TU Berlin: Usilujeme o spolupráci na všech úrovních

pátek, 21. červen 2024 07:24

Na Technische Universität Berlin (TU Berlin) kladou velký důraz na spolupráci, a to jak mezi fakultami a obory, ale i napříč berlínskými univerzitami. Prázdnými frázemi není ani „přenos poznatků do praxe a řešení celospolečenských výzev.“ Nezalekli se ani úkolů jako nový web, společný intranet nebo modernizace loga. Více pro magazín Forum v rámci Erasmus zaměstnanecké stáže zjišťovala Pavla Hubálková.

1348

Ačkoliv by se podle názvu mohlo zdát, že Technische Universität Berlin „TU Berlin“ je zaměřena pouze na technické obory, opak je pravdou. ,,Nabídka studijních oborů, ale i výzkumných projektů je skutečně rozmanitá a mezioborová – od tradičních technických a inženýrských oborů, pokrýváme přírodní vědy, architekturu, ekonomii a management, ale i sociální a humanitní obory,“ vyjmenovává Wolfgang Richter z komunikačního oddělení TU Berlin. 

Zároveň když do internetového vyhledávače zadáte „komunikace vědy v Berlíně“ na prvním místě se objeví TU Berlin. Jejich aktivity v této oblasti jsou pestré – spolupracují s novináři, organizují workshopy komunikace vědy a mediální tréninky pro studenty a akademiky, pořádají popularizační science slamy, ale i projekty „open science“, do kterých se hojně zapojuje i široká veřejnost. 

Co jim funguje? „Nedávno jsme například zrušili fyzické tiskové konference – téměř nikdo na ně už nechodil. Místo toho je organizujeme online, což má velmi pozitivní ohlas. Často také přímo kontaktujeme lokální redakce a vysvětlujeme, proč by zrovna toto téma mohlo zajímat i jejich čtenáře,“ sdílí dobrou praxi Wolfgang Richter.

 

Nový web a intranet, který chcete používat 

Na TU Berlin nedávno prošli velkou modernizací webu. „Byl to obrovský projekt, který byl rozdělen do několika fází. Práce na novém webu oficiálně odstartovaly v roce 2017, ale už několik let před tím se o modernizaci mluvilo. Proběhl třeba i velký průzkum napříč univerzitou, do kterého se zapojilo přes dva tisíce účastníků. To se ale neukázalo jako příliš efektivní, protože co člověk, to názor a musíte se smířit, že nikdy nepotěšíte všechny,“ líčí Christine Kreutzer a Ulrike Friedrich, které měly projekt nového webu na starosti.

Do diskuzí pak zapojily jen ty nejdůležitější. „Ačkoliv nám web tvořily externí firmy, vždy úzce spolupracovaly s naším IT oddělením, protože jsme chtěli, abychom ho dále byli schopni spravovat sami. Nový web jsme spustili v roce 2020, ale neustále ho aktualizujeme a vylepšujeme,“ sdílí. Fungování webu zajišťuje zhruba pětičlenný tým, editorská práva má zhruba dva a půl tisíce uživatelů. „Vytvořili jsme nejrůznější praktické manuály, editorům je k dispozici i naše uživatelská podpora, která reaguje i na jejich zpětnou vazbu nebo přání,“ dodávají manažerky webu.

11
Před několika lety prošlo modernizací i univerzitní logo. 

Aktuálně na TU Berlin také spustili zkušební verzi intranetu. „Intranet nám podle našich přání a potřeb tvoří externí firma Haiilo, která se na intranety specializuje a má tak řadu zkušeností a umí nám poradit nejlepší řešení. Kromě toho mají k dispozici báječné uživatelské manuály a návody,“ říká koordinátorka projektu Laura Brönstrup. Smlouvu podepsali v létě 2023, nyní mají v provozu první beta verzi a plné spuštění plánují na letošní podzim. 

„Naším cílem je vybudovat uživatelsky přívětivý a užitečný intranet, kteří budou chtít zaměstnanci používat. Funguje na cloudu, lze ho personalizovat a je propojen i s dalšími systémy univerzity přes jednotné přihlášení. Dostupný je odkudkoliv, a i přes mobilní aplikaci,“ vyjmenovává Laura Brönstrup a dodává: „Důležitým kritériem bylo vizuální zpracování a intuitivní ovládání. Informace jsou uspořádány podle témat. Intranet má navíc funkce, které všichni známé ze sociálních sítí. Můžete chatovat, sdílet veřejné i neveřejné příspěvky, každý uživatel může tvořit skupiny.“

Matematička Geraldine Rauch: Nejmladší žena ve vedení univerzity v celém Německu a vůbec první prezidentka TU Berlin

Geracsm TUBerlin Praesidium2022 PhilippArnoldtPhotography 163 b5937f3095ldine Rauch do vedení univerzity nastoupila 1. dubna 2022 ve věku 39 let. Vystudovala matematiku na University of Bremen, na disertaci pracovala v Roche Diagnostics GmbH v Penzbergu. V letech 2009–2016 působila na University of Heidelberg. Před zvolením byla proděkankou pro vzdělávání na Charité – Universitätsmedizin Berlin a také ředitelkou Institute of Biometry and Clinical Epidemiology.

"Čelíme obrovským ekologickým a sociálním výzvám, včetně změny klimatu, demografických změn a přechodu na energetiku a dopravu. TU Berlin v tom bude hrát klíčovou roli. Univerzita musí sloužit jako ústřední pilíř transferu technologií a sociální integrace v Berlíně. Žádná jiná univerzita nemá takový technologický profil, aby se mohla těchto otázek ujmout. A žádná jiná univerzita také nenabízí svou šíři humanitních a společenských věd a oborů z oblasti podnikání a managementu, které by mohly být hybnou silou skutečných změn ve společnosti. Nyní je čas posílit a otevřeně prezentovat oblasti našeho zaměření - v rámci Berlínské univerzitní aliance, v Německu i mimo něj,” řekla při zvolení. 

Spoluprací se vše stává silnější

Na TU Berlin kladou velký důraz na spolupráci, a to jak mezi fakultami a obory, ale i napříč Berlínskými univerzitami. Výsledkem je formální propojení – Berlínská univerzitní aliance (BUA), která propojuje Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Technische Universität Berlin a Charité – Universitätsmedizin Berlin.

„Berlín je již nyní vynikajícím místem pro výzkum, ale spolupráce vše posiluje. Berlínská univerzitní aliance je důležitým signálem, že všichni jdeme stejnou cestou a říkáme stejné věci, a to: Věda zde není prováděna pouze jednotlivými institucemi, protože jako konsorcium můžeme dosáhnout více,“ řekla v rozhovoru pro magazín We Four, prezidentka TU Berlin a v současnosti také mluvčí Berlínské univerzitní aliance, Geraldine Rauch. Kromě sdílení výzkumné infrastruktury a know-how, spolupracují například i na Postdoc academy

„Na začátku ke vzniku aliance byla řada lidí skeptická, ale to se postupně mění, protože vnímají benefity, které BUA přináší,“ říká Julie Spielmann, která reprezentuje TU Berlin v univerzitní alianci. Zároveň zdůrazňuje, že klíčová je dobrá informovanost a komunikace benefitů, a to nejen mezi akademickou obcí, ale i širokou veřejností. V nejbližších měsících tak například plánují velkou informační kampaň napříč Berlínem. 

2223

Připraveni řešit výzvy budoucnosti 

„Přenos poznatků do praxe a řešení celospolečenských výzev,“ na TU Berlin nejsou jen fráze. Podporují zde technologický transfer (například prostřednictvím Transfer school nebo každoročních soutěží), poskytují zázemí pro zhruba patnáct startupů a nabízí i mezioborové předměty a speciální certifikáty na způsob evropských mikrocertifikátů, které ale nabízí pro všechny zdarma.

Příkladem může být dlouhodobě oblíbený certifikát Critical sustainability, na kterých se během jednoho semestru potkává na devadesát studentů často i ze čtyřiceti různých studijních programů. „Nejsou to přednášky, ale velmi interaktivní diskuze v malých i větších skupinách. Během covidu jsme je začali dělat i online, což přineslo i studující ze zahraničí,“ říká hlavní vyučující André Baier.

Obdobně nabízí například i Transfer certificate, jehož cílem je během jednoho semestru naučit skupinku zhruba patnácti studujících, jak využívat svou expertízu pro řešení komplexních celospolečenských problémů. „Studenty se pomocí nejrůznějších workshopů, konzultací a zpětné vazby snažíme vybavit dovednostmi, jak využívat své expertýzy i mimo svůj obor, pro dobro společnosti,“ říká hlavní lektor Thies Johannsen. 

 Z TU Berlin až na oběžnou dráhu 

TU Berlin je vedoucí univerzitou na světě, pokud jde o počet družic na oběžné dráze Země. Nedávno poprvé úspěšně vypustila dva nanosatelity, které provedly formační let na oběžné dráze. Vzhledem k univerzitnímu prostředí se studenti podílejí na všech fázích, od konstrukce až po provoz. "Nejlepší způsob, jak se učit, je samozřejmě praktický - s použitím skutečných zařízení. Naše mise však neslouží jen k tomu, aby pomohly vyškolit studenty - primárním cílem misí je technologický rozvoj a také řada přímých přínosů a nových poznatků pro vědu," zdůrazňuje Jens Freymuth z výzkumného týmu  Space Technology.

 

Stojíme o vás i po dokončení studia

Studiem to na TU Berlin nekončí, kladou zde velký důraz i na své Alumni. „Máme možná netradičně širokou definici, kdo se může stát členem naší Alumni komunity. Kromě absolventů se mohou připojit i lidé, kteří byli na TU na studijní či vědecké stáži, ale i bývalí zaměstnanci,“ říká Juliane Wilhelm, jedna z koordinátorek Alumni programu, který má aktuálně přes 37 tisíc členů ze 147 zemí světa. Kromě tradičních aktivit jako setkávání absolventů, mentoringu a „Career orientation“, kdy absolventi sdílí zkušenosti s praxe, velké úsilí kladou i na mezinárodní síť. „Našim současným zahraničním studentům na příkladech našich absolventům představujeme možnosti dalšího pracovního uplatnění v Německu,“ dodává, a jako příklad uvádí podcasty

Ve spolupráci s vědci a vědkyněmi z TU Berlin také pořádají oblíbené International alumni training – sedmi až desetidenní workshoppy na nejrůznější mezioborová témata. „Zahraniční absolventi mají možnost profesního rozvoje a navazování kontaktů na mezioborových seminářích a workshopech. Hlavním cílem těchto aktivit je sdílení, výměna zkušeností a navazování možných mezinárodních partnerství. Akce se konají v Berlíně, ale i v Brazílii, Ghaně, Cairo a mnoha dalších zemích,“ líčí Juliane Wilhelm. 

TU alumni

Autor:
Foto: Pavla Hubálková, TU Berlin

Sdílejte článek: