Kurz „Studia genocid a masového násilí“ na Evangelické teologické fakultě

pondělí, 31 srpen 2015 17:24

Unikátní kurz „Studia genocid a masového násilí“ se uskuteční v zimním semestru akademického roku 2015/2016 na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vůbec první kurz svého druhu v České republice bude otevřen všem studentům bakalářských a magisterských programů UK, jako je historie, politologie, religionistika, psychologie, teologie, kulturní antropologie, sociologie, sociální práce, filozofie, lékařství nebo právo.

Kurz je založen na poznatcích interdisciplinárního oboru studií genocid (Genocide Studies). Bude vyučován v angličtině mezinárodními a domácími odborníky na danou problematiku.

levinGarantem kurzu je docent Pavel Hošek, vedoucí katedry religionistiky Evangelické teologické fakulty UK a hlavním lektorem kurzu je expert na dějiny holocaustu a výuku o genocidách Dr. Paul A. Levine, spoluzakladatel Centra Hugo Valentina při univerzitě v Uppsale, jednoho z prvních center oboru studií genocid v Evropě. Lektorem pro téma genocidy Romů a Sintů je rakouský akademik Dr. Gerhard Baumgartner, současný ředitel výzkumu v rakouském dokumentačním centru DÖW. Další z případových studií, genocidu Arménů během první světové války, představí Dr. Hayk Demoyan, ředitel Institutu arménské genocidy v Jerevanu.

Z českých pedagogů se v kurzu představí například politolog a expert na pravicový extremismus profesor Miroslav Mareš z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Absolvováním kurzu studenti získají rozsáhlé znalosti o příčinách genocid, některých nejvýznamnějších případech genocid a masového násilí, způsobech, jakými jsou tyto zločiny proti lidskosti reprezentovány v různých typech médií a umění a způsobech, jak může být tento předmět vyučován na různých vzdělávacích stupních.

Studia genocid jsou špičkovým oborem, který poskytuje vhled do problematiky příčin, průběhu a následků genocidního násilí. Vznikl v 80. letech minulého století v severní Americe, v současnosti je uváděn do akademického prostředí v evropských zemích.

Praktické informace:

Kód kurzu v SIS: RET8059

Kurz zahrnuje přednášku a seminář v rozsahu 2 hodin týdně v ZS AR 2015/16.

Výuka bude zahájena 7. října 2015; kurz bude vyučován pravidelně každou středu od 15:10 do 16:45 na Evangelické teologické fakultě UK, Černá 9, Praha 1.

Průběžné informace

Autor: Šimon Krbec, katedra religionistiky ETF UK
Foto: Šimon Krbec