Nový rektor Univerzity Karlovy

středa, 30 říjen 2013 07:32

ct24210

25.10.2013, 22:00, Pořad: Události, komentáře, Téma: 1. lékařská fakulta

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Novým rektorem Univerzity Karlovy bude Tomáš Zima, bývalý děkan první lékařské fakulty. Jako jediný kandidát postoupil do třetího kola. V něm od Akademického senátu dostal 42 ze 70 hlasů. Do funkce rektora nastoupí v únoru. V čele univerzity by měl být až do roku 2018. A právě ve studiu vítám nově zvoleného rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimu. Dobrý večer.

Tomáš ZIMA, nově zvolený rektor UK

--------------------

Dobrý večer.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Tak, pane profesore, profesor biochemie, to jste vy, střídá v čele univerzity profesora fyziologie. Jakou změnu tu univerzitě přinese?

Tomáš ZIMA, nově zvolený rektor UK

--------------------

Tak, já se domnívám, že pan rektor Hampl vedl a vede naši univerzitu dobrým směrem, a to že někdo je fyziolog, biochemik, teolog, historik, filozof, ještě má samozřejmě určité zázemí své odbornosti. Ale důležité je, aby rektor v čele univerzity dbal akademických svobod, diskutoval s akademickou obcí a samozřejmě rozvíjel ji určitým směrem a chci všechny ujistit, že nejen biochemicky.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

To já právě nezpochybňuji. Ale každý si sebou nese nějaký ten svůj, to svoje pozadí, nějaký ten svůj background. Jestli právě tohle to bude určující, kam vy budete univerzitu směřovat?

Tomáš ZIMA, nově zvolený rektor UK

--------------------

Můj background, který bude, určitě nebude biochemický ani lékařský, ten background, který si sebou nesu, bych řekl, spíše je to určitá zkušenost z evropského i vědeckého výzkumného prostoru, zkušenosti pedagogická i zase v některých evropských organizacích, které se věnují vzdělávání. Takže tyto, tento background si sebou nesu a budu moderní trendy v oblasti výuky zaměřené na otevření určitého prostoru ve vzdělávání i pro veřejnost, internetové kurzy a podobně zavádět do výuky. Dále je to otázka přípravy univerzity na čerpání evropských projektů, kdy se otevírá nový program Horizont 2020 a je třeba, aby univerzita byla připravena a byla úspěšná v těchto projektech. Tak to je asi ten můj background, který si sebou nesu jako biochemik a lékař.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Jste řekl otevření prostoru pro veřejnost, internetové kurzy. Co to znamená?

Tomáš ZIMA, nově zvolený rektor UK

--------------------

Tak jedno z mých mott ve volební kampani bylo, aby se univerzita otevřela na jednu stranu dovnitř, to znamená, více mezi sebou komunikovala, abysme se více znali, co jeden od druhého může očekávat. A otevření do veřejnosti, aby veřejnost věděla, co se nejen na univerzitě a na vysokých školách děje, přesvědčení veřejnosti o tom, že vzdělání patří k jedněm z nejvyšších hodnot, které jsou nezcizitelné. A vzdělaný člověk je, bych řekl, méně náchylný na různé demagogie. A také to, že i výzkum vede a někdy výzkum i třeba drobných věcí, ne těch, za které jsou Nobelovy ceny, přináší určité střípky do mozaiky lidského vědění.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Jak ale internetové kurzy pomůžou univerzitě nebo kam ji posunou?

Tomáš ZIMA, nově zvolený rektor UK

--------------------

Internetové kurzy. Tak to je zjednodušené slov. Oni jsou...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

To jste použil vy.

Tomáš ZIMA, nově zvolený rektor UK

--------------------

Ano, ano. Aby si to veřejnost a diváci představili. Ono se jedná a začalo to ve Spojených státech, systém MOX a další, jedná se o jednu stranu vzdělávání a určitý, ta jedna část vzdělávání pro studenty a učitele a vzájemné sdílení kurzů uvnitř. Ale také jistě univerzita by se měla podílet na celospolečenském vzdělávání, celoživotním vzdělávání, a může to být třeba informace k novému občanskému zákoníku, k věcem kolem třeba té medicíny, statistiky různých ekonomických problémů tak, aby si mohli i třeba občané některé dovednosti, dovednosti získat.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Zatím ale univerzita se v těch mezinárodních žebříčcích spíš propadá. Když budu citovat třeba ten Times Higher Education World University Rankings, tak tam se propadla až do té poslední padesátky ze 400 měřených v poslední době. Co je špatně?

Tomáš ZIMA, nově zvolený rektor UK

--------------------

Tak já jedna, víte, ty ratingy různé, které jsou, tak je třeba říci, že Univerzita Karlova v těch všech ratincích je zhruba stejně a kolísá, kolísá mezi, mezi a oscilace jeden rok neznamená nějaký propad a zase v jiných žebříčcích stoupla. Ono se jedná také o podmínkách, které vysoké školy mají, o jejich financování, způsobu financování, který třeba v České republice stagnuje. Chybí zde i další třeba financování z jiných zdrojů, než jsou tedy veřejné rozpočty. A z těch, pro mě z těch různých ratingů je důležité si vzít, jaká jsou ta srovnatelná kritéria, a zase srovnávání univerzit jejich šíře je velmi obtížné. Uvědomme si, že Univerzita Karlova na svém počátku měla čtyři fakulty, nyní jich je 17. Od teologie po informatiku.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Poměrně dávno, tedy jestli ale mohu.

Tomáš ZIMA, nově zvolený rektor UK

--------------------

Poměrně dávno. Ale berme to, že univerzitní obec zahrnuje obory teologické, obory informatické, ekonomii, medicinu. Je to široké. Pro mě je podstatné, aby jednotlivé obory měly mezi sebou komparátory ve stejném oboru, to znamená fyzici, aby se srovnávali s fyzikou a nesrovnávali se úplně, úplně ty celky. A docela by bylo zajímavé, kdyby se přepočetly ty žebříčky třeba na rozpočty jednotlivých škol. A tam si myslím, že by Univerzita Karlova s tím, jakými prostředky hospodaří, ve srovnání s jinými vysokými školami i za, i s počtem studentů menším, by se možná, by byla mnohem vyšší, na vyšším místě.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Často se také mluví o oborech, které chrlí odborníky, které pak na trhu nikdo nechce. Uvažujete o tom, že třeba budete rušit některé humanitní obory, které pak mají těžké, nebo ti studenti mají těžké uplatnění?

Tomáš ZIMA, nově zvolený rektor UK

--------------------

Tak, absolventi Univerzity Karlovy podle všech statistik z posledních let, tak procento nezaměstnaných absolventů Univerzity Karlovy je 1,7 %. A nejhorší číslo, které je, bylo asi 3,5 %. Takže jestliže je 3,5 % nezaměstnaných, tak se domnívám, že naši absolventi jsou úspěšní, a nehodlám obory, obory rušit ani humanitní, ani přírodovědné. Je spíše otázkou řešit počet studentů v některých bakalářských oborech.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Pardon. Jakým směrem? Zmenšovat počty?

Tomáš ZIMA, nově zvolený rektor UK

--------------------

Někde je to otázky třeba snížení počtu studentů právě z hlediska i té poptávky. A...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Kde si to dovedete představit, kde konkrétně?

Tomáš ZIMA, nově zvolený rektor UK

--------------------

Tak mohou to být některé obory, kde v posledních letech spíše z důvodu ekonomický byl třeba ten počet studentů navýšen. Ale také bylo období, kdy některé odborníky si jaksi žádal, žádala Česká republika více a po určité době dojde k nasycení a ten počet...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Můžete být konkrétní, prosím?

Tomáš ZIMA, nově zvolený rektor UK

--------------------

Můžu být třeba, budu konkrétní z naší fakulty, obor adiktologie, který byl úplně nový, s vysokým počtem studentů. A samozřejmě, když vychováte po řadu let dostatek odborníků, tak pak můžete ten počet snížit, protože by mohlo dojít k nezájmu. Tak hovořím přímo z vlastních jaksi, z vlastních řad, aby nikdo...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Zpátky se vracíme k té biochemii, co jsme se bavili na začátku. Minulá vláda neuspěla s návrhem nového vysokoškolského zákona. Pamatujeme si na poměrně velké protesty studentů. Co je ale podle vás ten nejpalčivější problém, který by ten nový zákon nebo ta novela měla řešit?

Tomáš ZIMA, nově zvolený rektor UK

--------------------

Tak. Novela by měla řešit některé otázky, které jsou spojeny s financováním vysokých škol, které by měly býti, bych řekl, dotaženy a dopracovány do konce. Jistě otázka kontraktového financování. Pokud bude dopracována, a zdůrazňuji dopracována, měla velkou a příznivou odezvu u rektorů vysokých škol. Otázka akreditací institucí je jistě také namístě. Ale ten návrh, který byl, byl velmi nepřehledný, netransparentní, nebyly vydefinovány, bych řekl, precizní kompetence. Vznikal nový orgán, starý orgán zůstával. Pak je to otázka, která někdy, která by měla řešit postavení vysokých škol ve společnosti a jejich zakotvení, ta se jmenuje Pevné zakotvení akademických svobod.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Pane rektore, díky za váš čas. Mějte se hezky.

Tomáš ZIMA, nově zvolený rektor UK

--------------------

Děkuji vám za pozvání. A děkuji České televizi, že se věnovala naší univerzitě.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Na shledanou.

Tomáš ZIMA, nově zvolený rektor UK

--------------------

Na shledanou.

Autor: