinické anatomie i historie ortopedie.

„Mistrovské dílo! Působivě napsaná, všeobsažná kniha na toto téma. Fascinující je propracovanost jednotlivých kapitol bohatě dokumentovaných vysoce kvalitními ilustracemi,“ ohodnotil oceněnou publikaci Scapular Fractures / Zlomeniny lopatky rovněř Roy W. Sanders z Florida Orthopaedic Institute a šéfredaktor Journal of Orthopaedics Trauma, USA.

ukafé up

Docent Ondřej Naňka (vlevo) s profesorem Janem Bartoníčkem společně nejen tvořili obě učebnice o lopatkách, tedy českou a anglickou verzi, ale vedou i volitelný seminář pro mediky – Anatomie a chirurgie končetinových kloubů. Právě po jeho skončení – při kávě a čaji – si oba pánové udělali čas na pár otázek magazínu Forum.

Author:
Photo: Archiv Jana Bartoníčka, Marcela Uhlíková