Nedůstojné handrkování o profesory

pondělí, 13 leden 2014 09:24

ct24210

12.1.2014, 12:00, Pořad: Otázky Václava Moravce

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Má profesory jmenovat prezident republiky nebo je to zbytečnost? Ještě v roce 1996 se stalo profesorem či profesorkou celkem 77 akademiků. O deset let později už šlo o dvojnásobek a v rekordním roce 2009 jmenoval prezident Václav Klaus dokonce 172 profesorů. Hlavě státu to ukládá zákon o vysokých školách. V normě z roku 1998 se v paragrafu 73. praví, cituji, profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra. Prezident Miloš Zeman se zněním této věty není spokojen a akademiky povyšovat hned tak nehodlá. Na Ministerstvu školství leží v této chvíli už 85 návrhů na jmenování nových profesorů. A číslo dál roste. Mezi nominanty je docentka Renata Veselská. Molekulární bioložka a genetička zkoumá déle než dvacet let nádorová onemocnění u dětí. Na jmenování profesorkou čeká od začátku října.

Renata VESELSKÁ, docentka Ústavu experimentální biologie, 8.1.2014

--------------------

Je to svým způsobem takový pocit bezmocnosti, protože člověk vlastně splní všechno, co mu zákon ukládá a potom vlastně to řízení najednou ustrne na nějakém mrtvém bodě.

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Podle středečního usnesení Ruskonovy vlády v demisi by měl v budoucnu předávat jmenovací dekrety profesorům předseda Senátu. S novým návrhem přišel po úterní návštěvě Hradu ministr školství v demisi.

Jiří RUSNOK, premiér v demisi, 8.1.2014

--------------------

Že jsme tady vyšli vstříc určitým politickým dohodám, které jak známo v posledních hodinách a dnech nastaly. Jde nám v zásadě o to, aby byl odblokován proces jmenování profesorů.

Milan ŠTĚCH, předseda Senátu, 7.1.2014 /ČSSD/

--------------------

Pokud na tom bude shoda, tak si myslím, že Senát, předseda Senátu je schopen se toho zhostit, ale musí to být samozřejmě ošetřeno legitimní novelou zákona.

Marcel CHLÁDEK, kandidát na ministra školství, 8.1.2014 /ČSSD/

--------------------

Je to kompromisní řešení, chápu to tak. Ale myslím, že by mohly být spokojeny obě dvě strany.

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Rektoři ovšem spokojení nejsou. Středeční rozhodnutí vlády v demisi kritizují. Hlavně proto, že jich se na názor nikdo neptal.

Mikuláš BEK, rektor, Masarykova univerzita, 8.1.2014

--------------------

V očích celé akademické veřejnosti se z procesu jmenování profesorů stala fraška.

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Novela vysokoškolského zákona teď míří do Poslanecké sněmovny a koaliční rozhodování nebude zdaleka jednoduché. Ve hře o to, kdo bude profesory jmenovat, jsou tak stále všechny varianty, Senát, ministr školství, prezident republiky nebo vysoké školy samy. Profesoři neprofesoři mezitím dál čekají. Pane prezidente, nepřemýšlel jste nad tím, že když se hromadí počet profesorů čekatelů, že byste přeci jen to jmenování ještě uskutečnil?

Miloš ZEMAN, prezident České republiky

--------------------

Pane Moravče, o návrhu změny vysokoškolského zákona, které má jenom jednu jedinou větu, to jest právě osoba jmenujícího, jsem se dohodl na veřejné tiskové konferenci s tehdejším ministrem školství Petrem Fialou v květnu minulého roku. Jestliže se tady profesoři hromadí proto, protože tato novela nebyla projednána, tím méně přijata, jistě to nemůžete klást za vinu mně. Já jsem se naopak snažil vyjít profesorům vstříc tím, že když chtějí nějakou reprezentativní osobu, která by posvětila jejich jmenování, tak že takovou reprezentativní osobou je předseda Senátu a pokud se nemýlím, je to i názor budoucího ministra školství. Na druhé straně, jak říkal Václav Havel, prezident není automat na podpisy a nemůžete ho nutit k tomu, aby když odmítne nějakého profesora jmenovat, tak aby přes svoje přesvědčení toto jmenování uskutečnil. A ta nejhorší varianta, kterou si právě především přejí páni rektoři, spočívá v tom, že vysokoškolské profesory budou jmenovat sami, což má tři negativa. Zaprvé není přenositelnost mezi jednotlivými univerzitami, zadruhé ten rektor může mít osobní sympatie nebo antipatie vůči jednotlivým profesorům a konečně zatřetí jsou případy, kdy rektory vysokých škol jsou i docenti. A uznejte, že je poněkud absurdní, aby docent jmenoval vysokoškolského profesora.

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Vstřícné gesto tedy učinit nechcete, chraň Bůh, nechci vás považovat na stroj na podpisy, ale zároveň si asi tedy musíme zvykat, že vy přistupujete k prezidentskému úřadu jako  samoobsluze. To, co se vám hodí ze zákonných pravomocí, si vyberete, že buď chcete anebo to dáte někomu jinému.

Miloš ZEMAN, prezident České republiky

--------------------

Ale tak vy podceňujete naši parlamentní demokracii, protože aby se toto stalo, musí to schválit Poslanecká sněmovna a  následně Senát. Je dokonce naděje, nechci předjímat, že by to, protože jde o  jednu jedinou větu, schválila ve zrychleném čtení podle paragrafu 90 jednacího řádu. V takovém případě by tento problém byl vyřešen do konce ledna tohoto roku. Já jsem opravdu zvědavý, na co se mě budete ptát v únoru.

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Ano. Ale budu stále trvat na tom příměru s  tou samoobsluhou. Co když tedy bude trvat Poslanecká sněmovna i Senát na tom, že vy nejste v samoobsluze a že si nemůžete vybírat své zákonné pravomoci a ponechá vám pravomoc dál jmenovat profesory? Vy byste je dál nejmenoval?

Miloš ZEMAN, prezident České republiky

--------------------

V takovém případě bych postupoval stejně jako v případě docenta Putny, to znamená, jmenovací dekret bych sice podepsal, ale pověřil bych ministra školství, tak jak se to často stávalo i za minulých prezidentů, aby dekrety těmto profesorům předal. A  myslím si, že pro drtivou většinu z nich by to bylo horší řešení, než když jim to slavnostně v Karolinu předá předseda Senátu, který je podle ústavního pořádku druhým nejvyšším činitelem státu.

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Když jsme tedy v pomyslné vaší samoobsluze, jmenování profesorů je pravomoc svěřená prezidentovi vysokoškolským zákonem. Mezi další zákonné pravomoci hlavy státu patří vyhlašování voleb do zastupitelstev krajů, do zastupitelstev obcí, uchovávání pečetidla státní pečeti a jmenování a odvolávání rektorů veřejných vysokých škol. A pak už zmíněné jmenování profesorů. Budete se tedy vzdávat těch dalších zákonných pravomocí? Proč tedy byste měl jmenovat a odvolávat rektory? Pečetidlo může také uchovávat někdo jiný a volby do zastupitelstev obcí a krajů může vyhlašovat dejme tomu ministr vnitra.

Miloš ZEMAN, prezident České republiky

--------------------

No tak to byste musel nejdříve opět změnit příslušné zákony. Ale začněme těmi rektory. 21. ledna budu jmenovat patnáct rektorů. Prostudoval jsem si velmi podrobně jejich životopisy, včetně protokolů o soutěži kandidátů na rektory. Bylo potěšující, že ve většině případů se o tuto funkci ucházelo několik kandidátů. Neshledal jsem žádné nové docenty Putny, abych tak řekl. No a právě proto s čistým svědomím a nikoli jako automat na podpisy budu 21. ledna jmenovat patnáct rektorů. Vyhlašován voleb nebo uchovávání pečetidla, i když si myslím, že vyhlašování voleb je o něco důležitější, jsou úkony, které jsou mi uloženy a protože pečetidlo se nebouří a  vyhlašování voleb je samozřejmou povinností, tak tuto otázku pokládám za nepatrně nižší, než je standardní úroveň vašich otázek. A zapomněli jste samozřejmě v tom výčtu prezidentských pravomocí na něco, co je skutečně důležité. Prezident nejenom že jmenuje premiéra, a víte dobře, že po rozpadu Nečasovy vlády je tato pravomoc nesmírně důležitá, ale prezidentovi také ústava umožňuje konzultovat pravidelně s jednotlivými členy vlády. Této pravomoci se nechci vzdát, protože v takovém případě na rozdíl od vašeho pečetidla by opravdu prezident byl jenom kladečem věnců.

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Musíte lépe poslouchat to, na co se ptám, protože jsem mluvil o zákonných, nikoli ústavních pravomocech prezidenta. Vy jste začal v závěru mluvit o...

Miloš ZEMAN, prezident České republiky

--------------------

To je jedno.

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

To není jedno.

Miloš ZEMAN, prezident České republiky

--------------------

Zákony musíte dodržovat. I  zákony musíte dodržovat, zákony se od ústavy, pane Moravče, liší pouze tím, že k  jejich změně není zapotřebí kvalifikovaná většina v obou komorách parlamentu.

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Když se podíváme na postmateriální orientaci Čechů, Moravanů a Slezanů, asi není příliš významná, protože většina veřejnosti přenechání zákonné pravomoci jmenovat profesory ministru školství či předsedovi Senátu zásadně netrápí. Má prezident převádět pravomoci jmenování profesorů na Senát na Ministerstvo školství? Určitě nebo spíše souhlasí 55% lidí. Záporné názory jsou celkově v menšině, jak sami vidíte. Pětina respondentů je spíš a 22% určitě proti. Sociologické šetření společnosti Median pro dnešní Otázky se uskutečnilo v pátek a včera na reprezentativním vzorku víc než tisícovky respondentů a sociolog Daniel Prokop k  jeho výsledkům ještě dodává.

Daniel PROKOP, sociolog, Median

--------------------

To jmenování profesorů je typicky věc, která souvisí s takzvanou nějakou postmateriální orientací, to jsou věci té vzdělanostní společnosti, ekologie, kvality demokracie. A to bohužel v české společnosti tak nerozhoduje v současné době. Ona ta postmateriální orientace právě hodně klesla v období ekonomické krize, kdy se lidi začali zaměřovat hodně na ty materiální věci. V důsledku toho zhoršování životní úrovně nebo stagnace. Takže to není zas tak důležité téma pro lidi. A většina lidí jakoby souhlasí s  tím, že je to taková ceremoniální věc, kterou může převést na někoho dalšího.

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Interpretuje závěry bleskového sociologického šetření pro dnešní Otázky sociolog Daniel Prokop. Přesuňme se od těch zákonných pravomocí prezidenta republiky k těm ústavním. K těm ústavním patří i milosti. Vy jste, pane prezidente, tu pravomoc posuzovat milosti převedl, tu agendu, na ministryni spravedlnosti v demisi, respektive na Ministerstvo spravedlnosti jako instituci. Ministryně spravedlnosti vám na konci loňského roku doporučila z humanitárních důvodů udělení jedné milosti. Vyhovíte jí?

Miloš ZEMAN, prezident České republiky

--------------------

Ne. Protože jsem díky právnímu odboru Kanceláře prezidenta republiky zařídil návštěvu u člověka, kterému měla být udělena nikoli milost, ale abolice. Abolice, pane Moravče, není milost, abolice je zastavení trestního stíhání před vynesením rozsudku. Nu a ukázalo se, že tento člověk nejenže netrpí nevyléčitelnou nemocí, ale že jak proti němu, tak jako proti rodinným příslušníkům je souhrnně vedeno asi dvacet exekucí. Nu a nevidím proto důvod, protože jsem jasně řekl, že milost, nikoliv abolici, budu udělovat pouze v  případě nevyléčitelně nemocných, což není tento případ, abych takovou abolici udělil.

Autor: