Čas ve výchově, umění a sportu

neděle, 03 únor 2013 21:51

Jde o dvanáctou v řadě konferenci, která se věnuje interdisciplinárnímu pohledu vždy na některé z vybraných filosofických témat – nyní je to čas. Budeme se jím zabývat z pozic myšlení filosofického, pedagogického, uměnovědného, kinantropologického, ekonomického a také z hlediska didaktického.

Začátek akce

2. 5. 2013 od 9:00 hod.

Konec akce

2. 5. 2013 v 18:00 hod

Místo konání akce

Pedagogická fakulta UK – Velký sál

Druh akce

Konference

Program

Organizátor

Pedagogická fakulta, katedra občanské výchovy a filozofie, prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. a doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.

Cílová skupina

Akademická obec i veřejnost

Rezervace

ne

Vstupné

ne

Bezbariérový přístup

ano

Webové stránky akce

Autor: