Nejdřív Pasov, pak Praha. Studenti si užili česko-německý festival práva

středa, 16 říjen 2013 11:32

Studenti UK mají během svého studia řadu možností vycestovat a rozvíjet své znalosti a schopnosti v zahraničí. Jednou z takových příležitostí je i Festival práva Praha – Pasov (Rechtsfestival Prag – Passau), který společně připravují Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Univerzity v Pasově. Stovka českých a německých studentů tak strávila společně minulý týden v Praze i v Pasově (nejen) na přednáškách věnujících se českému a německému právu.

3_693

„Tento festival má dva cíle. Za prvé jde o to, aby studenti slyšeli špičkové přednášky nejen českých, ale i zahraničních odborníků a aby vyučující se studenty vzájemně sdíleli své zkušenosti. Festival není ale jenom o přednáškách, má také kulturní a společenský přesah. Lidé se během něj seznámí a třeba i spřátelí, navážou bližší kontakty a poznají obě města i obě univerzity,“ popsal cíle festivalu proděkan Právnické fakulty UK profesor Milan Damohorský.

Zatímco první polovinu týdne studenti strávili na Univerzitě v Pasově, ve středu se přesunuli do Prahy. V obou městech vyslechli celou řadu přednášek zaměřených na české a německé právo v evropském kontextu. Věnovali se právu Evropské unie, obchodnímu právu, právu životního prostředí či legislativě postihující svět internetu. Vybraná témata posluchačům přiblížili vždy čeští a zahraniční přednášející, studenti tak získali přehled o českém i německém kontextu.

1

„Program festivalu ovlivňují aktuální potřeby a dění. Věnovali jsme se proto i ústavnímu právu, rozebírali jsme postavení prezidentů, volby. Německo má krátce po parlamentních volbách, nás brzy čekají,“ upozornil na aktuálnost programu proděkan Damohorský.

Právě přednášky o ústavním právu obou zemí české i německé studenty zaujaly. „Bylo velmi zajímavé seznámit se s Ústavou České republiky a poznat Prahu i zdejší univerzitu,“ usmívala se studentka Univerzity v Pasově Marie-Charlotte Riehl. Její spolužačka Ines Müller přikyvovala a dodala, že ji velmi zaujala jedna z přednášek, kde se hovořilo také o povahových rozdílech mezi Čechy a Němci a z nich plynoucích odlišnostech ve způsobu komunikace. „Zatímco Němci kladou důraz na detaily a jsou více racionální, Češi prý jednají hodně intuitivně, spíše kladou důraz na osobnost člověka. To mě docela překvapilo,“ zamýšlela se Ines.

2

Přednášky věnující se srovnání českého a německého ústavního práva vychvalovali také čeští účastníci festivalu. „Zaujala mě široká nabídka témat, navíc je dobré, že vše probíhá v němčině, je to výborná příležitost procvičit si jazyk. Nejvíc se mi líbila přednáška o Evropské unii a pak vystoupení pana doktora Wintra, které se týkalo české ústavy a postavení prezidenta,“ podotkla studentka práv na Univerzitě Karlově Iva Břízová.

Její spolužák Petr Pospíšil zase vyzdvihl skvělou organizaci celého festivalu, jehož součástí nebyla jen série přednášek, ale také řada kulturně-společenských akcí. Studenti se tak setkali s německým velvyslancem působícím v České republice, prohlédli si Karolinum i Poslaneckou sněmovnu, v Německu je zase přijal starosta Pasova a podívali se i do známého tamního vydavatelského domu.

Právě rozmanitost programu přivedla organizátory k tomu, aby celou akci pojmenovali festival. „Pod pojmem festival si představujeme něco zajímavého, pestrého a rozmanitého, takto má vypadat i tento týden,“ podotkl proděkan Damohorský.

Festival se koná obvykle jednou za tři roky, letos proběhl již jeho čtvrtý ročník. Otevřen je studentům pražských práv i studentům práv na Univerzitě v Pasově a letos poprvé také dalších německých právnických fakult.

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: red.