1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy léčí závislosti už 65 let

pátek, 02 červen 2017 17:40

Téměř desetina dospělé populace České republiky trpí závislostí na alkoholu, přibližně milion a půl obyvatel si neumí představit život bez tabáku a desítky tisíc jsou závislé na drogách. Smutná čísla prezentovali včera představitelé kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK u příležitosti 65. výročí založení protialkoholního oddělení psychiatrické kliniky u Apolináře.

_abc_8241_175_115

Alkoholová závislost v Česku, jak uvedl přednosta kliniky profesor Michal Miovský, patří stejně jako spotřeba alkoholu k nejvyšším v Evropě. Od roku 1948, kdy v budově u kostela sv. Apolináře založil MUDr. Jaroslav Skála protialkoholní oddělení, prošlo léčbou závislosti na návykových látkách více než 80 000 pacientů.

Protialkoholní záchytná stanice, která byla jako zdravotnická instituce prvním zařízením svého druhu na světě, působila u Apolináře až do roku 1993, kdy byla přemístěna a na jejím místě bylo zřízeno první detoxifikační lůžkové oddělení v České republice, které se věnuje pacientům s abstinenčními syndromy v úvodu léčby závislostí.

Propojením lékařské a nelékařské části adiktologických profesí vzniklo v roce 2012 koncepčně ojedinělé pracoviště ve střední Evropě – klinika adiktologie. Multidisciplinární tým osmdesáti expertů z oblasti adiktologie, psychologie, psychiatrie, práva, epidemiologie, sociologie, sociální práce, kriminologie a speciální pedagogiky se stará o 500 pacientů a přibližně 300 studentů oboru adiktologie. Klinika zajišťuje také výuku adiktologie pro studenty všeobecného lékařství a stomatologie.

Autor: Petra Kopplová
Foto: red.