Setkání děkanů 3 pražských lékařských fakult nad aktuálními otázkami současnosti

středa, 30 leden 2013 11:36

Křeslo pro Fausta tentokrát bude setkáním 3 děkanů pražských lékařských fakult. Beseda pod názvem Studium medicíny v  Čechách, na Moravě a v Praze: "Nadějné vyhlídky" nebo "Zánik domu Usherů"? se bude mimořádně konat v kapli Svatého Kříže na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN, Apolinářská 18, Praha 2.

Začátek akce

27. 2. 2013

Konec akce

27. 2. 2013

Místo konání akce

Kaple Svatého Kříže Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN

Druh akce

Diskuse

Organizátor

Akademický klub 1. LF UK

Cílová skupina

Akademická obec i veřejnost

Rezervace

ne

Vstupné

ne

Bezbariérový přístup

ne

Autor: