Co pojí Karlovku se St. Andrews? Nejen seed-funding

Tuesday, 07 March 2023 08:26

„Společný program počátečního financování, seed-funding, spojuje výzkumníky z Univerzity Karlovy a University of St Andrews,“ píší ve společném článku Joseph North z elitní skotské univerzity a Jaromír SoukupCentra strategických partnerství při Rektorátu Univerzity Karlovy.

standrews1
Skotské St. Andrews těží z krásného prostředí středověkého místa i tradic top univerzity, třetí nejstarší ve Velké Británii (s dekretem z roku 1413).

Právě vědci z Univerzity Karlovy, největší vysoké školy v Česku, se v rámci strategického partnerství zapojili do zajímavých společných projektů s partnery z Univerzity v St. Andrews, nejstarší skotské univerzity (založené již mezi lety 1410 až 1413). Společné financování projektů Joint Seed Funding spojuje vzájemně se doplňující odborné znalosti z Česka a Skotska, od vytváření virtuálních sítí a workshopů pro začínající výzkumné pracovníky až po zkoumání dopadů klimatických změn. A protože se otevřela nová výzva, požádali jsme vítěze společného financování z roku 2022, abychom zjistili, jak se jejich projekty vyvíjejí.

Zacíleno na migrace i mezioborovost

Narativy o migraci, hranicích, dějinách a traumatické paměti byly málokdy tak zásadní jako dnes. Profesorka Kateřina Králová z Katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd UK spolupracuje se Stavroulou Pipyrou (sociální antropoložka z University of St Andrews) na vytvoření mezioborové sítě badatelů, kteří se těmito tématy zabývají.

„Pravidelné setkávání v rámci webinářů poskytuje příležitost diskutovat o našich akademických zájmech, terénní práci a osvědčených postupech. Ačkoli se zaměřujeme na středovýchodní a jihovýchodní Evropu, na webinářích diskutujeme též o výzkumných projektech prováděných po celém světě. Různorodá výzkumná témata a zkušenosti našich účastníků obohacují naše chápání symbolických hraničních světů v globálnějším měřítku. Doufáme, že přispějeme k úspěšnému dokončení doktorandských prací a vytvoříme příležitosti pro budoucí spolupráci mezi mladými výzkumníky, katedrami a univerzitami,“ uvedla profesorka Králová.

pakarolinum
V komplexu staroslavného Karolina sídlí i Centrum strategických partnerství Univerzity Karlovy, jež má projekty Joint Seed Funding v péči.

Vzhledem k tomu, že mladší výzkumní pracovníci působí ve Skotsku i v Česku a jsou zapojeni do terénní práce, rozhodli se organizátoři využít i nabytých zkušeností z pandemie. „Virtuální prostředí nám hodně pomáhá. Webináře vytvářejí inkluzivní prostředí pro mladé výzkumné pracovníky, kteří se mohou vždy účastnit rozhovorů v online prostředí, aniž by byli omezeni místem pobytu. Přestože se nacházejí v různých fázích svého doktorského výzkumu, již nyní identifikovali styčné body, společné výzvy a otázky z praxe, o kterých budou diskutovat na příštím společném setkání,“ poznamenala doktorka Pipyrou.

Škola na nádherném, ale ohroženém místě

standrews2Ve skotském St. Andrews funguje jedno z nejznámějších golfových hřišť (na snímku vpravo) a současně je místem nádherných středověkých zřícenin a patří k nejznámějším skotským pobřežním památkám, které jsou kvůli změně klimatu stále více ohroženy.

Vědci z tamní školy historie spolu s těmi z tuzemského Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a aplikované geofyziky na Univerzitě Karlově spolupracují na pochopení tohoto problému a kombinují praktické poznatky a experimentální modelové studie. „Plánujeme modelovat problémy se stabilitou půdy a erozí na skotských památkách, abychom mohli lépe posoudit rizika a diskutovat o strategiích jejich snižování. Tom Dawson a jeho tým tyto lokality monitorují a pracují na nich, vyhodnotili jejich zranitelnost; my bychom poskytli odborné znalosti v oblasti statistického a fyzikálního modelování. Bude to také příležitost otestovat naše modely v reálném světě,“ říká Gianvito Scaringi z UK.

Centra učenosti i středověkých památek

dolezalova1St. Andrews i Praha byly středisky středověkého světa, známé svými památkami, rukopisy a univerzitami. Projekt Medieval Explorations umožní začínajícím badatelům pracovat s rukopisy a starými knihami ve speciálních sbírkách University of St Andrews. V širším měřítku tento projekt zkoumá bohatství středověké představivosti a nové přístupy, jež nabízejí digitální humanitní vědy (digital humanities).

Během třídenního workshopu profesor Ian Johnson (School of English, University of St Andrews) a profesorka Lucie Doležalová z Ústavu řeckých a latinských studií Filozofické fakulty UK (na fotografii vlevo) spojí své kolegy, archiváře a hostující akademiky, aby vytvořili platformu pro deset až dvacet začínajících badatelů, kteří budou prezentovat své nápady, klást otázky a pracovat přímo na středověkých materiálech.

„Věříme, že nastal čas propojit naše studenty, náš výzkum, naše instituce a odborníky z partnerských univerzit,“ uvedl profesor Johnson. A jeho kolegyně, profesorka Doležalová při pohledu na budoucnost záměru poznamenala: „Je to zárodečný projekt. Než rozkvete do plné krásy, bude zapotřebí udělat několik dalších kroků. Chceme být otevření a zkoumat naše společné silné stránky, zdroje, odborné znalosti a také institucionální kompatibilitu.“ Vedoucí projektu, jehož vazby sahají až do roku 2013, doufají, že povzbudí začínající výzkumníky, aby rovněž využívali výhod mezinárodní spolupráce.

První výzva seed-fundingu ukázala, že o vzájemnou spolupráci je velký zájem. I z toho důvodu se obě univerzity rozhodly ve společném financování pokračovat i v dalším roce. V současné době je otevřená nová výzva pro podávání projektů, kterou najdete na webových stránkách Centra strategických partnerství UK nebo na stránkách University of St Andrews.

Author: Joseph North, Jaromír Soukup
Photo: Shutterstock, Vladimír Šigut