Stop-time: Prorektorka Křížová o válce i zahraniční mobilitě

Wednesday, 01 February 2023 19:41

Členové vedení Univerzity Karlovy analyzují a komentují aktuální témata v podcastové sérii Stop-time. Možnosti a význam zahraniční mobility studentů a akademiků nejen v rámci programu Erasmus+ rozebírá prorektorka pro zahraniční záležitosti Markéta Křížová. Jaké příležitosti nabízejí země a univerzity mimo Evropskou unii? Čím se aktuálně zabývá European University Foundation, které profesorka Křížová předsedá? Jak se dostala k zájmu o severoamerické indiány? Pořadem provází Martina Vrbová.

HYN 2033
Prorektorka pro zahraniční záležitosti, historička a etnoložka Markéta Křížová natáčela ve studiu RTL spolu s moderující Martinou Vrbovou.

Pravidelný Stop-time (čili minuty věnované současným i budoucím výzvám Univerzity Karlovy) zve zajímavé hosty z vedení UK, aby informovali o tom, co právě řeší a chystají. Odpovídají nejen na tyto otázky: Co čeká univerzitu v nejbližších měsících a letech? Čím mohou přispět současné společnosti a o co se zajímají? Jsme rádi, že následující krátkou pauzu, váš osobní stop-time, věnujete právě setkání s některým z nich.

Křížová: Pomáháme ukrajinským univerzitám

Markéta Křížová mimo jiné vypráví o projektu Erasmus without Papers, tedy erasmácké agendy bez papírů, digitálně. Kolik škol je do něj zapojeno? „Je to několik tisíc univerzit; jsou to v podstatě všechny univerzity, které na programu Erasmus+ participují. Jinak Univerzita Karlova má erasmovské partnerství s devíti stovkami univerzit a spravujeme kolem tří tisíc smluv, protože smlouvy jsou na konkrétní studijní programy a máme jich s univerzitami i několik,“ říká prorektorka Křížová. Nové pojetí by mělo ideálně přinést digitální propsání získaných zkoušek a kreditů do systémů jednotlivých univerzit. Hotovo má být do několika měsíců.

Jak se do její mezinárodní agendy promítá ruská válka na Ukrajině? „Válka byla hlavním tématem celého loňského roku. Univerzita Karlova poskytuje pohostinství řadě ukrajinských studentů a také akademiků. Ale snažíme se opravdu pracovat s ukrajinskými univerzitami a pomoci jim tohle složité období překlenout... Pomáháme jim dívat se do budoucnosti, protože budou potřebovat i veškerou podporu, aby nejen zrekonstruovaly svou infrastrukturu, ale aby připravovaly studenty tak, aby ti pomohli Ukrajinu pozvednout zpátky z problémů,“ vypráví profesorka Křížová a informuje též o založení inicitativy Eastern Partnership University Cluster (EPUC), s nímž už nejen Univerzita Karlova spolupracuje.

V moderování pořadu Stop-time se střídají dva zkušení novináři a „rozhlasáci“.

vrbovaMartina Hynková Vrbová

Vystudovala klasickou kytaru na Státní konzervatoři v Praze a na konzervatoři Reina Sofia v Madridu. Táhlo ji to však k mikrofonu a před televizní kameru. Začínala jako programová hlasatelka v České televizi a na stanici Český rozhlas Praha. Postupně moderovala řadu pořadů. V roce 2009 získal cyklus pořadů Retro, který uváděla, televizní cenu Elsa za nejlepší magazín. V současnosti uvádí live magazín Sama doma na ČT. Spolupracuje na vzniku pořadu 13. komnata, píše scénáře a stojí u zrodu některých nových televizních projektů.

Luboš Veverkaveverka

Vystudoval žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd UK. V průběhu novinářské dráhy se zaměřoval především na popularizaci vědy a techniky, například v Lidových novinách. V letech 2005 až 2012 působil v Českém rozhlase Leonardo jako redaktor a později šéfredaktor, odvysílal několik set premiérových živých diskusí z cyklu Třetí dimenze a moderoval také další pořady včetně živých nahrávek s publikem. Spolupracoval na přípravě titulů z knižní Edice Leonardo. Od roku 2013 působí na Matematicko-fyzikální fakultě UK, kde pracuje v Oddělení propagace a mediální komunikace. Autorsky spolupracoval na některých titulech z edice popularizace nakladatelství MatfyzPress (Cesty nesmrtelnýchTenkrát v listopadu).

Pravidelně a na více zvukových kanálech

Na příští zastavení, váš Stop-time, se můžete těšit opět za čtrnáct dnů na témže místě: na webu magazínu Forum a dalších zvukových kanálech Spotify nebo Soundcloud. Udělejte si čas a brzy na slyšenou!

Author: Martina Vrbová, Luboš Veverka
Photo: Hynek Glos