Amnestie i jako psychologický problém

pátek, 18 leden 2013 11:53

Univerzita Karlova připravila pro širokou veřejnost a diváky portálu ČT24 cyklus přednášek věnovaný aktuálnímu tématu amnestie. Cyklus zahájí v pondělí 21. ledna klinický psycholog Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph. D přednáškou „Amnestie i jako psychologický problém“, v druhé části programu se v přednášce s názvem „Amnestie jako výzva veřejnému mínění“ Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. zaměří na amnestii v sociologickém kontextu.

Vstup volný

Začátek 18.00 hodin

Modrá posluchárna (Celená 20, Praha 1)

Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph. D. Vystudoval obor psychologie na FF UK. Pracoval v Akademii věd (sociální komunikace) a následně jako psycholog v několika zdravotnických zařízeních. V současné době přednáší na FF UK klinickou psychologii a na DAMU psychologii umění.

Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. je vedoucím katedry sociologie v Praze, kde se věnuje otázkám sociologické metodologie a v posledních letech také výzkumu sociální deviace – realizoval několik výzkumných projektů k otázkám postojů veřejnosti ke kriminalitě a k bezpečnostním rizikům, výzkumy viktimizace a důvěry v instituce (Mezinárodní projekt Eurojustis).

Autor: