Prostor na UK: Kampus Hybernská

pátek, 24 listopad 2017 09:31

Dům číslo čtyři v Hybernské ulici zel prázdnotou celých deset let. V dubnu letošního roku jej však získala do správy Filozofická fakulta UK. Její posluchači opuštěný objekt okamžitě oživili a vytvořili zde první studentský dům v České republice.

Studentská Hybernská je seskupením posluchačů a posluchaček Univerzity Karlovy a Akademie výtvarných umění, které sdružuje společný cíl: oživit opuštěný prostor v Hybernské ulici a přeměnit jej ve studentský dům, kde se mladí lidé budou moci setkávat a pořádat různé kulturní, společenské, ale třeba i charitativní akce.

Koncept byl převzat ze zahraničí, jak prozradila Sára Vidímová, jedna z autorek projektu: „V některých evropských, ale i amerických univerzitních městech fungují takzvané studentské domy nebo kampusy, což jsou prostory spravované studenty. Sídlí v nich studentské odbory, spolky a organizace. Někteří z nás navštívili podobné domy například v Dánsku, velmi známý je Studenterhuset v Kodani, další jsou třeba v Aarhusu nebo Paříži.

„Ve studentských domech obvykle najdeme přednáškové místnosti, studovny a další sdílené prostory. Posluchači v nich provozují kavárnu a z výdělku hradí provoz a údržbu prostor. Jde o unikátní a svébytná místa pro setkávání, poznávání nových lidí a obohacování se napříč univerzitami. Různé spolky zde navazují přímou spolupráci, shromažďují se zde také veškeré informace o dané univerzitě a studenti se mohou jednoduše informovat o dění ve své alma mater.“

Multifunkční prostor v Hybernské tak po vzoru svých zahraničních „kolegů“ nabízí koncertní sál, galerii, kinosál, sdílené studovny nebo pracovny. Dveře jsou otevřeny i neziskovým organizacím, studentským kapelám a projektům všeho druhu.

„Na běhu prostoru se od začátku fungování v dubnu 2017 podílí střídavě zhruba třicet lidí, ať již jednotlivců, nebo členů a členek studentských spolků, kteří v prostorách organizují přednášky, promítání a koncerty a momentálně si tam budují sdílené kanceláře,“ uvedla Vidímová.

Jak projekt vznikl a jak jeho správa probíhá dnes? „Projekt Studentská Hybernská jsme odstartovaly dvě studentky z Filozofické fakulty UK. Teprve později se připojily spolky z jiných fakult. V rámci projektu Kampus Hybernská existuje řídící skupina, kde je zastoupena studentská část, vedení FF UK, zástupci galerie, filmové sekce a baru Containall. Scházíme se každý týden a společně plánujeme aktivity v objektu.“

Aktuální program Studentské Hybernské je k dispozici na facebookových stránkách kampusu.

Autor: Kamila Kohoutová
Foto: FF UK