Pelicanus vivificans. Pocta žáků Alexandru Stichovi

sobota, 02 březen 2013 12:42

Ve dnech 7.–8. března 2013 se u příležitosti 10 let od smrti významného českého bohemisty profesora Alexandra Sticha (1934–2003) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze uskuteční sympozium Pelicanus vivificans. Pocta žáků Alexandru Stichovi. Na programu budou referáty jeho žáků, účastnit se budou i Stichovi kolegové a  vrstevníci.

Začátek akce

7. 3. 2013 v 9:30

Konec akce

8. 3. 2013 v 17:15

Místo konání akce

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, místnost č. 104, nám. J. Palacha 2, Praha 1

Druh akce

Konference

Program

viz níže

Organizátor

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Cílová skupina

Akademická obec i veřejnost

Rezervace

ne

Vstupné

ne

Bezbariérový přístup

ano

Webové stránky akce

ucjtk.ff.cuni.cz/stich2013

Program:

Čtvrtek 7. března

9.30 zahájení kolokvia Alexandr Stich – vědec a pedagog (předsedající: Filip Outrata)

10.00–10.30 Miloš Sládek: Na okraj písemné pozůstalosti Alexandra Sticha

10.30–11.00 Jana Hradílková: Podzemní univerzita bohemistiky

11.00–11.30 Robert Adam: ÚČJTK a KPČJ po Stichovi

11.30–11.45 přestávka na kávu

11.45–12.15 Martina Bekešová, Mira Nábělková: Bohemo-slovakista, slovako-bohemista Alexandr Stich

12.15–12.45 Jan Pišna: Společné odkazy minulosti pro bohemistiku a slovakistiku

12.45–14.15 oběd Spisovné jazyky a jejich dějiny (předsedající: Tilman Berger)

14.15–14.45 Jarosław Malicki: K diversifikaci dějin češtiny. Slezsko

14.45–15.15 Ondřej Koupil: Konvence a experiment: Rosova pravidla pravopisu

15.15–15.45 Martin Stluka: Některé aspekty budování a lemmatizace diachronního korpusu vznikajícího v ÚČNK

15.45–16.00 přestávka na kávu 16.00–16.30 Jan Chromý: Ideologie demokratizace spisovné češtiny po 2. světové válce

16.30–17.00 Jan Červenka: Standardizace romštiny na území bývalého Československa

17.30 vernisáž výstavy „Alexandr Stich 1934–2003“

19.00 posezení v restauraci U Slovanské lípy

Pátek

8.30–9.00 káva a koláčky (Lingvo)literární historie (předsedající: Václav Petrbok)

9.00–9.30 Jan Malura: Lingvoliterární (filologická) metoda a studium literatury střední doby – bilance a perspektivy

9.30–10.00 Josef Šebek: Motiv a  intertextovost. Vztahy mezi texty v literárněvědných pracích Alexandra Sticha

10.00–10.30 Jan Hon: „Prosaroman“ a „knížky lidového čtení“ – o jednom bohemo germanistickém nedorozumění

10.30–10.45 přestávka na kávu

10.45–11.15 Alena A. Fidlerová: Antikrist v raněnovověkých Čechách

11.15–11.45 Jan Kvapil: Desiderius – od hraběte Šporka k alegorickému románu a zpátky

11.45–12.15 Jan Linka: Plesání jako jedna z cest k Brusu 12.15–13.45 oběd (Lingvo)literární historie – pokračování (předsedající: Zdenka Nováková) 13.45–14.15 Tomáš Matějec: František Jan Vavák jako čtenář Starých pamětí kutnohorských

14.15–14.45 Štěpán Šimek: K  recepci Starých pamětí kutnohorských Jana Kořínka v 19. století

14.45–15.15 Emiliano Ranocchi: Po futurismu. Nadčlověk, kult mašiny a axiologie dvou pohlaví v rané avantgardě: L. C. Fillia, R. Vasari, K. Čapek, J. Sosnkowski

15.15–15.30 přestávka na kávu Edice a editoři (předsedající: Zdeňka Nováková)

15.30–16.00 Pavel Kosek, Tomáš Slavický, Marie Škarpová: Mezioborová edice Brideliových Jesliček

16.00–16.30 Lucie Saicová Římalová: K zásahům do korespondence Boženy Němcové

16.30–17.00 Michal Charypar: Inspirativní polemika (Na okraj Stichových výzkumů Sabinovy redakční praxe)

17.15 Odhalení portrétu Alexandra Sticha v  posluchárně č. 18, zakončení kolokvia

Autor: