Displaying items by tag: honoris causa

„Z jednotlivého nálezu nikdy nemám radost. Pro mě je mnohem důležitější ten celek – souvislosti,“ říká archeolog Oded Lipschits, který při své práci kombinuje archeologické vykopávky a moderní a kritický přístup ke studiu Bible.

Ekonom Paul Robert Milgrom svou prací významně ovlivnil mnoho oblastí moderní ekonomie a souvisejících věd. Proměnil především svět aukcí, za což získal i Nobelovu cenu za ekonomii. Úzce spolupracuje i s českým prostředím, především s CERGE-EI. Nyní obdržel čestný titul doctor honoris causa UK.

Oded Lipschits, a professor of Jewish history, combines archaeological excavations with a modern approach to the study of the Bible. "For me, the whole – the context – is the most important," says the researcher, who recently received an honorary doctrate from CU.

Economist Paul Robert Milgrom's work has significantly influenced many areas of modern economics. He transformed the world of auctions for which he was awarded the Nobel Prize. He has now received the honorary title of doctor honoris causa at CU.

„Obor farmacie se rychle mění. Nejde jen o vydávání receptů, lékárníci začínají být uznáváni jako důležití členové zdravotnického týmu. Je to velmi vzrušující,“ řekl parazitolog James Hoson McKerrow z Kalifornské univerzity v San Diegu. 

„Vyberte si obor, kde nejsou žádné znalosti, a vytvořte je,“ radí profesor Ohad Medalia z Curyšské univerzity, který jako první publikoval trojrozměrné mapy proteinových struktur uvnitř celých buněk a stal se zakladatelem nového oboru, který se dnes nazývá strukturní biologie in situ. 

„Nové technologie produkují obrovská kvanta dat, až se někdy vytrácí ta biologická podstata – proč? Odjakživa mě fascinují základní mechanismy, pochopit, jak to v buňce funguje,“ říká nejcitovanější český vědec Jiří Bártek, čestný doktor UK.

Dictionary.com chose “woman” as its word of the year for 2022, an apt choice which could apply to Charles University. In February, for the first time in its history, the position of rector was taken up by a woman: professor and  scientist Milena Králíčková. The events of 2022 demonstrated the importance and necessity of science more than ever.

Podle Dictionary.com je slovem roku 2022 „woman“, žena, což by mohlo platit i pro Univerzitu Karlovu, neboť jejího vedení se v únoru poprvé ujala žena-rektorka, lékařka a vědkyně Milena Králíčková. Nabízíme výběr důležitých vědeckých událostí uplynulého roku, o nichž Forum psalo.

Professor David N. Weisstub is a world-leading expert on ethics, bioethics, law and mental health. This month he was awarded the title of Doctor Honoris Causa of Charles University in the field of medical sciences for his outstanding long-term contribution in the field of ethics and bioethics.

„Vždy mě lákala věda z lékařského hlediska. Volba virologie byla souhra relevance k lidskému zdraví i technických možností doby – genom virů byl dostatečně malý, aby bylo možné ho studovat,“‎ vysvětluje Hans-Georg Kräusslich, čerstvý čestný doktor UK, proč se stal virologem.

"I have always been attracted to science from a medical point of view. The choice of virology was a combination of relevance to human health and the technical possibilities of that time," says Professor Hans-Georg Kraeusslich, explaining why he became a virologist. Professor Kraeusslich was recently honoured by Charles University. 

Page 1 of 2

Share article: