Středoškoláci si na pár dní vyzkoušeli, co obnáší vysokoškolské studium

středa, 16 říjen 2013 11:32

K čemu lze v praxi využít jazykový korpus, co je to kognitivní psychologie, jak vypadala komunistická snaha o ovládnutí společenské reality po únoru 1948 nebo jak pomoci dětem od sousedů, které doma bijí. To všechno a ještě mnohem více se dozvěděli středoškolští studenti, kteří se rozhodli od 28. do 30. srpna zúčastnit v pořadí už druhého kurzu Léto s FF UK.

Letní kurz plný interaktivních přednášek a seminářů měl jednotící leitmotiv Člověk, jazyk, myšlení, jenž tematicky navázal na Den vědy FF UK, který se uskutečnil 17. dubna. Letos na Filozofickou fakultu UK přijelo čtrnáct středoškoláků z celé České republiky. Tři z nich získali účast v kurzu jako výhru v rámci soutěže Středoškolská odborná činnost, další tři účastníci byli vybráni v soutěži fakulty o nejlepší esej – ti kromě bezplatného zapojení se do kurzu navíc obdrželi stipendium ve výši dvou tisíc korun. Pro ostatní byla účast na letním kurzu zpoplatněna částkou 1 900 korun.

Třídenní program, jehož náplň zajišťovali odborníci vyučující na Filozofické fakultě UK, byl opravdu nabitý. Mladí lidé si vyzkoušeli práci v tlumočnických kabinách, seznámili se s novými médii či znakovým jazykem, zapojili se do experimentu v Laboratoři behaviorálních a lingvistických studií, vyzkoušeli si řešení modelových situací očima sociálního pracovníka a práci s jazykovým korpusem nebo se prošli historickým centrem Prahy s výkladem z dějin umění.

„Nejvíc mě zaujala možnost zdokonalit si své prezentační schopnosti a pak přednáška o překladatelství a tlumočnictví, protože v budoucnu bych se chtěl věnovat buď andragogice a personálnímu řízení či managementu, nebo cizím jazykům,“ popisuje Jakub Šmídl, který už čtvrtým rokem studuje multimediální tvorbu.

Teprve příští rok si bude vysokou školu volit Tereza Hlaváčková, která v Berouně navštěvuje Pedagogické lyceum. „Myslím si, že pokud tento kurz absolvuji a získám certifikát, budou na mě při přijímacím řízení nahlížet lépe. V budoucnu bych se chtěla věnovat logopedii nebo speciální pedagogice, a proto jsem se přihlásila i na odbornou stáž 24 hodin s FF UK, konkrétně do Fonetického ústavu.“ Stáže středoškoláků proběhnou na vybraných katedrách a ve vybraných ústavech fakulty od 1. října do 13. prosince. Na stáže je možné podávat přihlášku až do 15. září, a to na všechna zapojená pracoviště, např. na katedru divadelní vědy nebo do Ústavu Českého národního korpusu, Ústavu řeckých a latinských studií či Ústavu jižní a centrální Asie či Ústav východoevropských studií.

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: FF UK