A učitelé si připomínají 135. výročí narození spisovatele Eduarda Štorcha

středa, 17 duben 2013 16:04

cro210

12.4.2013, 18:10, Pořad: Hlavní zprávy, Téma: Pedagogická fakulta

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Patřil mezi nejoblíbenější autory dětské literatury a ačkoliv to dnes možná už neplatí, tak i proto, že víme mnohem víc o  životě pravěkých lidí. Knihy Eduarda Štorcha o malé čtenáře nepřicházejí a mají své místo i v hodinách dějepisu. Důkazem je taky mezinárodní sympozium Štorchův memoriál, které se včera a dnes konalo v Praze ke 135. výročí narození tohoto spisovatele a pedagoga. Na přípravy sympozia se podílela doktorka Hana Havlůjová z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.

Hana HAVLŮJOVÁ, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

--------------------

Dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Tak, paní doktorko, obstojí Štorchovi třeba Lovci mamutů nebo Osada havranů, další příběhy v konkurenci současné literatury pro děti.

Hana HAVLŮJOVÁ, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

--------------------

Já se domnívám, že obstojí, protože ty základní parametry té literatury dětské, myslím, dokázal právě Eduard Štorch velmi hezky odhalit a možná, že spousta té dnešní dětské literatury vlastně vychází z těch konceptů, které on jako ověřil a jedna z těch věcí určitě to, že ty příběhy, než je psal, tak je vyprávěl svým žákům, kteří mu vlastně dávali tu první zpětnou vazbu a byli v tom věku, ve kterém je vlastně dnešní děti pořád čtou, to znamená, někde Lovci mamutů, 11, 12 let, já myslím, že je to nejoblíbenější povinná literatura v dějepise, když bych to měla takhle specifikovat.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

A nevadí ani, že věda je o hodný kus dál, než když v době Eduarda Štorcha měli přístup k úplně jiným pramenům?

Hana HAVLŮJOVÁ, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

--------------------

No, možná právě v době Eduarda Štorcha, třeba co se týče Pravěku Prahy, to měli mnohem jednodušší, protože ty nálezy, které jsou oblasti Kobylis a Čimic, Bohnic, vlastně vznikaly v době, kdy se tam velmi stavělo, byly tam cihelny a tak se odkrývaly ty archeologické nálezy, takže to, že Štorch v té době vlastně sbíral ty nálezy, i  když používal třeba jiné archeologické metody, které dneska už jsou překonány, tak ale pro nás se vlastně ty nálezy zachránili, takže byl nejblíž k těm pramenům, nejblíž k těm nálezovým situacím, a dnešní archeologie vlastně už musí spoléhat jenom na to, co vlastně zůstalo třeba právě v těch knihách. A tam je důležitý aspekt to, že on sám byl archeolog, dovzdělával se jako archeolog a i  když třeba potom neobstál v očích úplně archeologické obce Dubové, tak včera, to znamená, jsme o tomhle hovořili, tak vlastně v tom svém, v té své snaze ty předměty zpřítomnit tím, těm dětem, ale i dospělým, tak vlastně se vydával cestou, kterou dnes se vydává třeba etnoarcheologie, která používá ty paralely analogie z života přírodních národů a hledají se souvislosti, i když on zase si to používal tím svým způsobem spíše pro pedagogické účely, dnes se to zase mnohem striktněji používá z hlediska nějakých metod, ale určitě tady v tom byl možná někdy napřed, jenom prostě proto, že to potřeboval vysvětlit žákům, kteří bydleli v té lokalitě a kteří třeba mu přinesli ty nálezy.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Takže to byl i vynikající učitel?

Hana HAVLŮJOVÁ, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

--------------------

No, to bez debaty.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

A  vychází z něj i pedagogika současná z jeho metod?

Hana HAVLŮJOVÁ, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

--------------------

Já si myslím, že do jisté míry ano, myslím si, že i to třeba, že my máme v osnovách nebo v osnovách v  současných vlastně v rámcových vzdělávacích programech to učivo pravěku, i když třeba některým učitelům úplně nevyhovuje, tak to je to určitě jako dědictví Eduarda Štorcha, na druhou stranu my teď, když jsme se bavily, tak se ukazuje, že řada tvůrčích učitelů nebo tvořivých učitelů, kteří vlastně díky té školské reformě dostali prostor, tak navazuje ve spoustě věcí a opět se ukazuje, že vrátíme-li se s dětmi k těm regionálním dějinám, k místům, které jsou kolem nich a začneme vlastně hledat, jaký život se tam konal před staletími, kdy jim dáme prostor, aby hledali třeba jeden z těch projektů, který byl prezentován, abych to uvedla na konkrétním příkladě, bylo hledání hradu Zídkov, který je kousek od Chocně a v podstatě se podařilo dětem ze základní školy z 8. třídy znovu jako tohle téma nebo místo, které je opravdu ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Přiblížit, vysvětlit.

Hana HAVLŮJOVÁ, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

--------------------

Vysvětlit, ale místem vycházek, ale zároveň oni ho vlastně vrátili jako i do té historické situace, takže i to se vlastně daří, pakliže učitel má tu chuť s dětmi pracovat, tak ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Je to stejné jako v době Eduarda Štorcha. Mimochodem, jakou jeho knížku máte nejraději vy?

Hana HAVLŮJOVÁ, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

--------------------

No, já jsem o tom přemýšlela a nakonec vás asi trochu překvapím, protože to je učebnice Dějepisu pro měšťanské školy číslo 3. A ta učebnice je zajímavá i pro dnešní dobu v tom, že Eduard Štorch nejeno, že tam měl výkladové texty, ilustrace, obrázky, se kterými pracovalo, ale měl tam právě i úkoly a otázky pro ty žáky, aby se vlastně ptali, aby vzal do historie nebo ... protože ta, ten třetí díl byl už vlastně částečně o soudobých dějinách, takže vlastně měli zpovídat pamětníky první světové války, měli vytvářet výstavky ve školách a tohle vlastně v té učebnici je a my dnes se jakoby vracíme a hledáme ty metody, jak vlastně vtahovat tu soudobu, ty soudobé dějinné nebo rodinnou paměť vlastně do výuky, takže to je pro mě velmi inspirativní kniha.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Prozrazuje Hana Havlůjová z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Díky za to, na shledanou.

Hana HAVLŮJOVÁ, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

--------------------

Děkuju, na shledanou.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Další publicistický pořad Stalo se dnes připravuje na 21. hodinu Jan Richter. Pěkný večer přeje Veronika Sedláčková.

Autor: