Ke kariéře v EU Čechům pomůže i nový přípravný kurz

Tuesday, 31 January 2023 15:32

Jak se studenti či absolventi mohou dostat do institucí Evropské unie? Přes nový přípravný kurz Gateway to the EU institutions, který byl v úterý 31. ledna slavnostně představen. Kurz je výsledkem spolupráce Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické v Praze. Má pomoci Čechům k zajímavé unijní kariéře.

VS1 2759
Na Univerzitě Karlově se setkali mimo jiné i eurokomisařka Věra Jourová (v béžovém) s rektorkou Milenou Králíčkovou (v červeném).

„Evropa nepoptává jen právníky, politology či odborníky na mezinárodní vztahy, ale i experty na technologie, kyberbezpečnost, zdravotnictví či přírodní vědy,” zdůraznila při slavnostním představení nového přípravného kurzu na přijímací testy do institucí Evropské unie Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost. „Evropské instituce o Čechy stojí! A věřím, že dnes zahajujeme něco mimořádného, co skutečně přinese výsledky. Že se nám podaří zaplnit tu takzvanou českou mezeru a zvýšit zastoupení Čechů v institucích Evropské unie,“ uvedla.

VS1 2540 VS1 2671

Inovativní kurz Gateway to the EU institutions je určen pro absolventy vysokých škol, případně studenty posledního ročníku magisterského či bakalářského studia, kteří hodlají rozvíjet svoji kariéru v institucích EU. Kurz je koncipován jako příprava na výběrová řízení, která organizuje úřad EPSO (European Personnel Selection Office) na pozice se všeobecným zaměřením i specialistů.

Králíčková: Kurz má velký smysl

„Tento online kurz, který posílí postavení občanů České republiky v evropských institucích, má velký smysl. Podporu našich absolventů v cestě za vysněnou prací vnímám jako součást úkolu univerzit. Dnes již neplatí, že vzdělávání končí získání titulem na vysoké škole, ale pokračuje i poté,“ uvedla rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková. „Získat post v úřadech EU je skvělou příležitostí, jak své vysokoškolské znalosti uplatnit, dále rozvíjet a přispívat ke zlepšování stavu naší společnosti,“ dodala.

VS1 2475
Do Karolina zamířil i předseda Senátu Poslanecké sněmovny ČR Miloš Vystrčil, který usedl vedle rektorky UK Mileny Králíčkové (vpravo).

Z první ruky zjistit, jak to funguje

„Cílem online kurzu, který celkem obsahuje čtyři moduly, je připravit účastníky na výběrová řízení tak, aby získali zajímavou pracovní pozici v institucích EU. Absolvent kurzu bude připraven na jednotlivé fáze výběrového řízení a bude seznámen s metodami, jež vedou k úspěchu ve výběrovém řízení,“ vysvětluje kancléřka UK Petra Štanclová. Účastníci tak budou například simulovat jednotlivé stupně výběrového řízení v menších skupinkách a získají personalizovanou zpětnou vazbu na své výkony. 

VS1 2703 VS1 2703

„Chceme sdílet praktické zkušenosti, ukázat všem zájemcům, jak Evropská komise funguje, do čeho jdou,“ zdůraznila eurokomisařka Věra Jourová, která mimo jiné uvedla, že „ráda dělá Bruselu reklamu.“

VS1 2829
Zleva Monika Ladmanová, vedoucí zastoupení EK, místopředsedkyně EK Věra Jourová a rektorka UK Milena Králíčková.

Co získá absolvent kurzu?
➤ orientaci ve služebním řádu EU, systému výběrových řízeních a fungování institucí EU
➤ zdokonalí své analytické schopnosti a problem-solving nezbytné pro testy kompetencí
➤ zdokonalí svůj ústní i písemný projev v oblasti témat souvisejících s EU, což pomůže v kariéře
➤ prohloubí své dovednosti v oblasti práce v týmu či práce pod časovým tlakem
➤ získá individualizovanou zpětnou vazbu a rady od odborníků na danou problematiku

Více podrobností na webu www.cesidoeu.cz. Registrace je otevřena od 1. února. 

Splnění záměru do půl roku

„Je neuvěřitelné, jak rychle Univerzita Karlova a Vysoká škola ekonomická reagovaly na výzvu Věry Jourové a během pouhého půl roku připravily přípravný kurz na zkoušky EPSO – první jednání proběhla v červenci 2022 a dnes, na konci ledna 2023, už máme výsledek,“ vyzdvihl Miloš Vystrčil, předseda Senátu Parlamentu České republiky. „Evropa je náš společný domov a mělo by být naším cílem ji i ovlivňovat – mít zástupce nejen v politických pozicích, ale i ve všech dalších. Aby se lidé s našimi zkušenostmi, schopnostmi a potenciálem, který je dle mého názoru mimořádný, podíleli na fungování Evropy,“ řekl.

VS1 2575Videozáznam slavnostního představení přípravných kurzů do institucí EU na UK:

Author:
Photo: Vladimír Šigut