Displaying items by tag: Martin Loučka

Jedinou jistotou našich životů je jeho konec. Přesto se tématu umírání vyhýbáme, snažíme se jej odložit. „Paliativní péče není jen o úplném konci života. Je o dobrém životě, co nejdéle to jde, navzdory těžké nemoci,“ tvrdí ředitel Centra paliativní péče Martin Loučka, jenž poslední dekádu usiluje o systémovou změnu v péči o umírající. 

The only certainty in our lives is its end. Yet we avoid the subject of dying as much as possible. “Palliative care is not just about the end of life. It is about living well for as long as possible, despite a serious illness,” says Martin Loučka, assistant professor at the Third Faculty of Medicine.