Vysokoškolská reforma

pondělí, 18 únor 2013 10:12

cro210

15.2.2013 | 21:05 | Pořad: Stalo se dnes | Téma: Univerzita Karlova

Jan RICHTER, moderátor

--------------------

Rektoři českých univerzit se dohodli s ministerstvem školství na základních obrysech vysokoškolské reformy. Po dnešním zasedání české konference rektorů to uvedl její předseda, rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl. Ministr školství Petr Fiala chce novelu zákona o vysokých školách předložit vládě v květnu. My jsme teď ve spojení s místopředsedou České konference rektorů, rektorem Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Vladimírem Večerkem, dobrý večer.

Vladimír VEČEREK, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

--------------------

Pěkný večer všem posluchačům.

Jan RICHTER, moderátor

--------------------

Pane profesore, o té novele vysokoškolského zákona se vyjednává poměrně dlouho, proč se shodu podařilo najít až teď?

Vladimír VEČEREK, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

--------------------

Tak, samozřejmě, že to, že potřebují vysoké školy určitou změnu, která v podstatě je motivována tím, abychom zvyšovali kvalitu vysokých škol, o tom se jedná celou dobu, ale je to o tom, co si pod tou změnou každý z partnerů představuje. Takže, pokud bych se vrátil do nějakého období před rokem, rokem a půl, tak samozřejmě představa o tom, jaké změny udělat v zákonu o vysokých školách ze strany ministerstva byla poměrně komplikovaná z našeho pohledu a nedávala tu záruku, zatímco v současné době můžeme říci, v době, kdy je ministrem školství profesor Fiala, tak se myslím podařilo odstranit určitou úroveň nedůvěry a samozřejmě přitom vyjednávání se naše pozice o tom, co je to kvalita, jak postupovat ve zvyšování kvality vysokých škol a jak to podpořit legislativními opatřeními, velmi sblížili, a proto se ta shoda poměrně výrazně rýsuje při těch vyjednáváních.

Jan RICHTER, moderátor

--------------------

Co tedy považujete za nejdůležitější body té připravované reformy, na kterých už tedy panuje shoda mezi ministerstvem a konferencí rektorů?

Vladimír VEČEREK, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

--------------------

My tam v podstatě máme několik okruhů, ale pokud bych měl jmenovat alespoň nejzásadnější, tak určitě je to ten první okruh, o kterém už jsem trošku mluvil, a to je oblast kvality, protože zájmem určitě státu a tudíž ministerstva školství, ale také převážné většiny vysokých škol je zvyšovat kvalitu ve vzdělávání našich studentů a připravenosti absolventů a ta kvalita samozřejmě nepřichází sama od sebe, ale musí být nastaveny nějaké mechanismy její kontroly a ty mechanismy kontroly jsou v podstatě nastavovány na dvou úrovních, a to na té úrovni vnitřní, uvnitř vysoké školy a potom na té úrovni vnější, to znamená vnější kontroly té kvality a tady je to svěřeno nějakému institutu, který je v současné chvíli /nesrozumitelné/ komisí a předpokládá se určitá změna, vytvoření nějaké národní akreditační agentury, jejím zabezpečením, která by tu kvalitu měla, řekněme, posuzovat, kontrolovat a důrazněji uplatňovat v tom novém prostředí, které vzniká v oblasti vysokých škol, takže tam ta shoda je hledána a v podstatě zásadní obrysy jsou nastíněny. Pokud bych tady měl jmenovat, tak určitě jsme se posunuli v tom, že je shoda na tom, že by se dělala akreditace celých institucí, což je posun kupředu, že se nebudou akreditovat jednotlivé studijní programy odděleně, ale že se bude akreditovat celá instituce, pokud o to bude mít zájem a to znamená, že se budou zvažovat všechny souvislosti, jak je stavební zabezpečená, kolik má poslucháren, cvičeben, jaké má přístrojové vybavení, jaké má návaznosti na literární zdroje atd. Z tohoto pohledu i to postavení toho studijního programu, čili to je posun dopředu určitě v oblasti kvality. Pokud byste chtěl další oblasti, tak třeba oblast financování.

Jan RICHTER, moderátor

--------------------

Na to jsme se právě chtěl zeptat, pane profesore, Česká konference rektorů upozorňuje na dlouhodobou podfinancovanost českého vysokého školství. Získali jste nějaký příslib, že by se ta situace měla zlepšit?

Vladimír VEČEREK, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

--------------------

Tak, pokud jde o konkrétní příslib finanční, určitě jsme nezískali, to by bylo předčasné a my hledáme mechanismus, jak zabezpečit určitou stabilitu financování vysokých škol, protože samozřejmě vysoká škola není podnik, který funguje jako v řádu měsíců, ale když přijmete studenta ke studiu, tak ten studuje tři a nebo pět let, na některých studijních programech i šest let a to financování by mělo být po tuto dobu stabilní, aby byla záruka, že toho studenta dovedeme kvalitně k tomu absolvování vysoké školy.

Jan RICHTER, moderátor

--------------------

A ty záruky jste získali?

Vladimír VEČEREK, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

--------------------

A ty záruky jsme získali v tom, že se mění ten zákon o vysokých školách v tom smyslu, na tom jsme se dohodli, že by se v podstatě financování do určitého rámce přislíbilo na období tří let a po tuto dobu by k nějakým výrazným změnám nedocházelo, stát by řekl, co očekával od příslušné vysoké školy, řekl by, kolik jí na to zhruba může dát prostředků, ona se tomu je schopná přizpůsobit a tím ta stabilita v podstatě nastává, zatímco dnes máte situaci, že vám stanoví ministerstvo na základě svého rozpočtu určitý rozpočet a ten se může pohybovat nahoru a dolů a vy nevíte, co bude příští rok, takže proto tady v tom vidíme určitě výrazný posun, co se týká financování vysokých škol.

Jan RICHTER, moderátor

--------------------

Já se omlouvám, pane profesore, ale obávám se, že čas určený k tomu tématu vypršel. Já vám velmi děkuji za váš čas. To byl místopředseda České konference rektorů profesor Vladimír Večerek. Díky a na slyšenou.

Vladimír VEČEREK, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

--------------------

Mějte se pěkně, na slyšenou.

Autor: