Jistou předtuchu jsem měl, říká Putna k Zemanovým námitkám proti jeho profesuře

pondělí, 20 květen 2013 16:27

cro210

ČRO Radiožurnál | 17.5.2013 | 18:10 | Pořad: Hlavní zprávy | Téma: Právnická fakulta

Martin KŘÍŽEK, moderátor

--------------------

Ještě neutichly spory, které vede prezident s ministrem zahraničí o jmenování nových velvyslanců a už je tu další střet, který se týká pravomocí hlavy státu. Miloš Zeman dal najevo, že má vážné výhrady vůči tomu, aby se jedním z nových profesorů stal literární historik Martin C. Putna, i když jeho profesura prošla řádným řízením na univerzitní půdě a schválila ji vláda. Prezident dnes odmítl upřesnit, proč váhá, jestli má ztvrdit návrh, který dostal na stůl. Důvody prý nechce sdělovat veřejně, aby Martina Putnu ušetřil ponížení.

Miloš ZEMAN, prezident České republiky

--------------------

Nicméně pan Putna má svaté právo, bude-li si to přát, obrátit se na soud a bude mojí povinností uvést důvody, proč jsem učinil to, co jsem učinil.

Martin KŘÍŽEK, moderátor

--------------------

O něco později prezidentova kancelář zjevně zmírnila předchozí prohlášení a popřela, že by se Miloš Zeman rozhodl definitivně. Je prý čas ještě celou věc zvážit do června, kdy by měli být noví profesoři jmenováni. Miloš Zeman přitom odmítá, že by chtěl Putnovu profesuru blokovat kvůli tomu, že jde o vědce, který v letošní prezidentské volbě podporoval jeho protikandidáta, ministra zahraniční Karla Schwarzenberga. To vše doprovází silná kritika z univerzitních i politických kruhů. S tím, že by šlo o bezprecedentní postup hlavy státu a zásah do akademických svobod. A také právníci upozorňují, že ústava nedává prezidentovi možnost bránit jmenování profesorů a zpochybňovat jejich kvalifikaci.

Aleš GERLOCH, děkan Právnické fakulty Karlovy univerzity

--------------------

Protože uvědomme si, že hlava státu těžko se orientuje v desítkách oborů, a to by samo o sobě znevýhodnilo ty osobnosti nebo osoby, které jsou známé v určité oblasti činnosti oproti jiným, které takto známé nejsou.

Martin KŘÍŽEK, moderátor

--------------------

Řekl Radiožurnálu děkan Právnické fakulty Karlovy univerzity Aleš Gerloch. Martin Putna samotný zatím chce počkat, jak se s námitkami Hradu vypořádá Univerzita Karlova. Zeptal jsem ho, jestli mě sebemenší předtuchu, že by jeho profesura mohla u Miloše Zemana narazit.

Martin C. PUTNA, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Měl, protože kromě své odborné práce se občas samozřejmě věnuji také nějaké veřejné činnosti, čemu si, co může jistě nazvat aktivismem, místy i politickým, byť spíše výjimečně, ale přece jenom. A to jsou samozřejmě věci, které mohou vzbuditi v nelibost těch, kterých se to týká. Byť profesora je věc, která se právě nemá týkat publicistiky a politických názorů, nýbrž odborné činnosti.

Martin KŘÍŽEK, moderátor

--------------------

Odkud k vám přišly ty signály?

Martin C. PUTNA, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

To byla spíš intuice, respektive dlouhá tradice právě i toho odborného zabývání se historickými věcmi a různými peripetiemi z českých dějin 20. století, kde takovéto věci a jiné a samozřejmě daleko horší se děly a když člověk hledí na současnost, pohledem historika, říká si, no, tohle je situace, která by se mohla podobat něčemu, co už tady kdysi bylo. A byla to čistě jenom intuice.

Martin KŘÍŽEK, moderátor

--------------------

Přeci jen není příliš ostré, když mluvíte v této souvislosti o komunistických praktikách?

Martin C. PUTNA, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Protože ty praktiky se týkaly komunistů, protože toto dělali komunisté v letech 1945 až 1948, kdy tady měli obrovský vliv, ale neměli ještě úplnou moc, to znamená, nemohli zavřít ještě, koho chtěli, ale snažili se vytlačovat ze společenského prostoru své kritiky a protože mezi těmi kritiky také tehdy byla řada akademiků, nekomunistických, tak jeden z poměrně oblíbených způsobů bylo brždění profesur.

Martin KŘÍŽEK, moderátor

--------------------

Prezident Zeman důvody veřejně nesdělil s tím, že je oznámil ministru školství. Zároveň ale kategoricky vyloučil, že by v tom byl jakýkoliv politický podtext. Zajímal jste se tedy o ty důvody, které prý sdělil ministrovi.

Martin C. PUTNA, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Neměl jsem k tomu žádnou příležitost.

Martin KŘÍŽEK, moderátor

--------------------

Čekáte, že byste se to měl od ministra dozvědět, budete v tom něco podnikat.

Martin C. PUTNA, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Očekával bych, že v této situaci by to měl učinit ministr školství.

Martin KŘÍŽEK, moderátor

--------------------

Jak si vykládáte prezidentova slova, že vás nechce ponížit zveřejněním toho, proč odmítá vaši profesuru.

Martin C. PUTNA, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Tam jsou dvě možnosti. Nad tím se buďto můžete spíš tak jakoby usmát a vřadit do to kontextu výroků tohoto typu, řekněme, tohoto stylu mluvení, které tento politik občas používá, anebo se, a já myslím, že lepší je ta první varianta, říct ano, prostě toto je typický způsob mluvení, je to vlastně, zase která patří do ruky odborníkům, to znamená, odborníkům na psycholingvistiku, sociolingvistiku, kteří mají analyzovat tento způsob řeči.

Martin KŘÍŽEK, moderátor

--------------------

Přesto, jaká by byla ta druhá cesta uchopení těch výroků.

Martin C. PUTNA, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Vzít je vážně.

Martin KŘÍŽEK, moderátor

--------------------

Vy teď v celé záležitosti počkáte na další postup univerzity, co si od toho slibujete?

Martin C. PUTNA, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Já si od toho nic neslibuji, univerzita se ujala jednání, což je správně, protože to není osobní spor Zemana s Putnou, to je spor institucí, to je spor Karlovy univerzity a celé akademické obce a Hradu v tuto chvíli, spor o kompetence, to je to podstatné, o co se jedná.

Martin KŘÍŽEK, moderátor

--------------------

Prezident také řekl, že pokud byste se obrátil na soud, tak samozřejmě důvody zveřejní. Kdy zvážíte, jestli to uděláte?

Martin C. PUTNA, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Zatím probíhají ta jednání rektorátu s Hradem, takže je předčasné mluvit o čemkoliv jiném.

Martin KŘÍŽEK, moderátor

--------------------

Ale uvažujete o tom alespoň?

Martin C. PUTNA, rektor Univerzity Karlovy

--------------------

Zatím probíhají ta jednání rektorátu a já mám poměrně velkou důvěru v Karlovu univerzitu, to je instituce, která je založena na jakémsi étosu, byť mu také vždycky ve svých dějinách nedostála, ale často ano.

Martin KŘÍŽEK, moderátor

--------------------

Martin C. Putna. O komentář jsme žádali i prezidentova kancléře a několik jeho poradců, ale bez úspěch. Naším hostem je teď Josef Mlejnek, politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.

Josef MLEJNEK, politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

--------------------

Dobrý den.

Martin KŘÍŽEK, moderátor

--------------------

Dá se říci, že se celý konflikt zmírňuje, když teď prezidentova kancelář odpoledne jakoby upřesnila, že celá věc ještě není do 11. června uzavřena?

Josef MLEJNEK, politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

--------------------

Tak mohlo by se zdát, že ano, i když prezidentská kancelář začíná couvat, tak asi určitě bude důležitá reakce veřejnosti, Karlovy univerzity, politiků a ta je ve skrze negativní, ostře negativní, protože to je opravdu bezprecedentní krok.

Martin KŘÍŽEK, moderátor

--------------------

No, právě, jak na vás v téhle souvislosti působí ostrá prohlášení, která padají, třeba slova ministra zahraničí, ten označuje postoj prezidenta za, cituji: "Pokračování protektorátní politiky a politiky Klementa Gottwalda." Není už to přeci jen srovnání přitažené za vlasy, nepolitizuje se zbytečně tahle otázka?

Josef MLEJNEK, politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

--------------------

Tak přirovnání, já myslím, že to přirovnání odpovídá situaci, protože pokud politická moc odmítá provést jmenování v nějaké věci, kdy byly splněny všechny zákonné předpoklady a všechny instituce, ale komise, které jsou k tomu ze zákona oprávněny, tak k tomu vyjádřily kladný postoj a tady najednou, když podle ústavy prezident má být opravdu jen tím, kdo formálně slavnostně to jmenování provede, tak když on začíná se chovat tímto způsobem, navíc vůči člověku, který je znám tím, že v kampani volební kritizoval Miloše Zemana jako kandidáta, což je občanské právo každého občana, tak to samozřejmě praktiky, které patří do kategorie nedemokratické.

Martin KŘÍŽEK, moderátor

--------------------

I přesto, co jste teď říkal, nemá prezident na druhou stranu právo nějak vyjádřit své výhrady, byť třeba nemůže i podle právníků, podle ústavy nemůže bránit tomu jmenování, ale mohl by vyjádřit své výhrady?

Josef MLEJNEK, politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

--------------------

Prezident by mohl vyjádřit výhrady, pokud by měl informace, že ten zákonný proces neproběhl tak, jak měl, že třeba by měl informace o tom, že já nevím, nějaká komise, která se o to, k tomu musí vyjádřit, tak se k tomu nevyjádřila, nebo něco takového, ale ty výhrady musí pak veřejně sdělit, nemůže říkat, ať se se mnou soudí, já to pak řeknu, nebo já, kdybych to řekl, tak bych ponížil, to jsou naprosté, to jsou věci, které už opravdu přesahují demokratický právní řád.

Martin KŘÍŽEK, moderátor

--------------------

Politolog Josef Mlejnek, děkuji a na slyšenou.

Josef MLEJNEK, politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

--------------------

Na shledanou.

Autor: