Rozvoj komunitních služeb pro lidi s mentálním postižením: partnerstvím ke změně

neděle, 03 únor 2013 21:57

Odborná konference organizovaná sekcí pro srovnávací politiku a praxi při International Association for Scientific Study of Intellectual Disability (IASSID) a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Konference zaměřena na hledání a sdílení kreativních řešení tak, aby se život v komunitě stal pro lidi s mentálním postižením realitou. Dílčím posláním konference je výměna zkušeností, jak mohou různí aktéři společně pracovat na procesu deinstitucionalizace a rozvoji komunitních veřejných služeb. (v rámci projektu GA ČR č. P407/11)

Začátek akce

8.11.2013 9.00

Konec akce

8.11.2013 18.00

Místo konání akce

Hotel Olšanka

Druh akce

Konference

Program

Organizátor

International Association for Scientific Study of Intellectual Disability, SIRG - Special Interest Research Group for Comparative Policy and Practice in Intellectual Disbility

Cílová skupina

Akademická obec i veřejnost

Rezervace

ano

Vstupné

anp

Bezbariérový přístup

ano

Webové stránky akce

https://www.iassid.org

Autor: