Objev českých egyptologů v Abúsíru

čtvrtek, 28 listopad 2013 15:11

ct24210

ČT 24, 11.11.2013, 22:00, Pořad: Události, komentáře

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Vstoupit do posledního velkého objevu českých egyptologů v Abúsíru se jako první televizi podařilo našemu blízkovýchodnímu štábu. Skvěle zachovalá hrobka stará 4 400 let patřila osobnímu lékaři faraona a nabízí unikátní pohled na život v období takzvané staré říše.

Jakub SZÁNTÓ, redaktor

--------------------

Abúsír, hodina jízdy od Káhiry, česká egyptologická koncese. Z horké pouště zalité nemilosrdným egyptským sluncem vstupujeme do temnoty, kam 4,5 tisíce let lidská noha nevkročila. A tohle už je jádro unikátního nálezu českých egyptologů, takzvané falešné dveře, kudy měla duše Šepseskafancha, vlivného osobního faraonova lékaře, prostupovat mezi naším a zádušním světem. Díky nápisům na zdech, analýze keramiky a prozkoumání kosterních ostatků vyvstává před očima českých vědců obraz muže, který pomáhal určovat směřování starověké říše ve třetím tisíciletím před Kristem.

Miroslav BÁRTA, ředitel české egyptologické koncese v Abúsíru

--------------------

Byl taky královským důvěrníkem a čistým knězem, říkalo se mu kněz Wab panovníka. Takže ty jeho tituly ukazují, že se jednalo skutečně o jednoho z nejvýznamnějších úředníků královského dvora.

Jakub SZÁNTÓ, redaktor

--------------------

Moc klanu Šepseskafancha, který by se dal přirovnat třeba k rodině Kennedyů nebo Rothschildů, narůstala v době, kdy se čas budovatelů pyramid začal naplňovat.

Hana VYMAZALOVÁ, Český egyptologický ústav

--------------------

Tyto hrobky, o kterých se bavíme, byly samozřejmě již ve starověku vykradeny, již poměrně nedlouho po svém použití, kdy už začal upadat kult těch pohřbených osob.

Petra HAVELKOVÁ, antropoložka Národního muzea

--------------------

Jejich zdravotní stav nebyl úplně nejlepší, ale to svým způsobem může potom ukazovat na poměrně kvalitní lékařskou péči, protože se zde vyskytuje velké množství zánětů.

Jakub SZÁNTÓ, redaktor

--------------------

Rozsáhlá nekropole detailně dokumentuje vzestup a pád vlivné rodiny na pozadí rozpadající se říše. V bohatě zdobené hrobce vezíra Kara, která je o století mladší, je už prudký úpadek jednoznačný.

Miroslav BÁRTA, ředitel české egyptologické koncese v Abúsíru

--------------------

Centrální státní administrativa a autorita státu potažmo panovníka byla trhána na kusy.

Jakub SZÁNTÓ, redaktor

--------------------

Přes nedávné finanční škrty zůstává průzkum jižního Abúsíru s padesátiletou tradicí největším projektem české vědy v zahraničí. A vzhledem k tomu, že se dosud podařilo odhalit jen desetinu celého území, egyptologové věří, že starověké pohřebiště ještě zdaleka nevydalo všechna svá tajemství. Jakub Szántó, Česká televize, Abúsír, Egypt.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Poslední host Událostí, komentářů, lingvistka a egyptoložka Renata Landgráfová, dobrý večer.

Renata LANDGRÁFOVÁ, lingvistka, egyptoložka, Český egyptologický ústav FF UK

--------------------

Dobrý večer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Co vlastně znamená to jméno Šepseskafanch?

Renata LANDGRÁFOVÁ, lingvistka, egyptoložka, Český egyptologický ústav FF UK

--------------------

Šepseskafanch, znamená Šepseskaf, což byl poslední král čtvrté dynastie, žije.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Jak víte, jak se to vyslovuje?

Renata LANDGRÁFOVÁ, lingvistka, egyptoložka, Český egyptologický ústav FF UK

--------------------

My to nevíme. My vůbec nevíme, jak se vyslovovala stará egyptština, protože to písmo není vokalizované, to znamená, nepsaly se samohlásky. Tím pádem my můžeme trošku částečně vyvozovat třeba z toho, jakým způsobem egyptštinu zapisovali okolí národy nebo z toho, jak se egyptština později vyvíjela, tak můžeme částečně vyvozovat, jak se vyslovovala. Ale to, co jsem vám řekla teď, to je egyptologický konstrukt. Tak to vyslovujeme my dneska, ale starý Egypťan by mi nerozuměl.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

S velkou pravděpodobností.

Renata LANDGRÁFOVÁ, lingvistka, egyptoložka, Český egyptologický ústav FF UK

--------------------

Určitě ne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Kým byl ten muž, protože pokud jako laik můžu říct, tak velkou většinu nějakých znalostí o tom, kdo možná byli lékaři u egyptských panovníků, se dá načerpat z Waltariho Egypťana Sinuheta, což je bezesporu asi z hlediska odborníků prostá beletrie. Ale dá se to nějakým způsobem porovnat s tou knihou?

Renata LANDGRÁFOVÁ, lingvistka, egyptoložka, Český egyptologický ústav FF UK

--------------------

Nevím, jestli úplně s Walterim, protože Walteri svého Sinuheta, ty informace o svém Sinuhetovi čerpá z mnohem pozdějších období egyptských dějin navzdory tomu, že Sinuheta zasazuje do 18. dynastie, tak čerpá ještě z mnohem, z mnohem pozdějších období. Tady to, kdo byl náš lékař, který měl titul nejvyšší lékař Horního a Dolního Egypta, to znamená nejvyšší lékař celé egyptské země, tak jeho postavení můžeme vyvozovat ze dvou věcí, a to jednak z jeho sekvence titulů, která napovídá další informace o tom, jako jeho postavení bylo. On byl například ještě knězem celé plejády egyptských bohů, mimo jiné Hathorin, Chnuma nebo Anupa. A byl knězem ve třech slunečních chrámech staroegyptských panovníků, panovníků páté říše, páté dynastie, to znamená, to nám ukazuje jeho blízkost tady k těmto králům.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Pardon, znamená to, že on v podstatě nemusel být lékařem v tom dnešním slova smyslu, že by to byl prostě člověk, který se stará například o panovníkovo zdraví?

Renata LANDGRÁFOVÁ, lingvistka, egyptoložka, Český egyptologický ústav FF UK

--------------------

Určitě ano, určitě byl lékařem. Ten titul versunu, nejvyšší lékař, jednoznačně ukazuje, že šlo o doktora. Ty kněžské tituly jsou nebo byly s lékařskou funkcí ve starém Egyptě spojeny z toho důvodu, že Egypťané sice znali původ celé řady nemocí, zejména zranění dokázali léčit velmi dobře, ale u spousty jiných nemocí si nebyli vědomi toho, jakého původu nemoc byla, a obraceli se k duchům, démonům a k magii. Takže každý lékař byl tak trošku kouzelník a každý lékař musel být něčím knězem. Většinou to bylo bohyně Sachmet, kterou náš Šepseskafanch v titulech nemá, ale on byl knězem magické moci nebo boha magie, on byl /nesrozumitelné/ Heka, což je taky zajímavý titul.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Mimochodem, vzhledem k tomu, že znalosti o egyptské nebo staroegyptském písmu a vůbec o kultuře se získávají právě z velké většiny z vykopávek, ze střepů, jaksi z nápisů na zdech a tak dále, tak je možné, že i tento objev českých archeologů přinese nějaký průlom i v tom, že se třeba nějak posune znalost písma nebo znalost kultury z té dané oblasti?

Renata LANDGRÁFOVÁ, lingvistka, egyptoložka, Český egyptologický ústav FF UK

--------------------

Pravděpodobně ne, co se týče písma. Já jsem teda ještě neviděla strukturu, to znamená ty podzemní prostory, ale neočekávám, že by se tam něco až tak významného našlo. Ale v každém případě ty nepravé dveře k Šepseskafanchovi nám určitě přiblíží to nebo přibližují to, jakým způsobem Egypťané tyhle ty dveře vyráběli, protože...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Pardon, nepravé dveře.

Renata LANDGRÁFOVÁ, lingvistka, egyptoložka, Český egyptologický ústav FF UK

--------------------

To jsou dveře, které vlastně jsou vyrobeny z kamene celé, nemají žádný průchod a fungovaly jako průchod duše nebo lépe řečeno Ka, což byla jedna ze součástí osobnosti starého Egypťana mezi oním a tímto světem. Ka si těmi dveřmi chodilo pro obětiny.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

No, a vzhledem k tomu, že se teď minimálně virtuálně pohybujeme na nalezišti v Abúsíru, tak dá se očekávat podle znalostí toho, co už tam bylo nalezeno, že tam čeká někde nějaký opravdu velký průlomový objev, něco jako byla ta deska, která dala jaksi základ znalosti hieroglyfů a tak dále?

Renata LANDGRÁFOVÁ, lingvistka, egyptoložka, Český egyptologický ústav FF UK

--------------------

Já se ještě vrátím k tomu Šepseskafanchovi. On je, ty jeho nepravé dveře jsou úžasné v tom, že jsou nedokončené. Tak jako pro laika to je většinou trošku nevýhoda, že to není tak krásné, tak pro nás pro odborníky, když je něco nedokončené nebo opravované, tak to nám právě přináší obrovské nové znalosti. A my na základě toho, jakým způsobem jsou dělány, tak poznáme, že ty dveře se vyráběly vlastně zevnitř ven a zespoda nahoru, od postav ke značkám.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

A to je zásadní.

Renata LANDGRÁFOVÁ, lingvistka, egyptoložka, Český egyptologický ústav FF UK

--------------------

To je nesmírně zajímavý. Zásadní ... co je zásadní? Ale je to nesmírně zajímavý, protože to ukazuje vlastně přístup Egypťanů k tomu jejich uměleckému dílu nebo, nebo k tomu, jak vlastně oni s tou hrobkou nacházeli.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Tak děkuju za krátký komentář. Mějte se hezky, na shledanou.

Renata LANDGRÁFOVÁ, lingvistka, egyptoložka, Český egyptologický ústav FF UK

--------------------

Taky děkuju za pozvání, na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Z dnešního vydání Událostí, komentářů je to všechno. Zítra začínáme v 10 večer na ČT24. Díky za pozornost, dobrou noc.

Autor: