Vše o knihách, co patří pod každý vánoční stromeček

čtvrtek, 12 prosinec 2013 16:12

Co by mohl nadělit Ježíšek pod vánoční stromeček? Univerzitní Nakladatelství Karolinum představilo výběr publikací, který potěší nejen odborníky, ale všechny milovníky knih. Ušetřete si čas při hledání správného dárku a podívejte se na tipy Nakladatelství Karolinum a  časopisu iForum.

Jan Royt Mistr třeboňského oltáře

vanoce_trebonMistr třeboňského oltáře je jednou z nejvýznamnějších uměleckých osobností gotického malířství internacionálního stylu v evropském kontextu. Publikace nastiňuje historické události a vývoj malířství v Evropě a v Čechách v poslední třetině 14. století, nejpodstatnější část práce je pak věnována výtvarné a ikonografické analýze tvorby Mistra třeboňského oltáře a děl z jeho dílny a kruhu. Závěrečnou kapitolu tvoří detailní a kritický přehled názorů historiků umění na tvorbu tohoto středověkého umělce.

Olivier Chaline Bílá hora

vanoce_bilahoraMonografie francouzského historika Oliviera Chalina umožňuje českému čtenáři podívat se na klíčovou událost našich dějin z jiného úhlu, než byl dosud zvyklý. Čerpá přitom nejen z badatelsky málo využitých písemných pramenů, ale i ze zdrojů méně obvyklých, jako jsou topografie bitevního pole nebo prameny ikonografické.

Překlad knihy, která již v zahraničí vzbudila zasloužený ohlas, umožňuje českému čtenáři, aby se na tuto klíčovou událost našich dějin podíval z  jiného úhlu, než byl dosud zvyklý.

Jan Křen  Konfliktní společenství

vanoce_krenKniha je přehlednou historií česko-německého vztahu od sklonku 18. století do roku 1918. Zachycuje soužití obou až překvapivě blízkých a vlastně příbuzných komunit, přičemž se nesoustředí pouze na dění v českých zemích, ale rozšiřuje svůj pohled též o vlivy rakouské a říšskoněmecké.

Kniha, v četných recenzích oceňovaná pro svou objektivitu, se stala jedním z nejúspěšnějších děl české historiografie. Protože autor byl jedním z historiků, kteří za tzv. normalizace měli zakázáno své povolání, vyšla poprvé jako disidentský samizdat, podruhé ve známém exilovém vydavatelství manželů Škvoreckých v Torontu a po listopadu 1989 v nakladatelství Academia, v Německu pak ve dvou vydáních v předním nakladatelství R. Oldenbourg Verlag v Mnichově. V současném vydání připojuje autor, jeden z prvních signatářů Charty 77 a dvacet let dělník v hydrologickém podniku, vzpomínkovou studii o obtížných okolnostech vzniku knihy na pozadí dělnického prostředí a také života v tehdejším disentu, zvláště velké diskuse o odsunu, která se zde v 80. letech vedla.

Michal Reiman, Bohuslav Litera, Karel Svoboda, Daniela Kolenovská Zrod velmoci

vanoce_velmocKolektiv historiků z Institutu mezinárodních studií FSV UK sleduje politické dějiny SSSR v kontextu porevolučních ekonomických a sociálních změn. Odlišně od tradiční historiografie pojímá příčiny a povahu ruské revoluce a sociálního vrstvení, které z ní vzešlo. Klade důraz na nesoulad vývoje průmyslu a zemědělství a na vliv mezinárodní izolace SSSR. Nově hodnotí role Lenina, Trockého, Rykova i Stalina. Věnuje se podrobně motivům a povaze Stalinova teroru a sleduje příčiny nezdarů SSSR v prvním období války i složitost jeho vztahů se spojenci. Vítězství ve válce podle autorů etablovalo SSSR jako velmoc, nedovršená průmyslová a civilizační revoluce a enormní válečné ztráty ji však proměnily v militarizovanou soustavu, neschopnou překonat své deficity.

Miroslav Bárta, Martin Kovář a kol.Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur

vanoce_kolapsPublikace představuje pohled třiatřiceti autorů – akademiků, humanitních vědců, přírodovědců a ekonomů – na aktuálně velmi živý pojem „kolaps“, a to z jak z hlediska současného (dotýká se např. bankovní krize), tak historického. Nesporným přínosem je ve všech případech aktualizovaný přístup autorů ke krizovým momentům v dějinách velkých civilizací (staroegyptské, čínské, římské ap.) nebo říší (např. britského impéria ap.). Nemenší podíl tvoří kapitoly z dějin českých zemí (zejména husitství, pobělohorské společenské klima a kromě dalších i popis rozpadu Československa), ale také pojednání týkající se přírodních katastrof (dávná zemětřesení, nedávné záplavy) či stručný, zato však originální popis nezvratných změn životního prostředí na Mostecku.

Šárka VoráčováAtlas geometrie

vanoce_atlas_geometrieKniha obsahuje soupis geometrických pojmů bohatě doplněný ilustracemi a fotografiemi. Klasické i méně známé geometrické úlohy jsou předkládány v historických souvislostech, s důrazem na spojení geometrie s technickou praxí, uměním i s grafikou. Kniha je vhodnou pomůckou do základních či středních škol, kde může sloužit jako zdroj inspirace k dalšímu studiu zajímavých partií geometrie. Podrobněji jsou popsány pojmy související se středoškolskou geometrií, je ukázán jejich význam v nejrozličnějších, mnohdy i překvapujících souvislostech.

Petr Hlaváček a kol.Kacířská univerzita. Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417–1622

vanoce_kacirskaPovědomí o tradici pražské utrakvistické univerzity a jejím pedagogickém, vědeckém a obecně kulturním a politickém působení od 15. do 17. století je v širší veřejnosti nevelké a rovněž v akademické obci se ještě dnes můžeme setkat s jistou distancí vůči „husitství“, tj. české reformaci, jako by šlo o něco barbarského, bez vazby na evropskou a západní kulturu. Na krátkých životopisech několika vybraných osobností, spojených svým životem a dílem s pražskou Univerzitou Karlovou pozdního středověku a raného novověku, kniha ukazuje, že i tehdy byla Praha jedním z center evropského intelektuálního kvasu.

Friedhelm Mennekes (uspořádal a předmluvu napsal Norbert Schmidt) – Nadšení a pochybnost: Nové umění ve starém kostele

vanoce_mennekesPrvně český čtenář získává podrobný náhled do výjimečného světa umění německé kulturní metropole v Kolíně nad Rýnem v posledních více než dvaceti letech. Mennekesův projekt Stanice umění u Sv. Petra se stává místem dalekého vyzařování a to nejen v rámci Spolkové republiky, ale i do zahraničí: USA, Španělsko, Polsko, Irák, Rakousko aj. Mnohé z „mennekesovských“ metod dialogického přístupu mezi starým a novým uměním, respektive dočasné instalace současného umění do historických budov, jsou východisky a referencemi kvality pro podobné současné pokusy jak v církevní oblasti, tak v oblasti muzeologie a galerijního provozu. F. Mennekes je proto vyhledáván jako expert nejen v univerzitním světě, ale i ve světě současných galerií a muzeí.

Autor: Lucie Kettnerová, Petra Köpplová
Foto: red.