Řada studentů volí místo školních kolejí priváty. Univerzita Karlova to chce změnit

pondělí, 24 únor 2014 09:47

cro210

20. února 2014 v 19:22

Univerzita Karlova chce zlepšit prostředí studentských kolejí. Dříve býval problém místo na koleji sehnat, dnes je situace opačná. Bydlí tam stále méně studentů, částečně kvůli demografickému poklesu, především ale kvůli konkurenci privátních bytů k pronájmu.

Pro vysokoškoláky je totiž často výhodnější platit si dohromady byt v Praze, kde mají více soukromí i komfortu.

„Finančně to vyjde úplně nastejno jako koleje a je to příjemnější, můžeme si všechno organizovat sami,“ vysvětluje studentka Univerzity Karlovy

„První volba byla koleje, protože jsem se chtěl nějakým způsobem seznámit s lidmi, ale potom jsem zjistil, že to není vůbec dokonalé, proto jsem se s kamarády přestěhoval na byt,“ dodává další student.

O výhody a nevýhody bydlení na kolejích se zajímal redaktor Ondřej Tuček

Kolejní komunitu dokázali všichni dotazovaní oželet. S vrstevníky se potkávají nejen v pronajatém bytě, ale také na univerzitě. A když zatouží po kolejním ruchu, zkrátka navštíví své kamarády, kteří tam bydlí.

Jako nejčastější argumenty proti kolejím uváděli málo prostoru, soukromí i svobody. Univerzita Karlova si je některých nevýhod vědoma a chce podmínky na kolejích zlepšit.

„Chtěli bychom, aby studenti chodili na koleje proto, že tam mají své přátele, mají tam příjemný, přátelský servis a dostanou se do prostředí, které je ještě víc akademicky zasíťuje. Část kolejí se přebudovává, aby byla právě pro studenty atraktivnější, rekonstruuje se. Budou třeba na pokojích menší počty studentů s lepším vybavením,“ přibližuje Alice Němcová Tejkalová z rektorátu univerzity.

Změny i v menzách

Univerzita se snaží do zlepšení situace na kolejích zapojit i studenty samotné. Kolejní rady tak mohou spolurozhodovat například o tom, kdy budou probíhat opravy budov nebo jak budou vybaveny.

„Teď na Budči, kde probíhá výběr nového prostředí a nového nábytku, se kolejní rada podílí jako konzultant na výběru typu nábytku, co je tam přesně potřeba, ale i třeba na barvách,“ dodává Alice Němcová Tejkalová.

Výrazné změny chystá rektorát i v menzách. V některých zavede elektronickou knihu přání a stížností i hodnocení jídel studenty. Objeví se také velkoplošné obrazovky, kde se pomocí piktogramů strávníci dozvědí, co jídlo obsahuje a jakou má energetickou hodnotu.

Až čas ale ukáže, jestli koleje přilákají více studentů, nebo jestli bude Univerzita Karlova muset některé budovy využít pro jiné účely, případně je v krajním případě prodat.

Autor: