Interview s proděkanem FHS UK Janem Sokolem

čtvrtek, 23 květen 2013 11:34

ct24210

ČT 24 | 22.5.2013 | 18:30 | Pořad: Interview ČT24 | Téma: Fakulta humanitních studií

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Dobrý podvečer. Prezident Miloš Zeman podepíše jmenování Martina C. Putny, předat dekret má ale místo něj ministr školství Petr Fiala. Přijdou ostatní jmenovaní profesoři na slavnostní ceremoniál do Karolina? Pozvání do studia Interview ČT24 přijal proděkan Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, který vedl profesorkou komisi, před níž titul obhajoval docent Martin C. Putna Jan Sokol, vítejte.

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Dobrý večer.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Tak, pane profesore, co říkáte tomu rozhodnutí prezidenta Zemana Martina C. Putnu profesorem jmenuje, ale předávací dekret musí tedy realizovat ministr školství?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Mě to nepřekvapuje. Já jsem doufal, že se to nějak takhle vyvine, už když to začalo. Tak možná by to mohlo být trošku s méně ohňostrojem, ale jinak to je v pořádku.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Takže vy jste čekal, že to dopadne takto nebo že zvolí prezident nějaký kompromis?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Já jsem čekal, že se to nějak, že nedojde k nějaký velký konfrontaci, která by byla trapná.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

No, ale podle organizace Studentské jaro se tím konečným rozhodnutím prezidenta Zemana vlastně dělí docenti a profesoři na polohodnotné a podřadné. Toto vám nepřijde?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Je to, je to jistě velmi nepříjemné pro toho kandidáta a jaksi trošku bych řekl problematické ze strany pana prezidenta. Zvlášť když už děláte tomu takovýhle ohňostroj. Ale jinak plnohodnotnost toho, té profesury to nijak nesnižuje. Profesor je profesor.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Ano, ale je to myšleno tak, že vlastně některý ten jmenovaný může do Karolina, některý ne, tím to vlastně Studentské jaro naznačuje, že dochází k jakémusi dělení a studentům se to úplně nelíbí.

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

To se nedivím, že se jim to nelíbí. Ale tak koneckonců to není taková tragédie. Ta univerzitní, ten titul je udělován univerzitou, takže na tom to nic nemění.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Studentské jaro vyzvalo taky ostatní čekatele na jmenování profesorem či profesorkou, aby i oni tím pádem požádali o předání dekretu ministra školství a do Karolina za prezidentem nechodili. Bylo by to podle vás na místě?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Tak jistě na jejich rozhodnutí, bylo by to docela hezký jako výraz solidarity.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Pokud by to udělali jako jednotlivci.

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Ano, pokud to dělají spontánně a z vlastního, tak to je dobře.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

A není tím tak trochu ten slavnostní ceremoniál jako pošpiněn? Tak to vlastně namítá Studentské jaro, že vlastně tím, že došlo k takovému rozdělení, tak celý ten slavnostní ceremoniál je ohozen takovým nepříjemným odérem.

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Ano, dost tak do toho trošku nešťastně vstupuje ta politika, která furt musí koukat na to, kdo koho porazí a kdo má navrch.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Neměl tedy nakonec prezident, pokud se tedy rozhodl, že jmenuje nakonec tedy profesorem Martina C. Putnu, neměl třeba zaujmout ještě více velkorysý postoj a zkrátka neposlat Martina C. Putnu na ministerstvo školství místo slavnostního ceremoniálu?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Tak Martin může do Karolina přijít může. A to vždycky tak bylo, že...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Se tam asi nepožene.

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

... že někteří si to tam si vyzvednout nepřišli ten diplom. Je to škoda, ten, ten, ty univerzitní ceremoniály jsou hezké, jsem rád, že jsme je nezrušili, takové té velkorysosti těch 68. let. A je škoda, kdyby se měl nějak devalvovat právě nějakými spory.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

A neděje se to teď už?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Nevím. Nevím, snad ne.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Čekáte na to, co ještě přinese další vývoj.

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Doufám, že se to... doufám, že se tohle nebude moc často opakovat.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Odpoledne se k vývoji událostí vyjádřil taky profesorský čekatel docent Martin C. Putna.

Martin C. PUTNA, literární historik

--------------------

Tím, že jeden jakýsi Putna převezme profesorský dekret, samozřejmě nekončí boj o svobodu, o pravidla v této zemi, o svobodu akademického vyjadřování a nekončí to, že jednotliví vědci a jednotliví občanští aktivisté budou manipulováni, zdržováni, ohrožováni ve svých občanských postojích. Toto se bude dít i nadále. V mém případě, zdá se, pokus o takovéto zadržení nevyšel.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Pane profesore, není skutečně na místě, aby se akademická obec, ale vlastně celá společnost postavila razantně, vymezila proti takovému jednání politiků?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Určitě. Tohle by se nemělo stávat, tady je trochu dáno tím, že ta, ten zákon to sice říká jednoduše, říká "jmenuje". A teď je otázka, co to znamená. Prezident se brání tím, že není úředník, ale to by tak, to není tak docela pravda, že. Jako součást výkonné moci v této zemi je sice nejvyšším, ale přece jen úředníkem, také kromě jiného. Tak to chápal i jeho dávný předchůdce František Josef I., který se také prohlašoval za nejvyššího úředníka, a profesory vesele jmenoval, i když mu byli velmi nesympatičtí jako třeba Masaryk.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Jste filosof, jaká rizika byste viděl, pokud by skutečně akademická obec, anebo třeba i lidé se nepokusili postavit hráz takovému jednání některých politiků? A samozřejmě to se nevztahuje jen na prezidenta, mluvíme obecně o těch nebezpečích.

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Ano, ta samozřejmě že univerzita, tak jak přece jenom v posledních letech přibyla na významu, tak se taky zvyšuje zájem politiků o ni. To je přirozená věc a tomu se univerzita po mém soudu bránit. Ale zároveň si musí dát pozor, aby se jakoby nedostala, aby ji to nezatáhlo do té politické hry, aby se nepostavila na tu nebo onu stranu. Univerzita samozřejmě má nějakou veřejnou úlohu, ale nesmí se podle mého soudu zamotat do toho soupeření stran o vládu. A o to vlastně jde.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Ano, četla jsem tento váš názor, že by protest měli vyjádřit jednotlivci, ale nikoliv univerzita jako celek, aby se právě nedostala do kolbiště toho politického aktivismu. Ale proč by nemohla, v čem je to nebezpečí, v čem je riziko?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

To je, to není žádný kategorický rozlišení, to je jenom otázka míry, kdy je to ohrožení tak vážné, že už se musí nasadit i celá univerzita. Takové situace jistě jsou, a když třeba tehdy byl ten velmi těžko přijatelný návrh vysokoškolského zákona, tak se za něj postavila univerzita a celá rektorská konference. Tentokrát ostatně se za Putnu také univerzita postavila jednoznačně. Jenomže svým způsobem, to znamená dopisem a jednáním, ne zrovna manifestacemi.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Ale tato situace tedy podle vás není ještě natolik vážná, aby do ní musela vstoupit univerzita jako celek, ale spíš tedy jednotlivci?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Já myslím, že tady rektor do toho vstoupil, jednoznačně, pan ministr trošku váhal a jako mlčel, protože také doufal zřejmě, že se to urovná. No, pak zas...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Takže ta zvolená míra byla podle vás adekvátní?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Já myslím, že to bylo dobře takhle, ano.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Na druhou stranu nepočítají ale s podobným postojem občanské společnosti, a v tomto případě tedy mluvíme o univerzitách, politici? Ono se s tím pak dá snadno manipulovat, když se někdo, když se někdo ne úplně brání.

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Ano, jak říkám, to je věc té míry. To se musí vždycky zvažovat a já taky jsem takovéhle kroky vždycky dělal jenom po poradě s jinými, protože na to člověk nepřijde sám, jaká je ta správná míra.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

A není stejně tak nebezpečné, když se politik snaží kádrovat morální postoje vědců a pokouší se rozhodovat politiky v prostoru akademických svobod, když tedy mluvíme právě o té míře, o tom uchopení těch reakcí a té obrany?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Tady mě trošku překvapuje, že tady máme řadu lidí, kteří jsou velcí liberálové a vždycky se brání proti tomu, aby se morální otázky nezasahovaly do otázek právních, tak mně trošku překvapuje, že se k téhle věci nevyjádřili. Protože tady to je evidentní, že to je takhle. A ještě jaksi ten Putnův prohřešek zase nevidím tak strašně, že byla to, ten je potřeba také vidět v kontextu, že on to řekl na manifestaci a napsal si k tomu pana Bátoru, který tenkrát z televize a každý večer nás zásoboval hroznými řečmi. A ta odpověď byla docela přiměřená.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Takže transparent Martina C. Putnu z karnevalu Prague Pride vám rozhodně nepřijde jako důvod pro nejmenování profesorem?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

To určitě ne.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Ale taky sám ministr školství Fiala se dnes nechal slyšet, že s vystupováním Martina C. Putny na veřejnosti také ne vždy souhlasil. Neměli by tedy třeba i samotní akademici v tom profesorském řízení hodnotit jisté etické a morální postoje kandidátů?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

To určitě ano, pokud by to byly opravdu etické a morální postoje. Ale ten postoj, že na tu tehdy nehoráznou kampaň pana Bátory, odpoví sprostým slovem, to mně nepřijde jako morální prohřešek. To je jistý prohřešek proti, řekněme, zdvořilosti nebo společenskému mravu, ale nemorálního na tom přece nic není.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Myslíte, že by se docenti a profesoři měli vyvarovat kontroverzních a provokativních postojů, že by se třeba neměli zapojovat do politiky a že by měli zaujímat jen neutrální názory? Jak se na toto díváte?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

To asi opravdu nejde, protože akademik je jako každý jiný člověk, má své i své politické názory a akademik má své občanské povinnosti. Protože na rozdíl možná od některých spoluobčanů, kterým na té svobodě zase tolik nesejde, akademik je na ní životně závislí, akademik žije z té svobody. A když by ji neměl, tak to je lepší, aby šel dělat něco jiného.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Na druhou stranu profesoři požívají značné vážnosti ve společnosti. A když třeba tedy se chovají nějak výstředně, tak nepodráží tak nohy právě tomu respektu a váženosti toho profesorského titulu?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Já bych řekl, že tohle trošku závisí na té generaci. Já sám mám taky, bych takovouhle věc nikdy neudělal, ale chápu, že u mladé generace je to jinak. Studenti to rádi vidí, a vůbec to tu autoritu nepodrývá v jejich očích. Tak člověk musí si zvyknout na to, že ty představy o důstojnosti se také mění.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Co by podle vás musel profesorský adept udělat, abyste třeba v profesorské komisi vůbec přemýšlel o tom, že profesorský titul nedostane nebo že vyjádříte nějakou námitku proti tomu?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Tak těch věcí je celá řada. Ta první je, když je podezřelý z plagiátu, to je vážná věc. Druhá vážná věc jsou věci, jako je rasismus nebo antisemitismus, kdy já bych tedy v žádném případě takové řízení nepřijal. Jsou věci, jako jsou podvody, lidé, kteří něco, někoho podvedli, obelhali, okradli. To všechno jsou vážné věci, ale jako tedy jaksi, řekněme, zdvořilé vyjadřování toho, to zas není téhož druhu.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Vy jste vedl profesorskou komisi, v níž tedy Martin C. Putna pracoval na obhájení svého titulu. Jaký je vědec?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Abych vám to upřesnil, tedy komise jenom připravuje stanovisko pro vědeckou radu, rozhoduje potom vědecká rada, která má 30 lidí. Martin Putna má jaksi odborný profil mimo jakoukoliv pochybnost. Jeho dílo to neznám tady humanitního vědce jeho věku, kterej by za sebou měl takovéhle dílo. Prostě to stačí ukázat a je to. A přitom to nejsou jenom, že by to jako tahal z palce. To je všechno odpracované většinou na archivním materiálu, ty věci jsou velmi originály. Možná jste viděla tu jeho knížku o Václavu Havlovi, která je velmi pozoruhodná, kde jsou nové věci, kterého nikoho nenapadli. Tak má za sebou působení profesuru učitelském v Německu, ve Spojených státech, má desítky přednášek všude po světě. A kromě toho ještě velkou činnost vlastně popularizační. Dělal právě s televizí, s Českým rozhlasem, s jihočeským rozhlasem. Takže to je, to jako to tam není co vytknout. Jo, a nesmím zapomenout, je velmi dobrý učitel.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

A jsou nějaké...

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Studenti ho mají rádi.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Ano, a jsou nějaké názory docenta Putny, s nimiž vy nesouhlasíte?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

No, samozřejmě.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Třeba?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Ale to je, to je skoro každého kolegy. Je nějaký názor, s kterým nesouhlasím. Jo, tak jeho, jeho pohled na, řekněme, autoritu je jiný než můj. Myslím si, že v tom i k té knížce třeba o meziválečné katolické literatuře mám své výhrady, zdá se mi, že je příliš katolická, abych tak řekl, a tak dále. No, ale to je přirozené, to je, to je život univerzity.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Dynamika té diskuse.

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Ano.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Prezident Zeman dnes taky požádal o změnu vysokoškolského zákona, aby tedy jmenování profesorů v budoucnosti prováděl ministr školství. S tím byste souhlasil?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

To se mi moc nelíbí, protože ministr školství je obvykle straník. Shodou okolností toho času máme ministra, který není v žádné straně. Ale nelíbilo by se mi, kdyby to mělo být svěřeno vyloženě stranicko-politické funkci. A to ministr je. Právě naše ústava vychází z té představy, že prezident tohle není, že prezident je trošku něco nad stranami, a proto to svěřuje prezidentovi. Takže tam by se mi jako ne, že bych nedůvěřoval ministrům školství, ale, ale nepřipadá mi to úplně jaksi čisté řešení.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Novela vysokoškolského zákona půjde do parlamentu na podzim, teď prochází vládou a tato změna se zřejmě objeví už teď i na vládě. Karolína Peake ji chce navrhnout, ale i ministerstvo školství už samo řeklo, že s touto změnou počítá. Z toho, vy jste mi teď řekl, nemělo by tedy jmenování profesorů být dáno přímo rektorům univerzit, když tedy ministr školství je taky politik samozřejmě?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

To je jedna možnost, i když potom, rozumíte, to zase znamená, že ten profesor se stane jaksi lokální záležitostí své univerzity. Česká naše tradice vysokoškolská je taková, že profesor je profesorem všude, že to není lokální záležitost jedné univerzity. A přišlo by mi trošku škoda, kdyby se tohle zrušilo.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

No, a jak by se to dalo jinak řešit?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Já myslím, že to má dělat prezident.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Takže vy byste pro tu změnu nebyl?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Já bych pro tu změnu nebyl, ne.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Nejste tedy pro to, aby vlastně při jednom, řekněme, lidově řečeno zaškobrtnutí prezidenta, aby se měnil vysokoškolský zákon?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

To je právě taková tady posedlost, že kdykoliv se něco někde neshoduje, tak by všichni chtěli honem měnit zákony. To je strašná chyba. Zákony se nemají moc měnit, potom nemohou fungovat, když lidé nevědí, jaký zákon zrovna letos máme, tak jak má zákon působit?

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Na druhou stranu je otázka, jestli by nemohla ta funkční místa profesorů, tedy jmenování samotnými univerzitami, to o čem jsme mluvili před chvílí, jestli by to nemohl být nástrojem, jak bojovat proti takzvaným létajícím profesorům, tedy těch, kteří mají úvazky na školách, kdy tedy reálně nevyučují, ale tím, že tam je virtuálně jsou, tak dávají nebo udržují vlastně ne třeba úplně dobré studijní programy. Toto je taky argumentace Studenského jara.

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

To už, s tím už ale dnes akreditační komise velmi účinně bojuje. Už má dneska databázi těch úvazků a tohle už dneska nikomu neprojde. Podívejte, to není ta jaksi, to není něco, že by něco z toho nešlo. To, že by profesor vlastně nebyl titul, ale bylo to funkční místo, tak jako je to v Německu nebo ve Švýcarsku, to je taky jedna možnost nebo koneckonců ve Spojených státech, to je taky jedna možnost. Jenom se mi zdá, že se tam ztrácí kousek té středoevropské tradice, kde profesor je jakási také, řekněme, veřejná funkce.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Takže vy byste nechal jmenování na prezidentovi, ale mnozí říkají, že je to přežitek z doby Rakouska-Uherska a za panovníka Habsburků a dokonce jsem slyšela i argumentaci, že to je přežitek z doby Zdeňka Nejedlého. Tak vy byste to nechal zkrátka v tom původním stavu, aby profesory jmenoval prezident?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Ano.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

I přes tyto výtky?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Tyhle ty formy univerzitní jsou všecky přežitky. Když si vememe taláry, tak ty jsou sice od Zdeňka Nejedlého, ale ušité, ale jsou to vlastně renesančního taláry, barety a tohle celá ta univerzitní ceremonie je jakási starožitnost. A přitom by bylo škoda se jí zbavit. V Německu to po 68. roce skoro všude udělali, dneska toho většinou litují. Pač univerzita není živá tím, že pořád mění své, své rituály, ale tím, že mění to, co učí. A to nezávisí na těch talárech a na tomhle tom. Ta představa, že se univerzita modernizuje tím, že se zbaví těhle věcí, je přece pošetilost.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Vy jste s Milošem Zemanem začínal v politice, jaký prodělal vývoj podle vás, jak se změnil?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

No, tak já jsem ho teď dlouho jaksi osobně neviděl nebo nablízku. My jsme byli velmi, my jsme si byli dost blízcí, 2 roky jsme velmi úzce spolupracovali. A já jsem si ho vážil. Pan Miloš je nepochybně vzdělaný člověk, soudný, uvážlivý. Pak jsme se párkrát potkali, když jsem byl ministr nebo respektive když jsem končil funkci na ministerstvu a pak se mi zdálo, že po tom, po tom, po té funkci premiéra, že tak jako ztvrdnul, ne-li trošku scyničtěl. A mluvil jsem, funkce premiéra je strašně nevděčná a těžká, to jsem viděl zblízka na několika premiérech, co to s nima udělalo. A tak mám trošku dojem, že možná i pan Zeman jaksi, že ho to trošku zasáhlo po téhle stránce.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Možná ho taky zasáhlo nezvolení prezidentem, nepodpora třeba z jeho vlastní původní strany ČSSD, že taky toto ho možná trochu zatvrdilo?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

To je možné, to je možné, i když v té době...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Pocit zrady.

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

V té době už to tak bylo. No, když tehdy napsal ty své paměti, tak ty byly hodně jako, jako zraněné.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Je Miloš Zeman klasickým technokratem moci?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Ne, ne, to ne, to ne. Miloš Zeman je nebo byl vždycky přemejšlivý člověk. Samozřejmě že se musel naučit s tou mocí zacházet, jak se říká, kdo chce do té vrcholné politiky, nemůže s tou mocí zacházet, jak se říká, jako vegetarián s kostí, to nejde. A tak se to jistě musel naučit a naučil se to dobře. Ale přece si myslím, že ani dnes v něm není jenom tohle to.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

A je pro něj typické to stávající jednání, kdy tedy natahuje tu mocenskou strunu, jak se říká, kam až to jde a osobování pravomocí, jakkoliv to je ústava, popřípadě veřejné mínění dovolí?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

To právě myslím, že tehdy tak nebylo, že i ten takový ten, taková ta představa, že ta politika je pořád nějaký boj, nějaká přetahování, kde každý jaksi se snaží strhnout na sebe, co se dá, to mně přijde jako velká chyba, to se tady uhnízdilo, je to velká škoda. Protože přece takhle to v normálním lidském životě nikde není. My se taky nepřetahujeme. A když se všude začnou přetahovat, tak potom jaksi trpí ten, trpí všichni okolo, společnost tím trpí.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Mandát ale získal v přímé volbě tedy prezident Zeman. Opravňuje ho to k jistému rozpínání prezidentské moci?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

No, podle ústavy nikoliv, že, pač ta ústava se nezměnila po té stránce. To je právě byl ten omyl těch zastánců přímé volby prezidenta, kteří si mysleli, že stačí změnit způsob volby a všechno ostatní nechat při starém. Já jsem byl dost proti té přímé volbě, právě z tohohle důvodu, že ta ústava na ni není ušitá, že ten přímo zvolený prezident dál oslabí vládu a přitom vláda nesla odpovědnost a o prezidentovi ta ústava tak trošku nešťastně říká, že nemůže být volán k odpovědnosti, což je hodně na pováženou. Zvlášť kdyby se ty jeho pravomoci měly rozšířit. Jako neumím si představit situaci, kdy by bylo dobře, aby někdo měl pravomoc a nezodpovídal za to, co udělal.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Takže tento vývoj jste očekával?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Já jsem se tohohle obával, ano.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Co soudíte o tom, jak Miloše Zemana znáte, co vlastně sledoval tím vypuštěním balonků v podobě záměru nejmenovat jednoho z profesorů?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Víte, to já nevím, to já takhle jako...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Byl to záměr, přešlap nebo test, kam až může zajít?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Těžko říct.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Těžko říct.

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

To si netroufám spekulovat. Já jsem doufal, že to byl trošku přešlap.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Na druhou stranu Miloš Zeman, tak jak jsem ho alespoň já vnímala nebo třeba i mnozí novináři a někteří komentátoři, tak on určitě vykazoval jistou velkorysost nebo možná přehlížení nějakých osobních sfér. Vždycky se mi zdálo, že Miloš Zeman je nad tímto povznesen, že vlastně vůbec nedohlédne tam někam dolu, jaký kdo je nebo co dělá. Toto se změnilo nebo to tak nikdy nebylo?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Já myslím, že máte pravdu. Taky si nepamatuju na to, že by tam byla taková , víte, a to jsem, právě proto jsem zmínil třeba ty jeho paměti, který byly vyloženě vyřizováním účtů. A to mně přijde, že je škoda u takovýho člověka.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Takže tam zřejmě došlo k jisté změně v tom vývoji, tedy po tom politickém působení?

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Asi jo. Asi jo.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Pane profesore, já vám děkuji za rozhovor, na shledanou.

Jan SOKOL, proděkan FHS UK, bývalý prezidentský kandidát

--------------------

Na shledanou, taky děkuju.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Následují Události, přeji vám dobrý večer.

Autor: