Ministr školství ocenil vědce

čtvrtek, 28 listopad 2013 15:26

ln210

27.11.2013, Rubrika: Medicína & Věda, Strana: 19

Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálnímvývoji a inovacích převzalo minulý týden v sále Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze několik vědců.

Profesor Petr Pyšek z Přírodovědecké fakulty UK a Botanického ústavu AV ČR se dlouhodobě zabývá invazními rostlinami, sukcesí vegetace, populační ekologií rostlin a ekologií společenstev. Položil základy výzkumu rostlinných invazí v České republice a je jednou z nejvýraznějších osobností v tomto oboru v Evropě.

K jeho významným pracím patří odhady ekonomických ztrát způsobených šířením nepůvodních druhů a průzkum vztahů mezi ekonomickými parametry a intenzitou šíření invazních druhů v krajině. Je jedním z nejcitovanějších a nejvlivnějších ekologů současné světové vědy, pravidelně publikuje v nejrespektovanějších odborných periodikách Nature a Science.

MUDr. Jan Kopecký proslul přínosem pro testování nových postupů léčby obézních a diabetických pacientů kombinací zvýšeného obsahu omega 3 mastných kyselin a omezením kalorií v potravě s podáváním již zavedených léků. Výsledky získaly světový ohlas a jsou příslibem pro účinnější léčbu závažných chorob.

Dlouhodobě se zabývá výzkumem mechanismu vlivu omega 3 kyselin na lidský metabolismus. S využitím zvířecích modelů onemocnění spojených s obezitou se podařilo odhalit účast adiponektinu, hormonu tukové tkáně, protizánětlivých molekul a dalších mechanismů v účincích omega 3 mastných kyselin.

Profesor Petr Sommer z Filozofického ústavu AV ČR se zabývá křesťanstvím a českou společností ve středověku. V letech 2005 až 2011 vedl výzkumný projekt zaměřený na toto téma, jehož hlavním výstupem je kolektivní monografie s názvem „Přemyslovci. Budování českého státu“.

Cenu získal také tým fyziků z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK v  Praze. Docent Rupert Leitner se spolu s kolegou Vítem Vorobelem a doktorandy Bedřichem Roskovcem a Viktorem Pečem podíleli se na mezinárodním experimentu Daya Bay. V rámci něj se podařilo vloni poprvé prokázat oscilace reaktorových neutrin na vzdálenost 2 km. K měření jsou využívána elektronová antineutrina vyletující z reaktorů komerčních jaderných elektráren Daya Bay a Ling Ao II v jižní Číně.

Autor: