Projev rektora prof. Václava Hampla

úterý, 11 červen 2013 16:46

Vážený pane prezidente, vážený pane ministře, Magnificence, milé docentky, milí docenti, vážení hosté,

dovolte, abych vás přivítal na půdě staroslavného Karolina, historického místa, které je nezpochybnitelným symbolem akademické samosprávy a akademických svobod znovunabytých po listopadu 1989.

UK již tradičně hostí slavnostní předávání profesorských dekretů. Dektretů osvědčujících nejvyšší vědeckou a pedagogickou kvalifikaci, kterou lze v této zemi získat a jež je zcela oprávněně širokou společností uznávána a ceněna. Všichni jste, milé docentky a milí docenti, prošli korektním a velmi náročným odborným řízením a zevrubným posouzením své dosavadní vědecké, výzkumné, tvůrčí a pedagogické činnosti, na základě které vědecké rady univerzit rozhodly o tom, že máte být jmenováni profesory. Tímto jmenováním získáváte mimo jiné i zodpovědnost za další rozvoj svých oborů, a to nejen v českém, ale i mezinárodním měřítku. Jsem přesvědčen, že se všech 66 profesorek a profesorů, kteří letos v červnu budou zde v Karolinu jmenováni, zhostí této odpovědnosti se ctí. Dovolte mi, abych vám k tomu popřál mnoho sil a úspěchů.

Autor: