Grantový projekt 4EU+ o umělé inteligenci v rukou lékaře

Tuesday, 20 December 2022 08:55

Panelovou diskuzi na téma Umělá inteligence v rukou lékaře hostil Kampus Hybernská v polovině listopadu. V rámci grantového projektu 4EU+ se na ni sjeli studenti z Prahy, Varšavy a Kodaně se společným zájmem a zanícením pro problematiku digitálních technologií a AI ve zdravotnictví. O akcích, které zastřešuje projekt Rethinking AI in healthcare, a o přiblížení problematiky využití umělé inteligence ve zdravotnictví studentům medicíny informuje pro magazín Forum medička  Petra Oslovičová.

 3up

Dne 14. listopadu 2022 do Kampusu Hybenská přijali pozvání:  Anna Chromcová – absolventka 1. LF UK, medical data managerka ze startupu Carebot (systém založený na umělé inteligenci, který výrazně navyšuje kvalitu diagnostiky z rentgenových snímků), Michal Buk – radiolog z Radiodiagnostické kliniky FNKV a 3. LF UK, a Ivo Skalický – spolumajitel a senior software developer ze společnosti Medoro.

V rámci projektu se podobné akce uskutečnily rovněž v Kodani a ve Varšavě. V Kodani se řečníci – Tara Qian Sun, Yang LuQingchuan Sun – ve svých prezentacích zaměřili především na motivace, překážky, příležitosti a výzvy v oblasti umělé inteligence ve zdravotnictví. Zatímco na varšavském semináři bioetik Jakub Zawila-Niedzwiecki vysvětlil hrozby, nevyřešené problémy a potenciální důsledky používání umělé inteligence ve zdravotnictví. Pozoruhodným a přínosným momentem bylo, když si rozdělil studenty-posluchače do skupin, v nichž následně probíhala interaktivní diskuze o zajímavých případových studiích z praxe. Závěr všech akcí – ať v Kodani, tak ve Varšavě – patřil otázkám a odpovědím, otevřené diskuzi a neformálnímu networkingu.

5up„Tempo transformace v dnešní společnosti a ve zdravotnictví je velmi rychlé. Pandemická situace a nedostatek lékařů a dalších zdravotnických pracovníků je dnes dobře známým a veřejně diskutovaným tématem. V čase hromadné elektronizace jsme schopni získat mnoho údajů o všem. Právě umělá inteligence nám může pomoci interpretovat množství dat,“ zaznělo opakovaně z účastnických řad.

A proč v projektu Rethinking AI in healthcare spojili síly právě studenti oněch tří univerzit 4EU+, tedy Kodaně, Prahy a Varšavy? Abychom zjistili, jak právě my, naši kolegové-studenti a společnost reagují na využití umělé inteligence ve zdravotnictví. Shodli jsme se naprosto jednoznačně na tom, že většina lidí považuje umělou inteligenci za sci-fi. Pravdou je, že systémy umělé inteligence se již běžně používají v marketingu, v online světě a také ve zdravotnictví.

Naším cílem je vzdělávat studenty a připravit je na nástrahy budoucího světa. Systémy umělé inteligence mohou usnadnit práci a pomoci lékařům od rutinních úkonů. Ne každý lékař se nutně musí stát programátorem, ale každý by se měl naučit pracovat se systémy umělé inteligence jako uživatel a výstupy AI systémů umět správně interpretovat.

sh2

Chceme spolužákům ukázat, že umělá inteligence může být v medicíně dobrým sluhou, ale také špatným pánem. Uživatelé těchto systémů by si také měli být vědomi etických otázek spojených s umělou inteligencí. Kdo je zodpovědný za diagnózu stanovenou systémem umělé inteligence? Lékař, programátor, samotný algoritmus? V tuto chvíli je to samozřejmě lékař a systém AI je jakýmsi asistentem-pomocníkem, ale v budoucnu to nemusí být tak jednoznačné.

4upSystém umělé inteligence potřebuje spoustu vstupních dat, na kterých může „trénovat“ svou funkci, například diagnostiku rentgenových snímků, personalizovanou optimalizaci sportovního tréninku, nebo také podporu duševního zdraví prostřednictvím chatbotu. Lékař-uživatel i tvůrce systému umělé inteligence musí vědět, kdo je vlastníkem těchto vstupních údajů, jak s nimi správně nakládat a jak má být zajištěna bezpečnost a soukromí pacientů.

Panelová diskuse vznikla pod záštitou Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy (CPPT UK), jenž pomáhá naplňovat třetí roli univerzity: podporuje přenášení výsledků výzkumu do praxe a jejich využití ve společnosti. CPPT UK současně propojuje vědecké týmy se soukromým a veřejným sektorem, podporuje uplatnění inovací ve společnosti a pomáhá vědcům proměňovat nápady v produkty. Akce se uskutečnila s finanční podporou 4EU+ Alliance v rámci studentského mini-grantu projektu Rethinking AI in healthcare

Studentské minigranty na Univerzitě Karlově
► UK se chystá znovu – již podruhé – podpořit až desítku projektů, a to právě prostřednictvím studentských minigrantů v rámci společenství univerzit 4EU+.
► Cílem programu je povzbudit studenty a mladé výzkumné pracovníky z celé 4EU+ Alliance ke spolupráci – bez omezení jejich oborů, fakult nebo univerzit. Studenti mohou čelit výzvám budoucí společnosti prostřednictvím studentských minigrantů.
► Více informací o aktuální výzvě pro rok 2023 najdete zde: https://cuni.cz/UK-12268.html.
► Uzávěrka pro další běh studentských mini-grantů 4EU+ je 6. 1. 2023.

2upup

Petra Oslovičová
Je studentkou 6. ročníku všeobecného lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Před medicínou studovala Neuroscience na University of Bristol v Anglii.
Je hlavní řešitelkou projektu Rethinking AI in healthcare; tento 4EU+ grantový projekt spojuje studenty z Prahy, Varšavy a Kodaně, zanícené do problematiky digitálních technologií a AI ve zdravotnictví. Během studia absolvovala kurzy Elements of AI, Ethics of AIEIT Health HelloAI RIS. V CPPT UK se také věnuje organizaci a koordinaci úspěšného volitelného předmětu Svět farmaceutického průmyslu. V letošním roce (2022) již uspořádala diskuze na téma „Kolik lidí vyléčíme za 50 milionů Kč?“ a „Jak rozjet kariéru ve farmaceutickém průmyslu?“, obě se sešly s velkým úspěchem. Ve volném čase ráda jezdí na silničním kole, běhá a chodí na koncerty.
Author: Petra Oslovičová
Photo: Petra Oslovičová, Shutterstock
Umělá inteligence v rukou lékaře