Archive im Verbund: Netzwerke und Kooperationen

úterý, 05 březen 2013 10:01

Odborné zasedání univerzitních archivářů z Německa, Rakouska a Česka

Jarní zasedání („Frühjahrstagung“) pracovní skupiny archivů německých univerzit a vědeckých institucí bude věnován spolupráci a utváření vazeb mezi archivy v domácím i  mezinárodním měřítku. I proto byl program rozšířen o zástupce českých a  rakouských archivů a dalších paměťových institucí. Přizváním českých a  rakouských spolupořadatelů a volbou Prahy jako místa konání vznikla možnost prodiskutovat stávající projekty založené na vzájemné spolupráci a zamyslet se nad podobou těch budoucích.

Začátek akce

13. 03. 2013

Konec akce

15. 03. 2013

Místo konání akce

Praha, Karolinum

Druh akce

Konference

Program

www.archiv.uni-leipzig.de/

Organizátor

Fachgruppe 8 im Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e. V.; Česká archivní společnost; Ústav dějin UK a archiv UK

Cílová skupina

Akademická obec i veřejnost

Rezervace

ne

Vstupné

ne

Bezbariérový přístup

ano

Autor: