Displaying items by tag: Jindřich Brejcha

Turtles originated more than 200 million years ago but three-quarters of turtle species today are endangered. Jindřich Brejcha, a zoologist at the Faculty of Science, told us more about the fascinating reptile and efforts to help.  May 23 was World Turtle Day.

Podobají se více ptákům než šupinatým plazům. Na Zemi se vyskytují přes 200 milionů let. I proto, že tři čtvrtiny druhů jsou v ohrožení, se od roku 2000 slaví 23. květen jakožto Světový den želv. O jejich významu hovoří Jindřich Brejcha z PřF UK.