Loginov: Doktorandi covidové éry jsou ztracení i zaseknutí

Autor : Ivan Loginov, PřF UK
Foto: Shutterstock, archiv UK
sobota, 01 leden 2022 19:07

I za běžných okolností psychicky náročné doktorské studium bylo v posledních dvou letech ještě ztíženo vývojem pandemické situace. „Kromě zřejmých psychických dopadů přináší to v případě začínajících vědců a vědkyň zpomalení kariéry,“ píše doktorand Ivan Loginov z Přírodovědecké fakulty UK.

Hana Kosová: Sváteční recept, jak upéct pokrok

Autor : Hana Kosová, CPPT
Foto: Hynek Glos
úterý, 28 prosinec 2021 07:03

Ředitelka Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlovy (CPPT UK) reaguje ve svém komentáři na výroky guvernéra České národní banky, jak zachránit český průmysl. „Nevěřím, že by navržená penalizace humanitních oborů vůči technickým vedlo k čemukoli pozitivnímu,“ píše Hana Kosová.

Jak profesor Karel Raška vedl Čechy k moderní epidemiologii

Autor : Ivan Raška
Foto: rodinný archiv Karla Rašky
čtvrtek, 09 prosinec 2021 14:14

V lednu 2022 má být oceněn Řádem Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy, in memoriam profesor Karel Raška, lékař a zakladatel moderní československé epidemiologie, jenž přispěl k celosvětovému vymýcení viru černých (pravých) neštovic. Jeho odkaz připomíná jeho syn Ivan Raška.

Povolební anketa: Co očekáváte od nového vedení UK?

Autor : Marcela Uhlíková
Foto: Vladimír Šigut, archiv UK
neděle, 24 říjen 2021 16:41

Od 1. února 2022 se do čela Univerzity Karlovy poprvé v dějinách postaví dáma. Rektorkou se stane Milena Králíčková, která porazila svého protikandidáta profesora Michala Stehlíka. Magazín Forum oslovil osobnosti spojené s univerzitou a zeptal se: „Co očekáváte od nového vedení UK?“

Polis: Duel kandidátů na děkana FF UK pohledem politologů

Autor : Václav Sklenář, Polis
Foto: René Volfík, archiv UK a FF UK
čtvrtek, 15 červenec 2021 20:49

Studentská debata Kdo ovládne FF UK?, kterou uspořádal spolek Studentů politologie FF UK (POLIS) spolu se senátním uskupením FF UK International 7. června, doplnila oficiální akci setkání kandidátů na děkana: Evy Lehečkové a Ladislava Stanča. O jejím průběhu píše Václav Sklenář.

Izrael: Minové pole v politice i nová výzkumná agenda UK

Autor : Irena Kalhousová, FSV UK
Foto: Archiv UK, Shutterstock
středa, 02 červen 2021 10:24

Jak zkoumat, učit a učit se o Izraeli v době, kdy toto téma často budí velmi silné emoce a rozděluje společnost i akademickou obec? Osobní zkušenosti popisuje Irena Kalhousová, ředitelka Rady Herzlova centra izraelských studií a výzkumnice Peace Research Center Prague při FSV UK.

Ve věku 82 let odešel Ivan M. Havel, vědec i dlouholetý šéfredaktor Vesmíru. „Odešel člověk nesmírně vzdělaný, inspirativní, laskavý, který rád spojoval lidi, o nichž si myslel, že si mají co říct,“ píše v osobní vzpomínce Jana Wohlmuth Markupová, jež něm sepsala monografii (2017).

Vysokoškolské studium je založené na samostudiu, vnitřní motivaci a píli, ale také na praktických zkušenostech za odborného vedení svých pedagogů. Studentští senátoři AS UK vyzývají k prioritnímu, odpovědnému a předvídatelnému plánování otevření vysokých škol, praktickou výukou počínaje.

Trka: Co přinese nové institucionální financování vědy UK?

Autor : Jan Trka, 2. LF UK
Foto: Vladimír Šigut
čtvrtek, 18 březen 2021 15:05

Co nás čeká v COOPERATIO – v novém institucionálním financování vědy na UK? „Pro ty z vás, kteří nechtějí číst dál – novinky se nekonají. Pokud někoho zajímají podrobnosti, může pokračovat ve čtení,“ píše v komentáři Jan Trka, proděkan 2. LF UK.

Farmaceuti UK: Varujeme před neschválenými vakcínami

Autor : Vědecká rada FaF UK
Foto: Vladimír Šigut, Martin Pinkas
středa, 17 březen 2021 08:20

Stanovisko Vědecké rady Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové k farmakoterapii onemocnění covid-19 a problematice vakcinace zdůrazňuje nezbytnost užití schválených a řádně kontrolovaných očkovacích látek.

Komenský stále živý. A burcující jednotlivce i celý svět

Autor : Kamila Veverková, HTF UK
Foto: Richard Cortés, archiv
středa, 10 březen 2021 08:40

Koncem roku 2020 si celý svět připomínal 350. výročí smrti Jana Amose Komenského, příští rok to bude 430 let od jeho narození. Nad odkazem Comenia pro současnou i budoucí výuku se zamýšlí děkanka HTF UK Kamila Veverková, církevní historička, jež se věnuje i teologickým aspektům jeho díla.

„Přednášel velmi ochotně a rád různému publiku - a přednášel krásně,“ píše v nekrologu profesora Jana Sokola - disidenta, akademika a zakladatele FHS UK - její nynější děkanka Marie Pětová.

Lékařské fakulty Univerzity Karlovy jednoznačně podporují názor, že očkování je jedinou cestou, jak dosáhnout návratu k normálnímu životu společnosti – tedy k životu bez roušek, k normálnímu společenskému, kulturnímu a sportovnímu životu, k cestování bez omezení.

Péče o pacienty na hraně života a smrti je vždycky intenzivní, a to doslova a do písmene. Děkuji sestrám – studentkám navazujícího magisterského studia Intenzivní péče na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

„Historie je pro nás všechny zavazující a před námi je tak úkol z nejnáročnějších. Udržet dosavadní vysokou úroveň naší fakulty,“ píše děkan Jiří Manďák k 75. výročí založení Lékařské fakulty v Hradci Králové UK.

Strana 1 z 2