• Vyhledat
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube
 • RSS
 • Vyhledat
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube
 • RSS
 •  

Pokyny pro autory

 

Forum je oficiálním tištěným a on-line magazínem Univerzity Karlovy. Redakce si vyhrazuje právo rozhodovat o zařazení zaslaného textu/příspěvku do časopisu. Redakce neuveřejňuje texty již publikované nebo zadané k publikaci v jiném periodiku. Magazín UK se zaměřuje nejen na akademickou obec, ale i na širší veřejnost, tudíž by nabídnuté texty měly být psány populárně-vědeckým stylem.

Články upravené dle následujících redakčních předpisů zasílejte redakci vždy v elektronické podobě na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Do e-mailu uveďte přímý kontakt, ideálně také mobilní telefon pro případ, že by editoři potřebovali nabídnutý materiál konzultovat či doplnit.

Texty mají po formální stránce splňovat následující kritéria:

Formát: Redakce přijímá texty v elektronické podobě (ve formátech .doc, .rtf a podobných).

Titulek: Maximálně 60 znaků s mezerami.

Perex: Maximálně 300 znaků s mezerami (zhruba pět úvodních vět informujících o obsahu článku).

Článek: Maximálně 5000 znaků s mezerami; u rozhovoru je přípustný rozsah až 8000 znaků s mezerami.

Autoři: Součástí nabídnutého materiálu by měla být také stručná prezentace/vizitka autora (kontakt, pracoviště, odborný životopis, vědecká specializace aj.).

Redakční úpravy: Články vždy procházejí redakční úpravou a editací včetně jazykové korektury; redakce si vyhrazuje právo na finální úpravu textu.

Ilustrační materiál: Autoři zodpovídají případně za vlastnictví autorských práv k dodanému ilustračnímu materiálu, měli by připravit i adekvátní popisky apod.

Další data: Soubory větší než 10 MB zasílejte redakci výhradně přes internetové úschovny; redakce upřednostňuje obrazové soubory zasílané ve formátu JPG.

Nevyžádané rukopisy redakce nevrací, pokud není předem dohodnuto jinak.

© Univerzita Karlova, 2012-2020