Vánoční koncert v Karolinu

pátek, 02 červen 2017 17:40

Oslavy adventu na Univerzitě Karlově vyvrcholily 15. prosince slavnostním koncertem ve Velké aule Karolina. V rámci představení, na jehož počátku bylo také připomenuto výročí 700. let od narození zakladatele Univerzity Karlovy, císaře Karla IV., zazněly skladby Carla Nielsena, J. S. Bacha a Jakuba Jana Ryby.

Koncert zahájil svými slovy rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima. Připomněl, že karlovský rok 2016, jenž se připravoval několik let dopředu, byl pro univerzitu velmi významný. „Karel IV. jakožto zbožný muž slavil Vánoce v kruhu svých blízkých a se svými dvořany. Na několika místech, ať to jsou Mety, Praha, nebo Cambrai, předčítal na Štědrý den z Lukášova evangelia. Dovolte mi, abych pronesl stejná slova, která zazněla na poslední Vánoce roku 1377 v městě Cambrai,“ řekl rektor Zima, jenž následně přednesl pasáž z Lukášova evangelia. S posluchači se rozloučil přáním šťastných Vánoc a všeho dobrého do nového roku.

Koncert otevřela Malá svita pro smyčce od Carla Nielsena v podání orchestru a sboru Univerzity Karlovy, následoval Bachův koncert D-dur pro tři housle BWV 1064 a píseň Rozmilý slavíčku z pera Jakuba Jana Ryby. Po krátké přestávce pokračoval koncert Rybovou Českou mší vánoční. Celé představení zakončila píseň Narodil se Kristus Pán.

Autor: Tereza Bušová
Foto: Vladimír Šigut