XXXIV. Imunoanalytické dny

středa, 03 duben 2013 17:47

Mottem letošních IAD je „Využití biomarkerů pro prevenci, diagnostiku, optimalizaci a monitoraci léčby“. V současné době se na jedné straně bez multidisciplinárního přístupu k nemocnému nelze obejít. Na straně druhé pojem "biomarker" tomuto pojetí velmi vyhovuje, protože biomarkerem je nádorový marker, hormon, růstový faktor, ale i teplota, krevní tlak, výsledek sonografického vyšetření, CT a mnoho dalších.

Cílem letošní konference je ukázat, že mezi těmito faktory existují vazby, které pomohou zlepšit jak přistup lékaře k nemoci tak i životní osud nemocného. Opět bude tradičně velká část sjezdu tvořena edukativními přednáškami vyzvaných řečníků. Máme však součaně i zájem na co největší výměně názorů všech přítomných.

Začátek akce

14. 4. 2013 v 13:00

Konec akce

16. 4. 2013 v 12:00

Místo konání akce

Hotel a kongresové centrum Primavera, Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň

Druh akce

Konference

Program

Biomarkery obecně, biomarkery v gynekologii a porodnictví, kardiomarkery

Časná diagnostika nádorů

Neobvyklé biologické tekutiny pro stanovení biomarkerů a preanalytika

Molekulární biologie Endokrinologie,

Vitamín D Management laboratoře a kontrola kvality Personalizovaná medicína

Organizátor

Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP - Sekce imunoanalytických metod ve spolupráci s Českou endokrinologickou společností JEP, Českou společností klinické biochemie JEP, European Group of Tumor Markers (EGTM), European Association for Predictive, Preventive & Personalised Medicine (EPMA)

Cílová skupina

Akademická obec i veřejnost

Rezervace

ano - více na webových stránkách

Vstupné

ano - více na webových stránkách

Bezbariérový přístup

ano

Webové stránky akce

imunodny.eu

Autor: