Rektor UK přijal stipendisty Fulbrightova programu

pondělí, 11 únor 2013 14:10

U příležitosti zahájení nového akademického roku rektor UK prof. Václav Hampl přivítal ve středu 3. října zástupce amerických stipendistů Fulbrightova programu. V roce 2012/2013 budou na Univerzitě Karlově díky americké podpoře působit tři profesoři a tři studentky.

Přijetí se zúčastnili profesoři Michael Kraus a David Edwards. Zatímco profesor Kraus bude po celý rok přednášet politologii na Fakultě sociálních věd, jeho kolega, antropolog a přední odborník na Afghánistán, bude v zimním semestru působit na Fakultě humanitních studií, kde ho v letním semestru vystřídá profesor psychologie Edward Bright.

V Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty UK se české hudbě 19. a 20. století budou věnovat americké studentky Emma McCulloughová a Grace Elaine Osborneová. Třetí stipendistka programu, bioložka Rene Millerová, bude pokračovat ve výzkumu na Přírodovědecké fakultě.

Cílem Fulbrightova programu je napomoci rozvoji oborů díky přenosu znalostí do České republiky, získání odborných kontaktů a v neposlední řadě také prohloubení vzájemného porozumění mezi ČR a USA. V letošním školním roce získalo podporu vládního Fulbrightova programu 38 stipendistů z celé České republiky. Počet českých stipendistů podpořených od založení Fulbrightova komise v roce 1991 se letos vyšplhal na 718.

Posláním Komise J. Williama Fulbrighta je podpora vzájemného porozumění mezi občany České republiky a USA prostřednictvím vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Komise za tímto účelem spravuje česko-americký program vládních stipendií a poskytuje informační a poradenské služby pro zájemce o studium v USA. Bližší informace o Fulbrightově komisi naleznete na www.fulbright.cz.

Autor: