Úkol Evropa: V Hybernské startuje pásmo šestice debat o EU

Thursday, 21 July 2022

Česká republika od 1. července již podruhé předsedá všem 27 členským státům v Radě EU. Evropa se potřebuje vyrovnat s řadou aktuálních otázek národního i mezinárodního významu a diskutovat o nich. K této veřejné debatě chce přispět i Univerzita Karlova v rámci šesti veřejných debat v Kampusu Hybernská, jež nesou společný název Úkol Evropa. Prvními diskutéry budou v pondělí 25. července Milena Vicenová, bývalá velvyslankyně České republiky při Evropské unii, a ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek.

úkol evropa vizuál 05Zvládneme předsednictví ve složité době? Jak se stavět k energetice, pomoci Ukrajině či euru? Takové dotazy budou zaznívat v kampusu každý měsíc již od pondělí, kdy seriál startuje s VIP účastníky. „Očekávám, že na univerzitní půdě může jít o odbornější, hlubší debatu. Tématem jistě bude směřování české a evropské politiky i budoucnost Evropské unie, dotkneme se i českých zájmů v Evropě,“ řekl magazínu Forum ministr Bek.

Znám je především jako emeritní rektor Masarykovy univerzity v Brně, kterou vedl po dvě funkční období, ale méně se ví, že je také alumnus UK, kde získal doktorát. „Vzpomínám na to vděčně. Je to pro mne cenná a obohacující zkušenost, že jsem mohl poznat obě univerzity, které mívají v různých oborech jiné expertízy i úhel pohledu,“ dodává docent Mikuláš Bek, jenž patří do vlády dalšího emeritního rektora MU, profesora Petra Fialy (ODS).

I paralely dvou českých předsednictví

A co čeká od pásma zkušená diplomatka? „Těch debat bude celkem šest. Očekávám zajímavou, silnou diskuzi, kterou si naše předsednictví zaslouží. Debatu, zda budeme pro euro, či korunu, zda budeme montovnou, nebo lídrem, zda zvolíme Východ, či Západ. Podíváme se jistě i na paralely mezi naším minulým a současným předsednictvím,“ říká Vicenová, odborná garantka akcí. Debaty, na něž se lze registrovat vyplněním otevřeného formuláře, bude moderovat Martina Mašková, novinářka z Českého rozhlasu.

úkol evropa vizuál 06Další debaty se budou až do prosince věnovat i přímo zavádění eura (i s profesorem Oldřichem Dědkem z Fakulty sociálních věd UK a zároveň členem bankovní rady České národní banky), geopolitickou pozicí České republiky, otázkám energetické bezpečnosti a Green Dealu nebo tématům spojených s inovační kapacitou země a podobně.

„Jsem ráda, že členové akademické obce UK přispívají svojí expertízou do debat o důležitých problémech, které zasahují celou Evropu. A že se do debat zapojují i studenti, vždyť jde hlavně o jejich budoucnost,“ říká prorektorka pro zahraniční záležitosti Markéta Křížová.

Forum pro akademiky, studenty i veřejnost

„Série Úkol Evropa je určena jak akademické obci včetně studentstva, tak široké veřejnosti,“ upřesňuje Marcel Kraus, manažer Kampusu Hybernská. „Chceme na jedno místo přivést experty a odborníky z oborů ekonomie, sociologie, vědy a inovací, práva, mezinárodních vztahů nebo politologie, protože komplexní výzvy vyžadují komplexní odpovědi z mnoha úhlů pohledu,“ říká Kraus. A uzavírá: „Touto aktivitou chceme v Kampusu Hybernská přispět k vytvoření otevřené diskusní platformy s možností věnovat se otázkám, na něž sami nenalézáme odpovědi. Očekávám, že o sérii projeví zájem zejména ti, kteří považují akademické poznání a inovace za nedílnou součást rozhodování o naší budoucnosti.“

Akce, které jsou připraveny v rámci aktivit Centra pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT), se konají v Kampusu Hybernská, tedy na adrese Hybernská 4, Budova A, 3. patro – Divadelní klub, jedenkrát měsíčně od července do prosince 2022, vždy v pondělí od 18:00 hodin.

Na první debaty pásma Úkol Evropa je možné se registrovat ZDE

Author:
Photo: Kampus Hybernská