Univerzita Karlova udělila dva čestné doktoráty

středa, 27 únor 2013 12:56

17. 5. 2012; autor: P. K.; rubrika: i-Forum informuje

Přední evropský ekonom prof. Stefano Zamagni z Boloňské univerzity a proslulý anglický lingvista profesor Geoffrey Leech převzali dnes čestnou vědeckou hodnost doktor honoris causa. Slavnostního zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy se účastnili zástupci pražského diplomatického sboru společně s představiteli veřejného, církevního a kulturního života.

Univerzita Karlova v souladu se svým humanitním posláním ocenila úsilí nejpřednějších osobností v oblasti vědy. Promotor prof. Ivan Šedivý vyzvihl osobní podporu prof. Leeche, který v období před rokem 1989 pomáhal udržovat kontakt české anglistiky se světem.

Profesor Leech se zasloužil o propagaci české lingvistiky v zahraničí a od 90. let se aktivně podílí na vědeckých aktivitách Univerzity Karlovy, zejména na mezinárodním Centru Viléma Mathesia.

"Těžko hledat slova v tomto slavnostním okamžiku," zahájil děkovný projev v češtině prof. Leech a anglicky dodal, že stejný problém má i v angličtině. Celé znění projevu prof. Leeche bude zveřejněno v nejbližších dnech.

Děkan FSV PhDr. Jakub Končelík představil významného italského ekonoma a jeho spolupráci s pražskými kolegy. Ve své děkovné řeči prof. Stefano Zamagni upozornil, že ekonomie se vydala špatným směrem a namísto vědy se z ní stala technika.

Autor: