Profesor Vladimír Komárek převzal děkanský řetěz 2. lékařské fakulty

úterý, 25 únor 2014 15:16

Symbolickým předáním děkanského řetězu z rukou odstupujícího děkana docenta Ondřeje Hrušáka se ujal profesor Vladimír Komárek vedení 2. lékařské fakulty UK. Slavnostní inaugurace se 4. února v prostorách Karolina zúčastnili rektor UK profesor Tomáš Zima, emeritní rektor profesor Václav Hampl, bývalí děkani motolské fakulty, bývalý ministr zdravotnictví a zástupci vedení Fakultní nemocnice v Motole.

V úvodním slovu poděkovala za studenty odstupujícímu děkanovi Ondřeji Hrušákovi předsedkyně studentské komory Akademického senátu 2. lékařské fakulty UK Danka Humlová, která poznamenala, že děkan sice stačil během funkčního období zešedivět, ale léta jeho děkanátu byla úspěšná. „Pro nás studenty se Ondřej Hrušák stal hrdinou,“ uvedla Humlová.

Ještě než svému nástupci předal docent Hrušák děkanský řetěz, popřál profesoru Komárkovi, aby fakulta byla i nadále přátelská, oblíbená mezi studenty, stejně žádaná mezi uchazeči a spojovaná se špičkovým výzkumem. „V duši většiny našich absolventů je 2. lékařská fakulta místem, které je spojené s krásnými vzpomínkami. Naši bývalí studenti vědí, že se v Motole dělá dobrá medicína, a rádi se do Motola nejen vracejí, ale posílají k nám i své pacienty,“ uvedl odstupující děkan Hrušák, který zveřejnil vzpomínky na své osmileté působení v čele fakulty na jejích webových stránkách.

Ve svém inauguračním projevu nový děkan uvedl, že fakulta by měla ve vědecké činnosti směřovat k takové výkonnosti, aby obstála ve srovnání s  evropskými institucemi, jaké jsou při univerzitách v Heidelbergu, Freibergu nebo Lovani.

Jedním z prvních úkolů, které nové vedení čeká, je řešení potřeby vlastních prostor motolské fakulty, které jako jediná na UK nemá. „Sdílím s Konradem Liessmannem kritický pohled na boloňský proces a velmi se kloním k humboldtovskému ideálu vysokého školství. Chtěl bych, aby elitní univerzity byly respektovány jako autonomní vzdělávací instituce, a to nejen akademickou obcí, ale i veřejností a představiteli tohoto státu,“ uvedl v závěru svého projevu profesor Vladimír Komárek.

Rektor UK profesor Tomáš Zima popřál odstupujícímu děkanovi více času na vědeckou práci v oblasti imunologie, i když se bude nadále podílet na rozvoji motolské fakulty. „Panu profesoru Komárkovi bych pro změnu popřál, aby dále úspěšně rozvíjel 2. lékařskou fakultu ku prospěchu české medicíny, vědy a vzdělanosti, aby motolská fakulta patřila i nadále k pevným základům Univerzity Karlovy."

Autor: Petra Köpplova
Foto: red.