Revmatologie na prahu 21. století

čtvrtek, 28 březen 2013 15:39

Slavnostní vědecká konference při příležitosti životního jubilea prof. MUDr. Zbyňka Hrnčíře, DrSc.

Začátek akce

16. května 2013 od 09:30

Konec akce

16. května 2013 15:30

Místo konání akce

Výukové centrum LF UK v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové

Druh akce

Konference¨

Program

Program 08:30 – 09:30 Registrace účastníků 09:30 – 10:45 Slavnostní část prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., vedoucí Katedry interních oborů LF UK (představení jubilanta) prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan LF UK prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph. D., ředitel FN prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., předseda České Revmatologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., ředitel NÚRCH Piešťany, SR: Klinická syndromológia obrovskobunkovej arteritídy prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc.: Imunoglobulinové volné lehké řetězce u revmatických chorob 10:45 – 11:00 Přestávka 11:00 – 11:20 J. Vencovský: Od revmatoidních faktorů k  ACPA protilátkám – moderní historie revmatoidní artritidy 11:20 – 11:40 M. Kopáčová: Enteropatie z nesteroidních antirevmatik v klinické praxi a  experimentu 11:40 – 12:00 K. Pavelka: Axiální spondylartritidy, kritéria pro odeslání ke specialistovi, diagnostické algoritmy a  výsledky nových klinických studií 12:00 – 13:00 Oběd 13:00 – 13:20 V. Palička: Klinická osteologie a revmatologie 13:20 – 13:40 J. Krejsek: Signály poškození, inflamasom, rozvoj zánětové odpovědi 13:40 – 14:00 P. Horák: Postavení imunosupresiv v léčbě systémového lupus erythematodes 14:00 – 14:15 L. Šenolt: Biomarkery v revmatologii 14:15 – 14:30 S. Rejchrt: Endoskopická léčba krvácení z gastroduodenálních vředů z  nesteroidních antirevmatik 14:30 – 14:40 P. Bradna: Vyšetření synoviální tekutiny – možnosti a zkušenosti z 2100 vyšetření 14:45 – 14:55 T. Soukup: Vliv anti-TNF alfa léčby na frekvenci protilátek proti tyreoglobulinu a tyreoperoxidáze u pacientů s revmatoidní artritidou 14:55 – 15:05 P. Němec: Imunogenetické faktory patogeneze revmatoidní artritidy 15:10 – 15:20 Závěr konference

Organizátor

Univezita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Česká revmatologická společnost ČLS JEP

Cílová skupina

Akademická obec i veřejnost

Rezervace

není nezbytná

Vstupné

ne

Bezbariérový přístup

bezbariérový přístup

Webové stránky akce

Autor: