Odškodnění pomocí speciální metodiky

úterý, 15 duben 2014 11:46

cro

ČRO Radiožurnál, 14.4.2014, 12:08, Pořad: Ozvěny dne - publicistika

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

V Česku vzniká nový systém výpočtu bolestného a finanční náhrady za trvalé nebo dočasné následky zdravotního poškození. S novým občanským zákoníkem totiž zanikly od začátku letošního roku dosavadní odškodňovací tabulky a zbylo stručné vyjádření, na základě kterého se předpokládá, že výpočet se uskuteční, cituji, podle zásad slušnosti. Protože tohle prohlášení postrádá konkrétní obrysy, ujala se vytvoření nových pravidel pro odškodňování 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a pozvání do polední publicistiky přijala přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva Jolana Těšinová, dobrý den.

Jolana TĚŠINOVÁ, Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva

--------------------

Dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Paní doktorko, jak by měl vypadat ten návod, podle kterého se tedy bude nově vypočítávat výše odškodnění za případnou zdravotní újmu?

Jolana TĚŠINOVÁ, Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva

--------------------

Tak, metodika odškodňování na zdraví řeší nemajetkovou újmu, pokud se jedná o bolestné, ale také pokud se jedná o ztížení společenského uplatnění, což jsou trvalé následky neboli překážka lepší budoucnosti. A byl sestaven algoritmus výpočtu, který vychází z mezinárodní klasifikace funkčních schopností a zahrnuje devět kapitol lidského života. To znamená, poskytuje komplexní pohled na to, z jakých oblastí života člověk v důsledku toho poškození, té obtíže byl vyřazen. A bude se posuzovat nejenom oblast těch kognitivních funkcí jako možnost ztráty, schopnosti se dál učit, vzdělávat, komunikovat, bude se posuzovat pohyblivost toho člověka, že už není schopen se starat o sebe, o domácnost, ale i to, jak je vyřazen z politického života, ze společenského života, jak má zasažen trávení volného času, rekreace. A tohle všechno by mělo poskytnout plastický obraz zásahu v důsledku ať už úrazu nebo v důsledku zásahu, případně postupu non lege artis ze strany zdravotnického zařízení.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

To znamená, že vznikne poměrně nebo vznikl možná už podrobný popis toho, jak vypočítávat odškodné, že těch devět oblastí zahrnuje v podstatě všechny možné oblasti života.

Jolana TĚŠINOVÁ, Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva

--------------------

Ano. A to jednotlivá vlastně, jednotlivé položky budou posuzovány podle zasažení těch funkčních schopností. To znamená, když bude lehká obtíž, bude tam přiřazen určitý kvalifikátor odpovídající tomu procentnímu postižení. Když bude těžká obtíž, bude tam zasažen vyšší kvalifikátor, následně to bude přepočítáváno vlastně určitým tedy koeficientem a výstupem toho bude procento, procento odpovídající ztrátě funkčních schopností toho daného jedince. A takhle by to nemohlo fungovat, kdyby nebyl stanoven ale jakýsi pomyslný horní strop nebo základní výchozí hodnota, která v tuto chvíli byla, byl na ní konsens na částce 10 milionů a 51 200 korun, což odpovídá čtyřsetnásobku průměrného měsíčného výdělku. A od této částky se v podstatě bude odvíjet ten výpočet.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

A paní doktorko, máte nějaký konkrétní příklad? Něco, co se, nechci říct, stává běžně, ale co by mohlo posloužit jako obecné nahlédnutí do toho výpočtu? Třeba když si někdo zlomí ruku nešťastně tak, že potom má trvalé následky, tak jak případně, dá se říci, by mohlo být vysoké odškodné?

Jolana TĚŠINOVÁ, Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva

--------------------

Tak, ono vždycky bude záležet, vždycky musí být ten daný člověk jaksi zhlédnut a posouzen tím odborníkem. Ono právě že se opustila ta filozofie, že by se řeklo, zlomená ruka - je to tolik bodové ohodnocení a taková výše tedy té částky. Nicméně například, když uvedu tedy závažnější postižení, že na tom se to tedy prezentuje, tak pokud dojde k nějakému kraniocerebrálnímu traumatu, porušení míchy a budou zasaženy nejenom smyslové funkce, pohyblivost, ale i ten společenský život, tak se to pohybuje zhruba v té částce okolo 8, 9 milionů s tím, že tam mohou být modifikace a navýšení za věk. Pokud se bude jednat o nezletilého pacienta, bude tam prostor pro určité navýšení procent. Pokud se bude jednat o člověka, který byl mimořádně společensky angažován nebo byl nejen talentován, věnoval se aktivně sportu, to všechno se zhodnotí a bude moci ještě ta výchozí částka být navýšena. Takže u konkrétní pacientky, která, kterou jsme prezentovala, bylo by jí 18 let, bychom se ve finále mohli dostat na částku okolo 12, 13 milionů.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Vysvětluje přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty univerzity Karlovy Jolana Těšinová. Díky, na shledanou.

Jolana TĚŠINOVÁ, Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva

--------------------

Na shledanou.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Z publicistiky je to vše. Další souhrn vám nabídneme večer po 18. hodině a ještě předtím krátce po páté bude hostem Dvaceti minut Radiožurnálu nový policejní prezident Tomáš Tuhý. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.

Autor: