Rozhovor s předsedou Studentské komory RVŠ Miroslavem Jašurkem

úterý, 05 březen 2013 09:51

cro210

4.3.2013 | 08:50 | Pořad: Ranní interview | Téma: Ostatní

Jiří CHUM, moderátor

--------------------

Školné na vysokých školách v Česku se zatím ještě nevybírá, přesto už dnes studenti platí stovky až tisíce korun za opakování zkoušky, za zápis do studia nebo vyhotovení diplomu. Například České vysoké učení technické vybírá peníze na úřední vyškrtnutí předmětu. Podle rektora školy Václava Havlíčka ale tento poplatek nesouvisí se studiem.

Václav HAVLÍČEK, rektor ČVUT

--------------------

Poplatky vybíráme skutečně jen za mimořádné úkony, když někdo chce a vyžaduje potvrzení v angličtině nebo podobný záležitosti. Ale věci, které se týkají bezprostředně studia, tak za ty poplatky nevybíráme.

Jiří CHUM, moderátor

--------------------

Studentská komora Rady vysokých škol nicméně tvrdí, že školy na takovéto poplatky nemají ze zákona právo. Předsedu studentské komory Miroslava Jašurka proto teď vítám v  Ranním interview, dobrý den. Jak časté jsou vlastně poplatky na českých vysokých školách?

Miroslav JAŠUREK, předseda Studentské komory Rady vysokých škol

--------------------

Podle analýzy, kterou my máme k  dispozici, tak poplatky různého charakteru jsou dnes stanoveny předpisem na té vysoké škole, většinou je to směrnice rektora nebo děkana, více než na polovině veřejných vysokých škol.

Jiří CHUM, moderátor

--------------------

A jaké platby během studia jsou vlastně podle vás legální, v uvozovkách a které konkrétně už jsou za hranou?

Miroslav JAŠUREK, předseda Studentské komory Rady vysokých škol

--------------------

My vycházíme z toho, že jsou poplatky, a to je nakonec to, co my řešíme, to jsou ty poplatky, které nějak bezprostředně souvisí s průběhem studia a tady my se domníváme, že ty poplatky jednoznačně stanovuje zákon o vysokých školách v § 58 a jsou to poplatky spojené s přijímacím řízením, poplatky za delší studium za prodlužování studia a  poplatky za další studium v tom stupni studia, který už člověk absolvoval a nic jiného ten vysokoškolský zákon nestanoví.

Jiří CHUM, moderátor

--------------------

Takže třeba takový poplatek za vyhotovení diplomu?

Miroslav JAŠUREK, předseda Studentské komory Rady vysokých škol

--------------------

Diplom je úřední doklad, který ten zákon také předpokládá a my se domníváme, že prostě v tuhle chvíli ani není jasné, jestli něco takového je možné vybírat. Ten diplom je dokument, na který má student nárok a z toho zákona nějak jednoznačně nevyplývá, že by vysoká škola měla nějaké právo požadovat poplatek. My jsme právě proto oslovili ministerstvo školství, aby nám k té věci dalo nějaké stanovisko, jak to vnímá ministerstvo, protože ministerstvo je nakonec instituce, která registruje vnitřní předpisy vysokých škol. Už jsme nějaké vyjádření dostali. Ministerstvo také kontaktovalo nějaké vysoké školy. My se v tuhle chvíli domníváme, že to vyjádření není úplné, takže budeme s ministerstvem ještě dále komunikovat. Je také potřeba říci, že většina těch poplatků není stanovena nějakým vnitřním předpisem Vysoké školy, který by třeba projednal akademický senát a registroval právě ministerstvo, ale jsou to vlastně jednostranná rozhodnutí, ať už děkanů nebo rektorů formou různých směrnic nebo příkazů.

Jiří CHUM, moderátor

--------------------

Patří mezi ně i třeba druhý opravní termín u zkoušky, opravný termín u státnic, uznání předmětů z předchozího studia a tak dále?

Miroslav JAŠUREK, předseda Studentské komory Rady vysokých škol

--------------------

Ano, i tyto poplatky se tam objevují.

Jiří CHUM, moderátor

--------------------

Na kterých školách jste zjistili ty největší problémy?

Miroslav JAŠUREK, předseda Studentské komory Rady vysokých škol

--------------------

Já myslím, že není potřebné ty školy jmenovat, protože jak jsem říkal, jedná se o více než polovinu veřejných vysokých škol. S tím, že ty poplatky prostě mají různý charakter, takže nedá se asi říci, která vysoká škola by byla nejproblematičtější, to asi není úplně možné takhle.

Jiří CHUM, moderátor

--------------------

Z našich podkladů například vážná je situace na Univerzitě Hradec Králové, která je podle studentské komory tedy podle vás, téměř v platbách nedostižná. Skoro všechny výše uvedené poplatky jsou za hranou. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze za zápis tisíc korun, vysoká škola polytechnická Jihlava, každý semestr poplatek za knihovnu a Internet. ČVUT třeba poplatek za úřední vyškrtnutí předmětu, Západočeská univerzita za zápis do ročníku mimo stanovený termín.

Miroslav JAŠUREK, předseda Studentské komory Rady vysokých škol

--------------------

Ano, to jsou přesně ty poplatky, kde my jsme žádali ministerstvo školství o nějaké stanovisko a u většiny z těch, které jste jmenoval, tak nám právě ministerstvo sdělilo, že i podle názoru ministerstva tyto poplatky nejsou v souladu s vysokoškolským zákonem.

Jiří CHUM, moderátor

--------------------

Vy už jste se se stížností, jak říkáte, obrátili právě na ministerstvo, jak se bude teď ta situace podle vás řešit, mohou být za vybírání poplatků školy nějak do budoucna skutečně postiženy?

Miroslav JAŠUREK, předseda Studentské komory Rady vysokých škol

--------------------

Tak samozřejmě ani ministerstvo školství tady v té věci nemůže vysoké školy nijak úkolovat. Podle informací, které máme my, tak ta situace se řeší přímo na vysokých školách, řeší jednotlivé akademické senáty a zejména tedy ty studentské části akademických senátů. Ten problém skutečně vzniká v tom, že ty poplatky nejsou stanoveny nějakým vnitřním předpisem vysoké školy, který by byl v tom akademickém senátu řádně projednáván, ale jsou to prostě nějaké příkazy rektorů nebo děkanů, které ty rektoři nebo děkani vydávají sami z vlastní působnosti.

Jiří CHUM, moderátor

--------------------

A mohlo by podle vás třeba v budoucnu školné nebo zápisné vyřešit to neoprávněné vybírání poplatků, byla by to cesta?

Miroslav JAŠUREK, předseda Studentské komory Rady vysokých škol

--------------------

My se domníváme, že cestou k  vyřešení neoprávněného vybírání poplatků je to, že na těch vysokých školách prostě proběhne debata o tom, co je zákonné a co není, že vysoké školy přestanou ty poplatky, které jsou zcela jednoznačně v rozporu se zákonem vybírat, myslím, že to je nesprávná logika, že by školné nebo zápisné vyřešilo to, že dnes se vybírají poplatky nezákonně, takže bychom je uzákonili, tak to skutečně není cesta, kterou my bychom chtěli jít.

Jiří CHUM, moderátor

--------------------

Říká předseda Studentské komory Miroslav Jašurek v Ranním Interview Radiožurnálu. Děkuji vám za rozhovor.

Autor: