Na veřejnou vysokou? Jenom když si pospíšíte

úterý, 23 duben 2013 10:40

mfddnes210

23.4.2013, Rubrika: VŠ a VOŠ, Strana: 5, Autor: Radka Wallerová, Téma: Filozofická fakulta

Tušíte, že se na vysněný obor na veřejné vysoké nedostanete? Ještě máte šanci hlásit se na přírodovědných, technických nebo pedagogických fakultách.

Zatímco mnohé soukromé vysoké školy budou přijímat přihlášky až do podzimu, většina veřejných už má uzavřeno. Přesto jsou obory, kam lze formulář v těchto dnech ještě poslat. A mnohde budou pořádat druhá kola přijímaček na neobsazená místa.

Na UK do konce dubna

Například na pražskou Univerzitu Karlovu se lze k přijímacím zkouškám na některé obory hlásit do konce dubna. Podle mluvčího Václava Hájka se to týká tří fakult a jen několika oborů – na velmi žádané filozofické fakultě například jen učitelství češtiny jako cizího jazyka v rámci studijního programu učitelství a je to navazující denní magisterské studium. Kromě toho se lze do konce dubna hlásit na bakalářský studijní obor učitelství informatiky na pedagogické fakultě nebo na některé obory na přírodovědecké fakultě.

Prodloužený termín přihlášek na některé obory nabízí také pražské České vysoké učení technické, kde lze mimo jiné studovat i nově akreditovaný obor zubní laborant na fakultě biomedicínského inženýrství. Na České zemědělské univerzitě berou přihlášky na obor zahradní a krajinářská architektura. V Brně ještě neuzavřela přihlášky Mendelova univerzita, zatímco Masarykova už v prvním kole na žádný obor nepřijímá.

Do konce dubna se mohou zájemci hlásit k navazujícímu magisterskému studiu oboru International Business a dalších oborů v angličtině na pražské Vysoké škole ekonomické. Pro ty umělečtěji zaměřené uchazeče připadá v úvahu například pardubická Technická univerzita a jí vypisovaný obor restaurování, přihlášky lze posílat až do půlky května.

Kam na druhé kolo?

S druhým kolem přijímaček u vybraných oborů můžete počítat třeba na Západočeské univerzitě v Plzni. „Vždy se nějaká druhá kola vyhlašují, většinou to bývá na technické fakulty – strojní, elektro – a ekonomickou fakultu,“ říká mluvčí školy Kamila Kvapilová s tím, že přesné termíny budou oznámeny v červnu nebo v červenci.

Podobné obory vyhlašují druhé kolo také třeba na ústecké Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, kde už ho vypsala fakulta výrobních technologií a managementu v bakalářských a magisterských oborech technického zaměření. „Absolventi najdou uplatnění především ve výrobní sféře,“ dodává mluvčí univerzity Jana Šiková. Podle ní je pravděpodobné, že druhé kolo přijímacích zkoušek podobně jako v minulých letech vyhlásí i další fakulty – uvažují o něm u některých oborů pedagogická, přírodovědecká, filozofická fakulta, fakulty životního prostředí a zdravotnických studií. Jasněji bude tady i na jiných veřejných vysokých školách koncem dubna, až vyhodnotí počty uchazečů přihlášených do kola prvního.

Termíny uzávěrky přihlášek se pak mohou pohybovat od června do konce srpna, zájemci si je proto musí ověřit na vybraných školách. Málokde je znají už teď – výjimkou jsou například některé fakulty pražského ČVUT. Třeba fakulta dopravní vyhlásila na 19. srpna uzávěrku přihlášek na bakalářské studium dvou oborů: dopravní systémy a technika a management a ekonomika dopravy a telekomunikací, které se studují v Děčíně, zápis tu plánují na 23. září.

„Vylévají“ po prvních semestrech

Jenže, jak snadné je se na technické obory dostat, protože mnohde se přijímačky ani nedělají, tak těžké je na nich vydržet, neboť studium je hned v prvních ročnících hodně náročné.

„Vždycky mi trochu šla matematika a technické věci mě zajímaly, můj táta byl navíc celý život stavař. Když mě nepřijali na práva, šel jsem na stavebnictví, ale zjistil jsem, že to prostě nezvládnu, nebavilo mě to natolik, abych tomu věnoval dost úsilí,“ vypráví z vlastní zkušenosti Martin Hanák, který ze školy odešel hned po prvním semestru. Druhé pololetí školního roku se věnoval studiu angličtiny a o rok později udělal přijímací zkoušky na speciální pedagogiku, která ho oslovila více.

***

Autor: