Displaying items by tag: Hans Raj Tiwary

Gödelovu cenu za nejlepší odborné články z oblasti teoretické informatiky letos získal i Hans Raj Tiwary z katedry aplikované matematiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Oceněn byl za práci, jíž napsal společně se zahraničními kolegy z Nizozemska, Německa a Belgie.

“It is an unprecedented success,” says Martin Loebl, the head of the Department of Applied Mathematics at Charles University, regarding Hans Raj Tiwary. He has been awarded the Gödel Prize - one of the most prestigious awards in the field of computer science.

Share article: