UK má šestici nových děkanů, další tři pokračují ve funkci

Tuesday, 01 February 2022

Je to velké děkanské střídání. Od 1. února 2022 má devět ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy děkany s novým mandátem. A šest z nich je ve funkci zcela nových, přičemž lingvistka Eva Lehečková z Filozofické fakulty UK je jedinou ženou mezi novými akademickými hodnostáři (na snímku níže při inauguraci v Karolinu). V letošním roce proběhnou volby ještě na dvou fakultách UK, a to na Evangelické teologické fakultě UK a Lékařské fakultě UK v Hradci Králové, které v létě změní své vedení.

Lehečková

Eva Lehečková vystřídala v čele FF UK historika Michala Pullmanna. Své plány naznačila nová děkanka, jež se věnuje výzkumu gest, v rozhovoru pro magazín Forum.

Petr„Musíme více upozorňovat, proč jsme [jako fakulta] tak důležití. Prakticky, nejen slovy dokládat, že jsme nejlepší humanitní fakulta v zemi. Proč je pro Českou republiku výhodné podporovat u nás tolik malých, ale strategických oborů. Musíme veřejnost přesvědčit, že naše vědecké výsledky jsou stejně kvalitní jako u technických fakult, ale nejsme tak ceněni,“ říká doktorka Lehečková.

Naopak ženu-děkanku Evu Kohlíkovou nahradí v čele Fakulty tělesné výchovy a sportu UK někdejší proděkan pro vědu a výzkum Miroslav Petr (vpravo s vyobrazenými sportovci na FTVS UK).

„Dobrá a kvalitní věda se ale nedá dělat bez dostatečné finanční podpory. V žádostech o granty je sportovní věda často na pomezí medicínských a společenskovědních oborů. V hodnocení pak někdy bývá pro medicínské panely málo medicínská, a naopak pro společenskovědní málo společenská,“ popisoval specifika sportovního výzkumu docent Petr v loňském interview.

BabjukPo dvou funkčních obdobích se s děkanátem 2. lékařské fakulty UK v Motole rozloučil Vladimír Komárek, jehož pokračovatelem v prvním čtyřletém mandátu bude Marko Babjuk.

„Mým cílem je vytvořit prostředí, které bude studenty a zaměstnance motivovat, ale které bude současně i příjemné a vstřícné, tak, aby se zde lidem dobře studovalo a pracovalo,“ plánuje v aktuálním interview pro Forum profesor Babjuk.

Po Tomáši Šimůnkovi povede Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové děkan Jaroslav Roh: „Mým největším úkolem pro následující čtyři roky je vybudování kompletního kampusu naší a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, a především hledat další zdroje jeho financování. Musíme také řešit stagnaci počtu zájemců o studium farmacie,“ uvedl v dosti otevřeném rozhovoru docent Roh, nedávný proděkan pro vědu, doktorské studium a transfer technologií.

Roh

Děkana práv Jana Kuklíka, jenž se má stát jedním z prorektorů UK v týmu rektorky Mileny Králíčkové, zase střídá Radim Boháč (na fotografii s kytarou). I on má na Právnické fakultě UK jasné priority.

Boháč„Vedle znalostí jsou důležité také dovednosti a schopnosti. Memorování není způsob, jakým chceme učit studenty,“ říkal profesor Boháč v dalším z „předděkanských“ rozhovorů. Děkanem se stal ve volbě hned ze čtyř uchazečů. „Předně jsem rád, že fakulta dokázala vygenerovat čtyři kandidáty. S řadou věcí z volebních programů svých protikandidátů jsem nesouhlasil, ale viděl jsem tam i dobré nápady. Jsem připraven některá jejich řešení do řízení fakulty promítnout,“ doplnil.

Šestým děkanem, jenž si odbude ve vedení fakulty UK premiéru, je doktor Tomáš Karásek z Fakulty sociálních věd UK, který má navázat na práci Alice Němcové Tejkalové. Předtím byl proděkanem pro rozvoj a vedoucím katedry bezpečnostních studií.

Do funkce jej na lednovém zasedání akademického senátu FSV UK uvedl končící rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima (na společném snímku níže).

FSV.png

Trojice děkanů obhájila, dvojí volby na obzoru

Své první čtyřleté mandáty z let 2018 až 2022 na fakultách obhájili tři muži-děkani.

Profesor Vojtěch Novotný povede i nadále Katolickou teologickou fakultu UK, na 3. lékařské fakultě UK pokračuje i děkan Petr Widimský, kardiolog a jeden z nejcitovanějších českých vědců, a rovněž pak profesor Jindřich Fínek na Lékařské fakultě UK v Plzni (s rektorem UK na fotografii při své inauguraci, vpravo v černém).

FínekPodle přehledu, který magazín Forum z otevřených zdrojů zpracoval, skončí letos v červnu druhé funkční období děkanovi Evangelické teologické fakulty UK docentu Jiřímu Mrázkovi, a v srpnu první mandát profesoru Jiřímu Manďákovi, děkanovi Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.

V roce 2023 čekají akademické senátory volby na Husitské teologické fakultě UK (již podruhé ji vede docentka Kamila Veverková) a také na Fakultě humanitních studií UK (kde podruhé děkanuje Marie Pětová). Zbývající čtyři fakulty Univerzity Karlovy budou volit své děkany až v roce 2024: jde o Pedagogickou fakultu UK (děkan Michal Nedělka, druhý mandát), o Přírodovědeckou fakultu UK (děkan Jiří Zima, druhý mandát), o 1. lékařskou fakultu UK (děkan Martin Vokurka, první mandát) a konečně o Matematicko-fyzikální fakultu UK, kterou od roku 2020 řídí docent Mirko Rokyta (dole na archivní fotografii z té doby).

Rokyta

Záhy po svém zvolení magazínu Forum prozradil, jak asi náročná práce to je: „Už osm let proděkanování bylo poměrně náročných a myšlenka, že se znovu stanu běžným akademikem, budu si učit, povídat se studenty a psát články, mě hodně lákala. Oproti tomu je pozice děkana doslova administrativní nářez, jinak se to nedá říct. Konkrétně teď mi například chodí stovky nikoli nedůležitých e-mailů denně,“ uvedl tehdy Rokyta.

Author: Martin Rychlík, redakce
Photo: Vladimír Šigut, Hynek Glos, Martin Pinkas, Luboš Wišniewski, fakulty UK